Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok.

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.seORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Göran Nordenhök  
  Historiska insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007  

Historiska innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Göran Nordenhök aktie LOVI 311,000
Närstående aktie LOVI 35,300


Historiska transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/12/2015 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 311,000
7/1/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 310,000
6/26/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 309,000
5/16/2014 Göran Nordenhök teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -8,000 0
5/15/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 308,000
5/7/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 306,000
2/11/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,030 304,000
1/2/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   970 302,970
11/4/2013 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   3,000 35,300
9/5/2013 Göran Nordenhök aktie LOVI     Riktad emission   8,000 302,000
12/30/2011 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 294,000
12/22/2011 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   3,000 292,000
9/6/2011 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 32,300
5/16/2011 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 289,000
12/30/2009 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 288,000
11/24/2009 Göran Nordenhök teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   8,000 8,000
11/2/2009 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 287,000
3/21/2009 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 31,300
9/23/2008 Göran Nordenhök aktie LOVI     Minskade innehav   -25,000 286,000
9/23/2008 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   25,000 29,300
9/17/2008 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   3,000 4,300
9/17/2008 Närstående aktie LOVI     Korrigering av felaktig anmälan   -700 1,300
12/4/2007 Närstående aktie LOVI     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
11/14/2007 Göran Nordenhök aktie LOVI     Förstagångsanmälan   311,000 311,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se