AktieTorgets insynsregister är nedlagt

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Senaste dygnets registrerade transaktioner

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

Bolag Anledningar Från (Datum) Till (Datum)

Sökresultat

Datum VP-Namn Innehavare   Överträdelse Ändringens art Antal Antal efter ändring
4/26/2012 203 Andereas Friis     Minskade innehav   -12,500 3,878,401
4/26/2012 203 Jonas Söderqvist     Minskade innehav   -12,500 4,342,659
4/24/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Öppen emission   2,356 3,856
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   9,444 9,444
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   18,518 18,518
4/12/2012 AROC BTU Arne Ferstad     Företrädesemission   2,952 2,952
4/12/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Företrädesemission   1,500 1,500
4/12/2012 AROC BTU Håkan Englund     Företrädesemission   2,500 2,500
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   14,475 14,475
4/12/2012 AROC BTU Håkan Randahl     Företrädesemission   500 500
4/12/2012 AROC BTU Jan Mellberg     Företrädesemission   15,830 15,830
4/12/2012 AROC BTU Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
5/2/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -42,600 261,414
4/19/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -100 304,014
4/13/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -7,886 304,114
5/2/2012 CEAB Närstående: Nils-Åke Fahlén     Korrigering   181,373 1,341,011
5/2/2012 CEAB Nils-Åke Fahlén     Korrigering   -181,373 0
4/30/2012 CEAB Närstående: Bengt Almqvist   Sen rapportering: 7 dagar   Ökade innehav   333,166 333,166
5/1/2012 CEAB TO10 Närstående: Nils-Åke Fahlén   Sen rapportering: 453 dagar   Ökade innehav   500,000 10,500,000
5/3/2012 CLS B Närstående: Lars-Erik T Eriksson     Minskade innehav   -12,000 911,365
5/2/2012 CPNT Närstående: Mikael GylemoMichael Zajicek     Ökade innehav   218,000 658,909
4/26/2012 CPNT Närstående: Mikael GylemoMichael Zajicek     Ökade innehav   25,000 440,909
4/25/2012 CPNT Michael Zajicek     Ökade innehav   20,000 230,000
5/3/2012 DEFL B Pamela Danielsson     Ökade innehav   10,000 73,898
4/19/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -5,376,326 8,492,424
4/18/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -131,250 13,868,750
4/11/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -1,300,000 14,000,000
5/4/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   100 16,848
4/13/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   1,700 16,748
4/24/2012 ENZY Närstående: Fredrik Fex     Minskade innehav   -1,850 98,164
4/23/2012 ENZY Åke Larsson     Ökade innehav   100,000 1,846,400
4/23/2012 ENZY Närstående: Fredrik Fex     Minskade innehav   -2,486 100,014
4/20/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,102 1,787,252
4/19/2012 ENZY Fredrik Lindblad     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
4/19/2012 ENZY Närstående: Michael Edelborg Christensen     Korrigering   -10,000 2,088,372
4/17/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -17,400 1,795,354
4/16/2012 ENZY Närstående: Jörgen Rexö     Ökade innehav   200,000 2,059,000
4/16/2012 ENZY Närstående: Magnus Samuelsson     Ökade innehav   113,636 528,529
4/16/2012 ENZY Michael Edelborg Christensen     Ökade innehav   45,455 45,455
4/16/2012 ENZY Närstående: Michael Edelborg Christensen     Ökade innehav   227,273 2,098,372
4/16/2012 ENZY Staffan Bergqvist     Ökade innehav   113,636 113,636
4/16/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Ökade innehav   159,091 159,091
4/16/2012 ENZY Närstående: Ulf Blom     Ökade innehav   113,636 2,046,632
4/13/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -16,200 1,812,754
4/12/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,000 1,828,954
4/30/2012 FUND Erik Lundell     Förstagångsanmälan   1,000,000 1,000,000
4/11/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 675,000
4/6/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 674,000
4/5/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   673,000 673,000
4/5/2012 G5EN Sergey Shults     Minskade innehav   -673,000 0
4/27/2012 H1 A Mona Lindqvist Rydén     Ökade innehav   15,002 315,002
4/27/2012 H1 A Stefan Rydén     Ökade innehav   15,002 314,999
4/26/2012 H1 A Jörgen Larsson     Ökade innehav   15,002 765,002
4/26/2012 H1 A Magnus Larsson     Ökade innehav   15,002 389,999
4/26/2012 H1 A Patric Huczkowski     Ökade innehav   14,999 389,999
5/3/2012 HAM B Närstående: Jan Nilstadius     Minskade innehav   -40,000 40,000
4/27/2012 HAM B Närstående: Jan Nilstadius     Minskade innehav   -20,000 80,000
5/3/2012 HAM TO 2 B Närstående: Jan Nilstadius     Outnyttjad   -5,000 0
5/3/2012 HAM TO 3 B Närstående: Jan Nilstadius     Outnyttjad   -10,000 0
5/4/2012 HOME B Närstående: Mats Claesson     Ökade innehav   1,273 35,859
