Lovisagruvan AB


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
STATUS:  
556481-0074  
John Berge  
Inte längre registrerad som insynsperson i bolaget  Insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007 6/26/2008

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
11/14/2007 John Berge aktie LOVI     Förstagångsanmälan   248,000 248,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se