Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Torsten Börjemalm  
  Insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Torsten Börjemalm aktie LOVI 10,100


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/22/2014 Torsten Börjemalm köpoption LOVI KO     Korrigering av felaktig anmälan   -5,000 0
12/16/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -100 10,100
12/12/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -125 10,200
12/11/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -75 10,325
12/3/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 10,400
11/29/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -100 10,600
11/27/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -100 10,700
11/25/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 10,800
11/13/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 11,000
11/7/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -400 11,200
11/5/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 11,600
11/4/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -3,000 11,800
10/31/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 14,800
9/5/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Riktad emission   15,000 15,000
9/5/2013 Torsten Börjemalm köpoption LOVI KO     Riktad emission   -15,000 5,000
9/5/2013 Torsten Börjemalm teckningsoption LOVI TO     Riktad emission   -15,000 0
11/23/2009 Torsten Börjemalm teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   15,000 15,000
11/14/2007 Torsten Börjemalm köpoption LOVI KO     Förstagångsanmälan   20,000 20,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se