Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok.

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.seORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Torsten Börjemalm  
  Historiska insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 11/14/2007  

Historiska innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Torsten Börjemalm aktie LOVI 10,100


Historiska transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/22/2014 Torsten Börjemalm köpoption LOVI KO     Korrigering av felaktig anmälan   -5,000 0
12/16/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -100 10,100
12/12/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -125 10,200
12/11/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -75 10,325
12/3/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 10,400
11/29/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -100 10,600
11/27/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -100 10,700
11/25/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 10,800
11/13/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 11,000
11/7/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -400 11,200
11/5/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 11,600
11/4/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -3,000 11,800
10/31/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Minskade innehav   -200 14,800
9/5/2013 Torsten Börjemalm aktie LOVI     Riktad emission   15,000 15,000
9/5/2013 Torsten Börjemalm köpoption LOVI KO     Riktad emission   -15,000 5,000
9/5/2013 Torsten Börjemalm teckningsoption LOVI TO     Riktad emission   -15,000 0
11/23/2009 Torsten Börjemalm teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   15,000 15,000
11/14/2007 Torsten Börjemalm köpoption LOVI KO     Förstagångsanmälan   20,000 20,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se