AktieTorgets insynsregister är nedlagt

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Senaste dygnets registrerade transaktioner

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

Bolag Anledningar Från (Datum) Till (Datum)

Sökresultat

Datum VP-Namn Innehavare   Överträdelse Ändringens art Antal Antal efter ändring
4/26/2012 203 Andereas Friis     Minskade innehav   -12,500 3,878,401
4/26/2012 203 Jonas Söderqvist     Minskade innehav   -12,500 4,342,659
5/8/2012 AMNO Närstående: Christian Söderholm     Förstagångsanmälan   28,588,341 28,588,341
5/8/2012 AMNO Christian Söderholm     Förstagångsanmälan   102,500 102,500
5/8/2012 AMNO Närstående: Joakim Lorentzon     Förstagångsanmälan   3,634,000 3,634,000
5/15/2012 AROC Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   18,888 82,208
5/15/2012 AROC Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   37,036 651,396
5/15/2012 AROC Arne Ferstad     Företrädesemission   5,904 17,713
5/15/2012 AROC Håkan Englund     Företrädesemission   5,000 15,000
5/15/2012 AROC Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   28,950 86,850
5/15/2012 AROC Jan Mellberg     Företrädesemission   31,660 94,980
5/15/2012 AROC Staffan Eriksson     Företrädesemission   18,520 20,520
5/15/2012 AROC Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   18,520 836,957
5/10/2012 AROC Bengt Norvik     Företrädesemission   7,712 13,712
5/10/2012 AROC Håkan Randahl     Företrädesemission   1,000 3,000
5/14/2012 AROC BTU Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   -9,444 0
5/14/2012 AROC BTU Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   -18,518 0
5/14/2012 AROC BTU Arne Ferstad     Företrädesemission   -2,952 0
5/14/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Företrädesemission   -3,856 0
5/14/2012 AROC BTU Håkan Englund     Företrädesemission   -2,500 0
5/14/2012 AROC BTU Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   -14,475 0
5/14/2012 AROC BTU Håkan Randahl     Företrädesemission   -500 0
5/14/2012 AROC BTU Jan Mellberg     Företrädesemission   -15,830 0
5/14/2012 AROC BTU Staffan Eriksson     Företrädesemission   -9,260 0
5/14/2012 AROC BTU Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   -9,260 0
4/24/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Öppen emission   2,356 3,856
5/15/2012 AROC TO 1 Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   9,444 9,444
5/15/2012 AROC TO 1 Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   18,518 18,518
5/15/2012 AROC TO 1 Arne Ferstad     Företrädesemission   2,952 2,952
5/15/2012 AROC TO 1 Håkan Englund     Företrädesemission   2,500 2,500
5/15/2012 AROC TO 1 Jan Mellberg     Företrädesemission   15,830 15,830
5/15/2012 AROC TO 1 Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
5/10/2012 AROC TO 1 Bengt Norvik     Företrädesemission   3,856 3,856
5/10/2012 AROC TO 1 Håkan Randahl     Företrädesemission   500 500
5/8/2012 AROC TO 1 Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   14,475 14,475
5/8/2012 AROC TO 1 Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
5/10/2012 BAHN B Jon Karlung     Ökade innehav   2,000 60,000
5/16/2012 BIAP A Tommy Trollborg     Förstagångsanmälan   3,629,673 3,629,673
5/2/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -42,600 261,414
4/19/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -100 304,014
5/2/2012 CEAB Närstående: Nils-Åke Fahlén     Korrigering   181,373 1,341,011
5/2/2012 CEAB Nils-Åke Fahlén     Korrigering   -181,373 0
4/30/2012 CEAB Närstående: Bengt Almqvist   Sen rapportering: 7 dagar   Ökade innehav   333,166 333,166
5/1/2012 CEAB TO10 Närstående: Nils-Åke Fahlén   Sen rapportering: 453 dagar   Ökade innehav   500,000 10,500,000
