BrandWorld Sverige AB


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556660-3550  
Niklas Larsson  
  

Bolaget är inte längre listat. Information nedan var giltig vid bolagets sista handelsdag, vilket var 6/20/2012


Insynsställningar

Ställning Från Till
VD 3/29/2010  

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Niklas Larsson köpoption BRAW KO 268,600
Niklas Larsson aktie BRAW 766,000
Närstående aktie BRAW 1,000
Närstående aktie BRAW 1,000
Närstående aktie BRAW 1,000


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
3/29/2010 Närstående aktie BRAW     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
3/29/2010 Närstående aktie BRAW     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
3/29/2010 Närstående aktie BRAW     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
3/29/2010 Niklas Larsson aktie BRAW     Förstagångsanmälan   766,000 766,000
3/29/2010 Niklas Larsson köpoption BRAW KO     Förstagångsanmälan   268,600 268,600
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se