5/4/2012 HOME B Mats Enegren     Ökade innehav   5,000 45,000
4/30/2012 HOME B Närstående: Mats Claesson     Ökade innehav   9,586 34,586
5/4/2012 IDL A Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   115,000 345,000
5/4/2012 IDL A Leif Pihlqvist     Företrädesemission   285,000 855,000
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   4,128,335 11,865,134
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   4,200 7,736,799
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   2,500,000 5,500,000
5/4/2012 IDL B Leif Pihlqvist     Företrädesemission   674,000 2,022,000
5/3/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   25,000 7,732,599
4/30/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   9,845 7,707,599
4/24/2012 IDL B Peter Bräutigam   Sen rapportering: 116 dagar   Företrädesemission   1,000 3,000
5/4/2012 IDL TR B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   -2,558,916 0
4/19/2012 IDL TR B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   2,558,916 2,558,916
4/11/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   40,000 240,000
4/27/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   3,180 372,004
4/26/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   13,700 368,824
4/24/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   7,760 355,124
4/20/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   13,848 347,364
4/10/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   2,015 12,015
4/27/2012 KLIC B Närstående: Erik Bolinder     Ökade innehav   40,643 708,682
4/20/2012 KWAL B Närstående: Håkan Gartell     Minskade innehav   -30,000 71,000
4/20/2012 KWAL B Närstående: Håkan Gartell     Ökade innehav   30,000 30,000
5/4/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   2,000 348,549
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   1,737 346,549
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   5,000 344,812
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   4,000 339,812
4/23/2012 LUCE TO2 Per-Ove Melinder     Ökade innehav   200,000 400,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   290,000 45,062,500
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   120,000 445,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   120,000 520,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   110,000 435,000
5/2/2012 MEDF Närstående: Arne Ferstad     Förstagångsanmälan   40,000 40,000
5/2/2012 MEDF Närstående: Mikael Persson     Aktielån ut-lånat   -1,792,620 1,711,380
5/2/2012 MEDF Närstående: Mikael Persson     Förstagångsanmälan   3,504,000 3,504,000
4/30/2012 MII TO Närstående: Bo Rybeck     Outnyttjad   -20,000 0
4/30/2012 MII TO Eric Forsberg     Outnyttjad   -100,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Fred Boman     Outnyttjad   -370,368 0
4/30/2012 MII TO Hans Fernberg     Outnyttjad   -444,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Patrik Sarin     Outnyttjad   -560,000 0
4/30/2012 MII TO Patrik Walle     Outnyttjad   -8,148,148 0
4/30/2012 MII TO Peter Thysell     Outnyttjad   -319,996 0
4/16/2012 MIR Budhdeo Sharma   Sen rapportering: 8 dagar   Ökade innehav   143,000 998,493
5/4/2012 NVP Andreas Inghammar     Ökade innehav   3,635 189,694
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   190 761
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   480 1,921
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   547 2,189
5/4/2012 NVP Närstående: Arne Ferstad     Ökade innehav   1,133 4,533
5/4/2012 NVP Arne Ferstad     Ökade innehav   566 2,266
5/4/2012 NVP Christian Svensson     Ökade innehav   3,809 16,309
5/4/2012 NVP Eleonor Åsander     Ökade innehav   33 133
5/4/2012 NVP Eskil Elmér     Ökade innehav   3,635 483,635
5/4/2012 NVP Gregory Batcheller     Ökade innehav   10,385 281,026
5/4/2012 NVP Närstående: Helmut Caspar Carl von Moltke     Ökade innehav   10,556 43,000
5/4/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Minskade innehav   -10,905 0
5/4/2012 NVP TR Eskil Elmér     Minskade innehav   -7,192 0
5/4/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Minskade innehav   -31,155 0
5/3/2012 NVP TR Marcus Keep     Minskade innehav   -10,000 -10,000
5/2/2012 NVP TR Michael Vickers     Minskade innehav   -41,231 0
5/2/2012 NVP TR Michael Vickers     Företrädesemission   41,231 41,231
4/20/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Företrädesemission   -175,154 10,905
4/20/2012 NVP TR Eskil Elmér     Företrädesemission   -472,808 7,192
4/20/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Företrädesemission   -239,486 31,155
4/20/2012 NVP TR Helmut Caspar Carl von Moltke     Företrädesemission   -269,000 0
4/19/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Företrädesemission   186,059 186,059
4/19/2012 NVP TR Eskil Elmér     Företrädesemission   480,000 480,000
