Lovisagruvan AB


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Ingemar Skaret  
  Insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Ingemar Skaret aktie LOVI 76,732
Närstående aktie LOVI 200,000


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
8/28/2015 Ingemar Skaret aktie LOVI     Minskade innehav   -176 76,732
8/27/2015 Ingemar Skaret aktie LOVI     Minskade innehav   -1,092 76,908
5/16/2014 Ingemar Skaret teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -8,000 0
9/5/2013 Ingemar Skaret aktie LOVI     Riktad emission   8,000 78,000
11/19/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   2,500 70,000
11/16/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   2,500 67,500
10/22/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,277 65,000
1/11/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   6,333 63,723
1/7/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,700 57,390
1/5/2010 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   4,890 55,690
11/24/2009 Ingemar Skaret teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   8,000 8,000
11/11/2009 Ingemar Skaret aktie LOVI     Minskade innehav   -14,200 50,800
11/10/2009 Närstående aktie LOVI     Minskade innehav   -67,000 200,000
9/17/2009 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   5,000 65,000
8/28/2009 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   4,800 60,000
12/15/2008 Närstående aktie LOVI     Minskade innehav   -3,000 267,000
9/18/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,600 55,200
3/11/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   1,000 53,600
3/3/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   5,000 52,600
2/27/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   2,600 47,600
2/26/2008 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   5,800 45,000
11/29/2007 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   24,200 39,200
11/28/2007 Ingemar Skaret aktie LOVI     Ökade innehav   15,000 15,000
11/22/2007 Närstående aktie LOVI     Förstagångsanmälan   270,000 270,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se