Lovisagruvan AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556481-0074  
Stefan Sädbom  
  Insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 4/16/2009  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Stefan Sädbom aktie LOVI 8,000


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
5/16/2014 Stefan Sädbom teckningsoption LOVI TO     Outnyttjad   -8,000 0
9/5/2013 Stefan Sädbom aktie LOVI     Riktad emission   8,000 8,000
12/28/2009 Stefan Sädbom teckningsoption LOVI TO     Ökade innehav   8,000 8,000


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se