Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Curt Arenvang  
  Insynsställningar

Ställning Från Till
Övriga med insyn 11/15/2007  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Curt Arenvang aktie LOVI 2,100


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/16/2014 Curt Arenvang teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -2,000 0
9/5/2013 Curt Arenvang aktie LOVI     Riktad emission   2,000 2,100
9/5/2013 Curt Arenvang köpoption LOVI KO     Riktad emission   -2,000 0
11/17/2009 Curt Arenvang teckningsoption LOVI TO   Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 11/17/2009
Rapporterat: 11/25/2009  
Ökade innehav   2,000 2,000
12/3/2007 Curt Arenvang aktie LOVI     Förstagångsanmälan   100 100
12/3/2007 Curt Arenvang köpoption LOVI KO     Förstagångsanmälan   2,000 2,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se