Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok.

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.seORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Jan-Erik Björklund  
  Historiska insynsställningar

Ställning Från Till
VD 11/14/2007  

Historiska innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Jan-Erik Björklund aktie LOVI 23,000


Historiska transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
2/17/2015 Jan-Erik Björklund aktie LOVI     Minskade innehav   -2,000 23,000
5/16/2014 Jan-Erik Björklund teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -25,000 0
9/5/2013 Jan-Erik Björklund aktie LOVI     Riktad emission   25,000 25,000
9/5/2013 Jan-Erik Björklund köpoption LOVI KO     Riktad emission   -25,000 0
11/24/2009 Jan-Erik Björklund teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   25,000 25,000
11/14/2007 Jan-Erik Björklund köpoption LOVI KO     Förstagångsanmälan   25,000 25,000


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se