AktieTorgets insynsregister är nedlagt

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Senaste dygnets registrerade transaktioner

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

Bolag Anledningar Från (Datum) Till (Datum)

Sökresultat

Datum VP-Namn Innehavare   Överträdelse Ändringens art Antal Antal efter ändring
3/16/2012 ACCE AT Maria Wrethag     Aktietermin köpt   100,000 100,000
3/16/2012 ACCE AT Närstående: Staffan Persson     Aktietermin såld   -100,000 -100,000
3/16/2012 ACCE B Närstående: Andreas Bunge     Minskade innehav   -100,000 10,368,451
3/16/2012 ACCE B Närstående: Staffan Persson     Ökade innehav   100,000 26,051,326
3/16/2012 CPNT Närstående: Petter Strömberg     Företrädesemission   2,500,000 2,500,000
3/16/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -6,061 1,898,334
3/16/2012 MROX B Bertil Lindkvist     Minskade innehav   -1,800 1,134,125
3/16/2012 RWCA Närstående: Marcus Hamberg     Minskade innehav   -4,950 56,644
3/19/2012 CHER B Morten Klein     Ökade innehav   2,000 2,773,000
3/19/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -6,000 1,892,334
3/19/2012 HTRO Gert Nordin     Minskade innehav   -5,000 7,143,157
3/19/2012 RWCA Närstående: Marcus Hamberg     Minskade innehav   -12,000 44,644
3/20/2012 CHER B Morten Klein     Ökade innehav   2,507 2,775,507
3/20/2012 ELV Roger Gadde     Ökade innehav   75 175
3/20/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   5,580 5,580
3/20/2012 RWCA Närstående: Marcus Hamberg     Minskade innehav   -4,546 40,098
3/21/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -4,098 1,888,236
3/21/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   14,300 7,697,054
3/21/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   20,000 180,000
3/21/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   4,420 10,000
3/22/2012 AMNO Närstående: Lars Save     Ökade innehav   9,470,000 13,470,000
3/22/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -10,000 1,878,236
3/22/2012 FF Karl Olov Rassback     Minskade innehav   -4,075,450 0
3/22/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   700 7,697,754
3/22/2012 TRIG Anders Broms     Ökade innehav   20,000 4,320,000
3/23/2012 ENZY Närstående: Magnus Samuelsson     Förstagångsanmälan   12,000 12,000
3/23/2012 ENZY Närstående: Magnus Samuelsson     Förstagångsanmälan   414,893 414,893
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 37 dagar   Minskade innehav   -500,000 104,438,854
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 37 dagar   Förstagångsanmälan   104,938,854 104,938,854
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 37 dagar   Korrigering av felaktig anmälan   -104,438,854 0
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 34 dagar   Förstagångsanmälan   104,438,854 104,438,854
3/23/2012 H1 B Närstående: Mattias Lööv     Ökade innehav   538,019 538,019
3/23/2012 ZZ B Närstående: Örjan Saele     Ökade innehav   15,333 1,431,567
3/26/2012 BIGG B Margareta Krook     Företrädesemission   27,600 44,850
3/26/2012 CAS Tuulikki Lindmark     Förstagångsanmälan   0 0
3/26/2012 CHER B Gunnar Lind     Minskade innehav   -2,000 170,720
3/26/2012 DEFL B Pamela Danielsson     Ökade innehav   9,265 63,898
3/26/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -1,782 1,875,954
3/26/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -500 1,877,736
3/26/2012 POLY Marina Abrahamsson     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
3/26/2012 POLY Kenth Danielsson     Förstagångsanmälan   10,000 10,000
3/26/2012 POLY Närstående: Kenth Danielsson     Förstagångsanmälan   729,000 729,000
3/26/2012 POLY Olof Frisk     Förstagångsanmälan   380,000 380,000
3/26/2012 POLY Närstående: Olof Frisk     Förstagångsanmälan   6,637,544 6,637,544
3/26/2012 POLY Leif Jilkén     Förstagångsanmälan   1,757,852 1,757,852
3/26/2012 POLY Mattias Lindahl     Förstagångsanmälan   2,201,000 2,201,000
3/26/2012 POLY Bengt Nilsson     Förstagångsanmälan   2,072,038 2,072,038
3/26/2012 POLY Närstående: Bengt Nilsson     Förstagångsanmälan   20,000 20,000
3/26/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson     Förstagångsanmälan   280,000 280,000
3/27/2012 BIGG B Närstående: Kirstin KrizMargareta KrizLars-Olof HanssonDario Kriz     Ökade innehav   1,643,800 2,343,800
3/27/2012 CHAL B Mikael Skönborg     Ökade innehav   5,000 112,894
3/27/2012 DOME Joakim Christiansson   Sen rapportering: 9 dagar   Minskade innehav   -2,000,000 16,647,139
3/28/2012 BIGG B Ulric Aspegrén     Ökade innehav   536,000 871,000