5/17/2012 CEAB TO9 Klas Åström     Nyemission   500,000 500,000
5/11/2012 CHER B Morten Klein     Ökade innehav   3,200 2,778,707
5/16/2012 CLS B Närstående: Karl-Göran Tranberg   Sen rapportering: 115 dagar   Ökade innehav   8,000 1,255,182
5/3/2012 CLS B Närstående: Lars-Erik T Eriksson     Minskade innehav   -12,000 911,365
5/2/2012 CPNT Närstående: Mikael GylemoMichael Zajicek     Ökade innehav   218,000 658,909
4/26/2012 CPNT Närstående: Mikael GylemoMichael Zajicek     Ökade innehav   25,000 440,909
4/25/2012 CPNT Michael Zajicek     Ökade innehav   20,000 230,000
5/16/2012 DEFL B Närstående: Sven Håkansson     Minskade innehav   -30,000 8,830
5/11/2012 DEFL B Närstående: Sven Håkansson     Minskade innehav   -1,170 38,830
5/3/2012 DEFL B Pamela Danielsson     Ökade innehav   10,000 73,898
4/19/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -5,376,326 8,492,424
4/18/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -131,250 13,868,750
5/16/2012 ECO B Åke Paulsson     Ökade innehav   200 843,923
5/4/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   100 16,848
4/24/2012 ENZY Närstående: Fredrik Fex     Minskade innehav   -1,850 98,164
4/23/2012 ENZY Åke Larsson     Ökade innehav   100,000 1,846,400
4/23/2012 ENZY Närstående: Fredrik Fex     Minskade innehav   -2,486 100,014
4/20/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,102 1,787,252
4/19/2012 ENZY Fredrik Lindblad     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
4/19/2012 ENZY Närstående: Michael Edelborg Christensen     Korrigering   -10,000 2,088,372
4/17/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -17,400 1,795,354
4/30/2012 FUND Erik Lundell     Förstagångsanmälan   1,000,000 1,000,000
5/10/2012 GENE Närstående: Anna FlinkFolke StenvallTommy FlinkSven Stenvall     Aktielån återlämnat   65,000 6,173,966
4/27/2012 H1 A Mona Lindqvist Rydén     Ökade innehav   15,002 315,002
4/27/2012 H1 A Stefan Rydén     Ökade innehav   15,002 314,999
4/26/2012 H1 A Jörgen Larsson     Ökade innehav   15,002 765,002
4/26/2012 H1 A Magnus Larsson     Ökade innehav   15,002 389,999
4/26/2012 H1 A Patric Huczkowski     Ökade innehav   14,999 389,999
5/3/2012 HAM B Närstående: Jan Nilstadius     Minskade innehav   -40,000 40,000
4/27/2012 HAM B Närstående: Jan Nilstadius     Minskade innehav   -20,000 80,000
5/3/2012 HAM TO 2 B Närstående: Jan Nilstadius     Outnyttjad   -5,000 0
5/3/2012 HAM TO 3 B Närstående: Jan Nilstadius     Outnyttjad   -10,000 0
5/10/2012 HOME B Mats Enegren     Ökade innehav   5,000 50,000
5/4/2012 HOME B Närstående: Mats Claesson     Ökade innehav   1,273 35,859
5/4/2012 HOME B Mats Enegren     Ökade innehav   5,000 45,000
4/30/2012 HOME B Närstående: Mats Claesson     Ökade innehav   9,586 34,586
5/14/2012 IDL A Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   -250,000 95,000
5/14/2012 IDL A Leif Pihlqvist     Företrädesemission   250,000 1,105,000
5/4/2012 IDL A Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   115,000 345,000
5/4/2012 IDL A Leif Pihlqvist     Företrädesemission   285,000 855,000
5/9/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   20,000 11,888,374
5/7/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   3,240 11,868,374
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   4,128,335 11,865,134
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   4,200 7,736,799
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   2,500,000 5,500,000
5/4/2012 IDL B Leif Pihlqvist     Företrädesemission   674,000 2,022,000
5/3/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   25,000 7,732,599
4/30/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   9,845 7,707,599