4/19/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Företrädesemission   270,641 270,641
4/19/2012 NVP TR Helmut Caspar Carl von Moltke     Företrädesemission   269,000 269,000
4/17/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,820
4/11/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,520
4/10/2012 PHAL Staffan Skogvall     Minskade innehav   -698 2,514,220
4/26/2012 POLY Mattias Lindahl     Företrädesemission   219,000 2,420,000
4/20/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 22 dagar   Ökade innehav   160,000 468,000
4/11/2012 POLY Leif Jilkén     Ökade innehav   175,785 1,933,637
4/11/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 29 dagar   Ökade innehav   28,000 308,000
5/5/2012 RBAB B Mats Hentzel     Option tilldelad   210,000 1,060,000
4/30/2012 RBAB B Nichlas Spångberg     Ökade innehav   1,000 1,000
4/23/2012 REHA A Jerzy Hawranek     Förstagångsanmälan   3,115,000 3,115,000
5/3/2012 REHA B Camilla Sjöstrand     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
4/25/2012 REHA B Svante Bengtsson     Ökade innehav   2,000 14,352,000
4/24/2012 REHA B Närstående: Greger Kling     Förstagångsanmälan   100,000 100,000
4/23/2012 REHA B Jerzy Hawranek     Förstagångsanmälan   15,500,000 15,500,000
5/4/2012 RLS Närstående: Fredrik Florberger   Sen rapportering: 134 dagar   Förstagångsanmälan   689,656 689,656
5/4/2012 RLS Närstående: Jan Fornell     Förstagångsanmälan   317,030 317,030
5/4/2012 RLS Joachim Cederblad     Förstagångsanmälan   1,550,000 1,550,000
5/4/2012 RLS Närstående: Joachim Cederblad     Förstagångsanmälan   460,755 460,755
5/4/2012 RLS Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   636,755 636,755
5/4/2012 RLS Närstående: Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   42,375 42,375
5/4/2012 RLS Närstående: Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   59,550 59,550
5/4/2012 RLS Närstående: Rune F Löderup     Förstagångsanmälan   3,699,423 3,699,423
4/27/2012 SAFE Närstående: Niklas Forser   Sen rapportering: 432 dagar   Ökade innehav   150,000 467,500
4/16/2012 SERS TO 4 B Ingemar Johansson     Minskade innehav   -120,000 880,400
4/27/2012 SEZI Thomas Carlsson     Minskade innehav   -5,000 199,028
4/12/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -1,230 157,560
4/10/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -790 158,790
5/3/2012 TIGR Närstående: Anders Williamsson     Omvänd Split 1:1000   -3,121,875 3,125
5/3/2012 TIGR Anders Williamsson     Omvänd Split 1:1000   -4,995,003 5,001
5/3/2012 TIGR Anders Williamsson     Konvertering   5,000,004 5,000,004
5/3/2012 TIGR Närstående: Anette Borgström     Omvänd Split 1:1000   -200,699 201
5/3/2012 TIGR Närstående: Anette Borgström     Konvertering   120,540 200,900
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Konvertering   1 44,043
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Konvertering   21,409,764 44,042
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Omvänd Split 1:1000   -43,998,009 -21,365,722
5/3/2012 TIGR Närstående: Björn Sellert     Omvänd Split 1:1000   -4,995 5
5/3/2012 TIGR Björn Sellert     Omvänd Split 1:1000   -7,184,353 72,569
5/3/2012 TIGR Björn Sellert     Konvertering   2,658,462 7,256,922
5/3/2012 TIGR Närstående: Jan-Eric Österlund     Konvertering   45,917,970 62,589,949
5/3/2012 TIGR Lars-Magnus Bjursten     Omvänd Split 1:1000   -649,041 650
5/3/2012 TIGR Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   564,153 649,691
5/3/2012 TIGR Petter Ståle Lyngstadaas     Omvänd Split 1:1000   -399,600 400
5/3/2012 TIGR Närstående: Sven-Erik Nilsson     Omvänd Split 1:1000   -91,663,195 91,755
5/3/2012 TIGR Närstående: Sven-Erik Nilsson     Konvertering   34,552,970 91,754,950
5/3/2012 TIGR PREF Anders Williamsson     Konvertering   -5,000,004 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Anette Borgström     Konvertering   -120,540 0
5/3/2012 TIGR PREF Arve Nilsson     Konvertering   -21,409,764 0
5/3/2012 TIGR PREF Björn Sellert     Konvertering   -2,658,462 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Jan-Eric Österlund     Konvertering   -45,917,970 0
5/3/2012 TIGR PREF Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   -564,153 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Sven-Erik Nilsson     Konvertering   -34,552,970 0
5/3/2012 TIGR TO1 PREF Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   -564,153 0
5/3/2012 TIGR TO3 Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   564,153 864,153
4/10/2012 TRIG David Engler Ludviksson     Minskade innehav   -1,000,000 2,500,000
4/5/2012 WTG Närstående: Matts Kastengren     Ökade innehav   750,000 1,707,820
4/5/2012 WTG Matts Kastengren     Ökade innehav   125,000 125,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget
* = Närstående kapitalförsäkring

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se