Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok.

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.seORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Ingemar Skaret  
  Historiska insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007  

Historiska innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Ingemar Skaret aktie LOVI 76,732
Närstående aktie LOVI 200,000


Historiska transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
8/28/2015 Ingemar Skaret aktie LOVI     Minskade innehav   -176 76,732
8/27/2015 Ingemar Skaret aktie LOVI     Minskade innehav   -1,092 76,908
5/16/2014 Ingemar Skaret teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -8,000 0
9/5/2013 Ingemar Skaret aktie LOVI     Riktad emission   8,000 78,000
11/19/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   2,500 70,000
11/16/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   2,500 67,500
10/22/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,277 65,000
1/11/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   6,333 63,723
1/7/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,700 57,390
1/5/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   4,890 55,690
11/24/2009 Ingemar Skaret teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   8,000 8,000
11/11/2009 Ingemar Skaret aktie LOVI     Minskade innehav   -14,200 50,800
11/10/2009 Närstående aktie LOVI     Minskade innehav   -67,000 200,000
9/17/2009 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   5,000 65,000
8/28/2009 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   4,800 60,000
12/15/2008 Närstående aktie LOVI     Minskade innehav   -3,000 267,000
9/18/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,600 55,200
3/11/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 53,600
3/3/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   5,000 52,600
2/27/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   2,600 47,600
2/26/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   5,800 45,000
11/29/2007 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   24,200 39,200
11/28/2007 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   15,000 15,000
11/22/2007 Närstående aktie LOVI     Förstagångsanmälan   270,000 270,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se