4/24/2012 IDL B Peter Bräutigam   Sen rapportering: 116 dagar   Företrädesemission   1,000 3,000
5/4/2012 IDL TR B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   -2,558,916 0
4/19/2012 IDL TR B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   2,558,916 2,558,916
5/10/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   9,289 381,293
4/27/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   3,180 372,004
4/26/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   13,700 368,824
4/24/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   7,760 355,124
4/20/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   13,848 347,364
4/27/2012 KLIC B Närstående: Erik Bolinder     Ökade innehav   40,643 708,682
4/20/2012 KWAL B Närstående: Håkan Gartell     Minskade innehav   -30,000 71,000
4/20/2012 KWAL B Närstående: Håkan Gartell     Ökade innehav   30,000 30,000
5/11/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   27,007 375,556
5/4/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   2,000 348,549
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   1,737 346,549
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   5,000 344,812
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   4,000 339,812
5/10/2012 LUCE TO2 Arne Björhn     Ökade innehav   150,000 150,000
5/10/2012 LUCE TO2 Lars Linzander     Ökade innehav   150,000 150,000
5/10/2012 LUCE TO2 Siimon Vaske     Minskade innehav   -300,000 700,000
4/23/2012 LUCE TO2 Per-Ove Melinder     Ökade innehav   200,000 400,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   290,000 45,062,500
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   120,000 445,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   120,000 520,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   110,000 435,000
5/2/2012 MEDF Närstående: Arne Ferstad     Förstagångsanmälan   40,000 40,000
5/2/2012 MEDF Närstående: Mikael Persson     Aktielån ut-lånat   -1,792,620 1,711,380
5/2/2012 MEDF Närstående: Mikael Persson     Förstagångsanmälan   3,504,000 3,504,000
5/15/2012 MEDR A Carl Johan Merner     Företrädesemission   150,000 150,000
5/15/2012 MEDR A Göran Sjönell     Företrädesemission   150,000 150,000
5/15/2012 MEDR B Anders Säfwenberg     Företrädesemission   145,000 255,000
5/15/2012 MEDR B Närstående: Anders Säfwenberg     Företrädesemission   35,000 35,000
5/15/2012 MEDR B Barbro Ståhle Sjönell     Företrädesemission   5,650 11,300
5/15/2012 MEDR B Birgitta Hovelius     Företrädesemission   5,000 10,000
5/15/2012 MEDR B Carl Johan Merner     Företrädesemission   285,250 428,250
5/15/2012 MEDR B Närstående: Carl Johan Merner     Företrädesemission   1,000 2,000
5/15/2012 MEDR B Närstående: Carl Johan Merner     Företrädesemission   1,000 2,000
5/15/2012 MEDR B Göran Sjönell     Företrädesemission   439,500 632,500
5/15/2012 MEDR B Klas Tofft     Företrädesemission   109,000 218,000
5/15/2012 MEDR B Sten Röing     Företrädesemission   74,000 408,000
5/15/2012 MEDR B Torgny Ander     Företrädesemission   22,000 144,000
5/14/2012 MEDR B Sten Röing     Ökade innehav   120,000 334,000
5/7/2012 MEDR TR B Sten Röing     Minskade innehav   -194,000 -194,000
4/30/2012 MII TO Närstående: Bo Rybeck     Outnyttjad   -20,000 0
4/30/2012 MII TO Eric Forsberg     Outnyttjad   -100,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Fred Boman     Outnyttjad   -370,368 0
4/30/2012 MII TO Hans Fernberg     Outnyttjad   -444,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Patrik Sarin     Outnyttjad   -560,000 0
4/30/2012 MII TO Patrik Walle     Outnyttjad   -8,148,148 0
4/30/2012 MII TO Peter Thysell     Outnyttjad   -319,996 0
