Mabi Rent AB

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.


ORGANISATIONSNUMMER:  
INSYNSPERSON:  
  
556675-9394  
Per Brenner  
  

Bolaget är inte längre listat. Information nedan var giltig vid bolagets sista handelsdag, vilket var 5/30/2014


Insynsställningar

Ställning Från Till
Styrelsemedlem 6/16/2010 5/13/2013

Innehav

Namn Värdepapperstyp Värdepapper Antal


Transaktioner

Datum Innehavare Värdepapperstyp Värdepapper     Överträdelse Ändring Antal Efter ändring
2/28/2013 Per Brenner aktie MABI     Minskade innehav   -25,000 28,400
12/17/2012 Per Brenner aktie MABI     Ökade innehav   15,000 53,400
6/16/2010 Närstående aktie MABI     Förstagångsanmälan   14,349 14,349
6/16/2010 Per Brenner aktie MABI     Förstagångsanmälan   38,400 38,400
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se