Lovisagruvan AB


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Jan-Erik Björklund  
  Insynsställningar

Ställning Från Till
VD 11/14/2007  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Jan-Erik Björklund aktie LOVI 23,000


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
2/17/2015 Jan-Erik Björklund aktie LOVI     Minskade innehav   -2,000 23,000
5/16/2014 Jan-Erik Björklund teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -25,000 0
9/5/2013 Jan-Erik Björklund aktie LOVI     Riktad emission   25,000 25,000
9/5/2013 Jan-Erik Björklund köpoption LOVI KO     Riktad emission   -25,000 0
11/24/2009 Jan-Erik Björklund teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   25,000 25,000
11/14/2007 Jan-Erik Björklund köpoption LOVI KO     Förstagångsanmälan   25,000 25,000


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se