5/15/2012 MPEN Kapitalförsäkring: Åke Zetterström *   Sen rapportering: 59 dagar   Förstagångsanmälan   728,892 728,892
5/15/2012 MPEN Åke Zetterström   Sen rapportering: 59 dagar   Förstagångsanmälan   202,070 202,070
5/8/2012 NVP Mikael Brönnegård     Nyemission   500 500
5/4/2012 NVP Andreas Inghammar     Ökade innehav   3,635 189,694
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   190 761
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   480 1,921
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   547 2,189
5/4/2012 NVP Närstående: Arne Ferstad     Ökade innehav   1,133 4,533
5/4/2012 NVP Arne Ferstad     Ökade innehav   566 2,266
5/4/2012 NVP Christian Svensson     Ökade innehav   3,809 16,309
5/4/2012 NVP Eleonor Åsander     Ökade innehav   33 133
5/4/2012 NVP Eskil Elmér     Ökade innehav   3,635 483,635
5/4/2012 NVP Gregory Batcheller     Ökade innehav   10,385 281,026
5/4/2012 NVP Närstående: Helmut Caspar Carl von Moltke     Ökade innehav   10,556 43,000
5/4/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Minskade innehav   -10,905 0
5/4/2012 NVP TR Eskil Elmér     Minskade innehav   -7,192 0
5/4/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Minskade innehav   -31,155 0
5/3/2012 NVP TR Marcus Keep     Minskade innehav   -10,000 -10,000
5/2/2012 NVP TR Michael Vickers     Minskade innehav   -41,231 0
5/2/2012 NVP TR Michael Vickers     Företrädesemission   41,231 41,231
4/20/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Företrädesemission   -175,154 10,905
4/20/2012 NVP TR Eskil Elmér     Företrädesemission   -472,808 7,192
4/20/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Företrädesemission   -239,486 31,155
4/20/2012 NVP TR Helmut Caspar Carl von Moltke     Företrädesemission   -269,000 0
4/19/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Företrädesemission   186,059 186,059
4/19/2012 NVP TR Eskil Elmér     Företrädesemission   480,000 480,000
4/19/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Företrädesemission   270,641 270,641
4/19/2012 NVP TR Helmut Caspar Carl von Moltke     Företrädesemission   269,000 269,000
4/17/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,820
4/26/2012 POLY Mattias Lindahl     Företrädesemission   219,000 2,420,000
4/20/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 22 dagar   Ökade innehav   160,000 468,000
5/5/2012 RBAB B Mats Hentzel     Option tilldelad   210,000 1,060,000
4/30/2012 RBAB B Nichlas Spångberg     Ökade innehav   1,000 1,000
5/14/2012 RBAB TO 2011 Lars Lindqvist     Förstagångsanmälan   100,000 100,000
4/23/2012 REHA A Jerzy Hawranek     Förstagångsanmälan   3,115,000 3,115,000
5/3/2012 REHA B Camilla Sjöstrand     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
4/25/2012 REHA B Svante Bengtsson     Ökade innehav   2,000 14,352,000
4/24/2012 REHA B Närstående: Greger Kling     Förstagångsanmälan   100,000 100,000
4/23/2012 REHA B Jerzy Hawranek     Förstagångsanmälan   15,500,000 15,500,000
5/14/2012 RLS Närstående: Joachim Cederblad     Ökade innehav   100,000 730,755
5/11/2012 RLS Närstående: Christer Hägglund   Sen rapportering: 59 dagar   Förstagångsanmälan   11,371,589 11,371,589
5/11/2012 RLS Närstående: Joachim Cederblad     Ökade innehav   150,000 630,755
5/9/2012 RLS Närstående: Jan Fornell   Sen rapportering: 248 dagar   Ökade innehav   211,353 211,353
5/7/2012 RLS Närstående: Joachim Cederblad   Sen rapportering: 63 dagar   Ökade innehav   20,000 480,755
5/4/2012 RLS Närstående: Fredrik Florberger   Sen rapportering: 134 dagar   Förstagångsanmälan   689,656 689,656
5/4/2012 RLS Närstående: Jan Fornell     Förstagångsanmälan   317,030 317,030
5/4/2012 RLS Joachim Cederblad     Förstagångsanmälan   1,550,000 1,550,000
