Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Göran Nordenhök  
  Insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Göran Nordenhök aktie LOVI 311,000
Närstående aktie LOVI 35,300


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/12/2015 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 311,000
7/1/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 310,000
6/26/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 309,000
5/16/2014 Göran Nordenhök teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -8,000 0
5/15/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 308,000
5/7/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 306,000
2/11/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,030 304,000
1/2/2014 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   970 302,970
11/4/2013 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   3,000 35,300
9/5/2013 Göran Nordenhök aktie LOVI     Riktad emission   8,000 302,000
12/30/2011 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 294,000
12/22/2011 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   3,000 292,000
9/6/2011 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 32,300
5/16/2011 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 289,000
12/30/2009 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 288,000
11/24/2009 Göran Nordenhök teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   8,000 8,000
11/2/2009 Göran Nordenhök aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 287,000
3/21/2009 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   2,000 31,300
9/23/2008 Göran Nordenhök aktie LOVI     Minskade innehav   -25,000 286,000
9/23/2008 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   25,000 29,300
9/17/2008 Närstående aktie LOVI     Ökade innehav   3,000 4,300
9/17/2008 Närstående aktie LOVI     Korrigering av felaktig anmälan   -700 1,300
12/4/2007 Närstående aktie LOVI     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
11/14/2007 Göran Nordenhök aktie LOVI     Förstagångsanmälan   311,000 311,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se