3/28/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   14,000 194,000
3/28/2012 RBAB B Närstående: Peter Kullgren     Ökade innehav   304,000 2,459,514
3/29/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   6,000 200,000
3/29/2012 NEPS Närstående: Christer Tegnér     Minskade innehav   -40,000,000 429,984,731
3/29/2012 NEPS Närstående: Svante Tegnér     Ökade innehav   40,000,000 130,594,445
3/29/2012 WNT Tommy Andersson     Minskade innehav   -12,500 1,150,765
3/29/2012 WNT Tommy Andersson     Minskade innehav   -12,500 1,163,265
3/30/2012 203 Jonas Söderqvist     Minskade innehav   -2,000 4,355,159
3/30/2012 203 Andereas Friis     Minskade innehav   -2,000 3,890,901
3/30/2012 DOME Joakim Christiansson   Sen rapportering: 6 dagar   Minskade innehav   -1,347,139 15,300,000
3/30/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -39,000 1,836,954
3/30/2012 MABI Närstående: Tommy Smidestam     Minskade innehav   -162,175 10,000
3/30/2012 MEDR B Carl Johan Merner     Ökade innehav   2,000 143,000
3/30/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   400 2,514,918
4/2/2012 203 Christoffer Johansson     Ökade innehav   152 152
4/2/2012 CEAB TO10 Närstående: Nils-Åke Fahlén   Sen rapportering: 16 dagar   Ökade innehav   4,000,000 10,000,000
4/2/2012 EURO Tord Kostet     Förstagångsanmälan   1,177,000 1,177,000
4/2/2012 SMART Bengt Grafström     Ökade innehav   5,000 350,000
4/2/2012 TOWO Alexander Ernstberger   Sen rapportering: 67 dagar   Minskade innehav   -110,000 0
4/2/2012 TOWO Kapitalförsäkring: Alexander Ernstberger *   Sen rapportering: 67 dagar   Minskade innehav   -110,000 0
4/2/2012 TOWO Jonas Helgesson   Sen rapportering: 150 dagar   Korrigering av felaktig anmälan   -2,059,999 0
4/2/2012 TOWO Jonas Helgesson     Förstagångsanmälan   2,059,999 2,059,999
4/2/2012 TOWO Närstående: Jonas Helgesson   Sen rapportering: 150 dagar   Förstagångsanmälan   2,059,999 2,059,999
4/4/2012 MIR TO styr Ingemar Kihlström   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 412,146
4/4/2012 MIR TO styr Finn Björklund   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 391,666
4/4/2012 MIR TO styr Christer Sjölin   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 432,625
4/4/2012 MIR TO styr Hans Åkerblom   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 432,625
4/5/2012 G5EN Sergey Shults     Minskade innehav   -673,000 0
4/5/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   673,000 673,000
4/5/2012 WTG Närstående: Matts Kastengren     Ökade innehav   750,000 1,707,820
4/5/2012 WTG Matts Kastengren     Ökade innehav   125,000 125,000
4/6/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 674,000
4/10/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   2,015 12,015
4/10/2012 PHAL Staffan Skogvall     Minskade innehav   -698 2,514,220
4/10/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -790 158,790
4/10/2012 TRIG David Engler Ludviksson     Minskade innehav   -1,000,000 2,500,000
4/11/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -1,300,000 14,000,000
4/11/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 675,000
4/11/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   40,000 240,000
4/11/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,520
4/11/2012 POLY Leif Jilkén     Ökade innehav   175,785 1,933,637
4/11/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 29 dagar   Ökade innehav   28,000 308,000
4/12/2012 AROC BTU Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
4/12/2012 AROC BTU Jan Mellberg     Företrädesemission   15,830 15,830
4/12/2012 AROC BTU Arne Ferstad     Företrädesemission   2,952 2,952
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   18,518 18,518
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   9,444 9,444
4/12/2012 AROC BTU Håkan Randahl     Företrädesemission   500 500
4/12/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Företrädesemission   1,500 1,500
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   14,475 14,475
4/12/2012 AROC BTU Håkan Englund     Företrädesemission   2,500 2,500
4/12/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,000 1,828,954
4/12/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -1,230 157,560
4/13/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -7,886 304,114
4/13/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   1,700 16,748
4/13/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -16,200 1,812,754
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget
* = Närstående kapitalförsäkring

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se