5/4/2012 RLS Närstående: Joachim Cederblad     Förstagångsanmälan   460,755 460,755
5/4/2012 RLS Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   636,755 636,755
5/4/2012 RLS Närstående: Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   42,375 42,375
5/4/2012 RLS Närstående: Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   59,550 59,550
5/4/2012 RLS Närstående: Rune F Löderup     Förstagångsanmälan   3,699,423 3,699,423
4/27/2012 SAFE Närstående: Niklas Forser   Sen rapportering: 432 dagar   Ökade innehav   150,000 467,500
4/27/2012 SEZI Thomas Carlsson     Minskade innehav   -5,000 199,028
5/3/2012 TIGR Närstående: Anders Williamsson     Omvänd Split 1:1000   -3,121,875 3,125
5/3/2012 TIGR Anders Williamsson     Omvänd Split 1:1000   -4,995,003 5,001
5/3/2012 TIGR Anders Williamsson     Konvertering   5,000,004 5,000,004
5/3/2012 TIGR Närstående: Anette Borgström     Omvänd Split 1:1000   -200,699 201
5/3/2012 TIGR Närstående: Anette Borgström     Konvertering   120,540 200,900
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Konvertering   1 44,043
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Konvertering   21,409,764 44,042
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Omvänd Split 1:1000   -43,998,009 -21,365,722
5/3/2012 TIGR Närstående: Björn Sellert     Omvänd Split 1:1000   -4,995 5
5/3/2012 TIGR Björn Sellert     Omvänd Split 1:1000   -7,184,353 72,569
5/3/2012 TIGR Björn Sellert     Konvertering   2,658,462 7,256,922
5/3/2012 TIGR Närstående: Jan-Eric Österlund     Konvertering   45,917,970 62,589,949
5/3/2012 TIGR Lars-Magnus Bjursten     Omvänd Split 1:1000   -649,041 650
5/3/2012 TIGR Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   564,153 649,691
5/3/2012 TIGR Petter Ståle Lyngstadaas     Omvänd Split 1:1000   -399,600 400
5/3/2012 TIGR Närstående: Sven-Erik Nilsson     Omvänd Split 1:1000   -91,663,195 91,755
5/3/2012 TIGR Närstående: Sven-Erik Nilsson     Konvertering   34,552,970 91,754,950
5/3/2012 TIGR PREF Anders Williamsson     Konvertering   -5,000,004 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Anette Borgström     Konvertering   -120,540 0
5/3/2012 TIGR PREF Arve Nilsson     Konvertering   -21,409,764 0
5/3/2012 TIGR PREF Björn Sellert     Konvertering   -2,658,462 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Jan-Eric Österlund     Konvertering   -45,917,970 0
5/3/2012 TIGR PREF Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   -564,153 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Sven-Erik Nilsson     Konvertering   -34,552,970 0
5/3/2012 TIGR TO1 PREF Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   -564,153 0
5/11/2012 TIGR TO3 Närstående: Sven-Erik Nilsson     Outnyttjad   -22,500,000 0
5/8/2012 TIGR TO3 Närstående: Anders Williamsson     Outnyttjad   -1,875,000 0
5/3/2012 TIGR TO3 Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   564,153 864,153
5/17/2012 TRAN A Kapitalförsäkring: Fredrik Vojbacke *     Företrädesemission   101,052 101,052
5/17/2012 TRAN A Jakob Johansson     Företrädesemission   103,098 618,589
5/17/2012 TRAN A Kapitalförsäkring: Jakob Johansson *     Företrädesemission   103,098 618,589
5/17/2012 TRAN A Tommy Trollborg     Företrädesemission   14,500 87,000
5/17/2012 TRAN B Kapitalförsäkring: Fredrik Vojbacke *     Företrädesemission   28,674 121,450
5/17/2012 TRAN B Jakob Johansson     Företrädesemission   171,596 1,029,577
5/17/2012 TRAN B Kapitalförsäkring: Jakob Johansson *     Företrädesemission   171,596 1,029,577
5/17/2012 TRAN B Tommy Trollborg     Företrädesemission   29,817 178,906
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget
* = Närstående kapitalförsäkring

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se