BrandWorld Sverige AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok.

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.seORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556660-3550  
Niklas Larsson  
  

Bolaget är inte längre listat. Information nedan var giltig vid bolagets sista handelsdag, vilket var 6/20/2012


Historiska insynsställningar

Ställning Från Till
VD 3/29/2010  

Historiska innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal
Niklas Larsson köpoption BRAW KO 268,600
Niklas Larsson aktie BRAW 766,000
Närstående aktie BRAW 1,000
Närstående aktie BRAW 1,000
Närstående aktie BRAW 1,000


Historiska transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
3/29/2010 Närstående aktie BRAW     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
3/29/2010 Närstående aktie BRAW     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
3/29/2010 Närstående aktie BRAW     Förstagångsanmälan   1,000 1,000
3/29/2010 Niklas Larsson aktie BRAW     Förstagångsanmälan   766,000 766,000
3/29/2010 Niklas Larsson köpoption BRAW KO     Förstagångsanmälan   268,600 268,600
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se