Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok.

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.seORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Curt Arenvang  
  Historiska insynsställningar

Ställning Från Till
Övriga med insyn 11/15/2007  

Historiska innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Curt Arenvang aktie LOVI 2,100


Historiska transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/16/2014 Curt Arenvang teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -2,000 0
9/5/2013 Curt Arenvang aktie LOVI     Riktad emission   2,000 2,100
9/5/2013 Curt Arenvang köpoption LOVI KO     Riktad emission   -2,000 0
11/17/2009 Curt Arenvang teckningsoption LOVI TO   Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 11/17/2009
Rapporterat: 11/25/2009  
Ökade innehav   2,000 2,000
12/3/2007 Curt Arenvang aktie LOVI     Förstagångsanmälan   100 100
12/3/2007 Curt Arenvang köpoption LOVI KO     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se