Följ insynshandeln

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se

Senaste dygnets registrerade transaktioner

Sök fram insynspersoners transaktioner

Bolag Anledningar Från (Datum) Till (Datum)

Sökresultat

Datum VP-Namn Innehavare   Överträdelse Ändringens art Antal Antal efter ändring
5/2/2012 MEDF Närstående: Mikael Persson     Aktielån ut-lånat   -1,792,620 1,711,380
5/4/2012 IDL A Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   115,000 345,000
5/4/2012 IDL A Leif Pihlqvist     Företrädesemission   285,000 855,000
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   4,128,335 11,865,134
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   2,500,000 5,500,000
5/4/2012 IDL B Leif Pihlqvist     Företrädesemission   674,000 2,022,000
5/4/2012 IDL TR B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   -2,558,916 0
5/2/2012 NVP TR Michael Vickers     Företrädesemission   41,231 41,231
4/26/2012 POLY Mattias Lindahl     Företrädesemission   219,000 2,420,000
4/24/2012 IDL B Peter Bräutigam   Sen rapportering: 116 dagar   Företrädesemission   1,000 3,000
4/20/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Företrädesemission   -175,154 10,905
4/20/2012 NVP TR Eskil Elmér     Företrädesemission   -472,808 7,192
4/20/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Företrädesemission   -239,486 31,155
4/20/2012 NVP TR Helmut Caspar Carl von Moltke     Företrädesemission   -269,000 0
4/19/2012 IDL TR B Närstående: Leif Pihlqvist     Företrädesemission   2,558,916 2,558,916
4/19/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Företrädesemission   186,059 186,059
4/19/2012 NVP TR Eskil Elmér     Företrädesemission   480,000 480,000
4/19/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Företrädesemission   270,641 270,641
4/19/2012 NVP TR Helmut Caspar Carl von Moltke     Företrädesemission   269,000 269,000
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   9,444 9,444
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   18,518 18,518
4/12/2012 AROC BTU Arne Ferstad     Företrädesemission   2,952 2,952
4/12/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Företrädesemission   1,500 1,500
4/12/2012 AROC BTU Håkan Englund     Företrädesemission   2,500 2,500
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   14,475 14,475
4/12/2012 AROC BTU Håkan Randahl     Företrädesemission   500 500
4/12/2012 AROC BTU Jan Mellberg     Företrädesemission   15,830 15,830
4/12/2012 AROC BTU Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
5/4/2012 RLS Närstående: Fredrik Florberger   Sen rapportering: 134 dagar   Förstagångsanmälan   689,656 689,656
5/4/2012 RLS Närstående: Jan Fornell     Förstagångsanmälan   317,030 317,030
5/4/2012 RLS Joachim Cederblad     Förstagångsanmälan   1,550,000 1,550,000
5/4/2012 RLS Närstående: Joachim Cederblad     Förstagångsanmälan   460,755 460,755
5/4/2012 RLS Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   636,755 636,755
5/4/2012 RLS Närstående: Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   42,375 42,375
5/4/2012 RLS Närstående: Rolf Bornstein     Förstagångsanmälan   59,550 59,550
5/4/2012 RLS Närstående: Rune F Löderup     Förstagångsanmälan   3,699,423 3,699,423
5/3/2012 REHA B Camilla Sjöstrand     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
5/2/2012 MEDF Närstående: Arne Ferstad     Förstagångsanmälan   40,000 40,000
5/2/2012 MEDF Närstående: Mikael Persson     Förstagångsanmälan   3,504,000 3,504,000
4/30/2012 FUND Erik Lundell     Förstagångsanmälan   1,000,000 1,000,000
4/24/2012 REHA B Närstående: Greger Kling     Förstagångsanmälan   100,000 100,000
4/23/2012 REHA A Jerzy Hawranek     Förstagångsanmälan   3,115,000 3,115,000
4/23/2012 REHA B Jerzy Hawranek     Förstagångsanmälan   15,500,000 15,500,000
4/19/2012 ENZY Fredrik Lindblad     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
5/3/2012 TIGR Anders Williamsson     Konvertering   5,000,004 5,000,004
5/3/2012 TIGR Närstående: Anette Borgström     Konvertering   120,540 200,900
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Konvertering   1 44,043
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Konvertering   21,409,764 44,042
5/3/2012 TIGR Björn Sellert     Konvertering   2,658,462 7,256,922
5/3/2012 TIGR Närstående: Jan-Eric Österlund     Konvertering   45,917,970 62,589,949
5/3/2012 TIGR Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   564,153 649,691
5/3/2012 TIGR Närstående: Sven-Erik Nilsson     Konvertering   34,552,970 91,754,950
5/3/2012 TIGR PREF Anders Williamsson     Konvertering   -5,000,004 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Anette Borgström     Konvertering   -120,540 0
5/3/2012 TIGR PREF Arve Nilsson     Konvertering   -21,409,764 0
5/3/2012 TIGR PREF Björn Sellert     Konvertering   -2,658,462 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Jan-Eric Österlund     Konvertering   -45,917,970 0
5/3/2012 TIGR PREF Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   -564,153 0
5/3/2012 TIGR PREF Närstående: Sven-Erik Nilsson     Konvertering   -34,552,970 0
5/3/2012 TIGR TO1 PREF Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   -564,153 0
5/3/2012 TIGR TO3 Lars-Magnus Bjursten     Konvertering   564,153 864,153
5/2/2012 CEAB Närstående: Nils-Åke Fahlén     Korrigering   181,373 1,341,011
5/2/2012 CEAB Nils-Åke Fahlén     Korrigering   -181,373 0
4/19/2012 ENZY Närstående: Michael Edelborg Christensen     Korrigering   -10,000 2,088,372
5/4/2012 NVP TR Andreas Inghammar     Minskade innehav   -10,905 0
5/4/2012 NVP TR Eskil Elmér     Minskade innehav   -7,192 0
5/4/2012 NVP TR Gregory Batcheller     Minskade innehav   -31,155 0
5/3/2012 CLS B Närstående: Lars-Erik T Eriksson     Minskade innehav   -12,000 911,365
5/3/2012 HAM B Närstående: Jan Nilstadius     Minskade innehav   -40,000 40,000
5/3/2012 NVP TR Marcus Keep     Minskade innehav   -10,000 -10,000
5/2/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -42,600 261,414
5/2/2012 NVP TR Michael Vickers     Minskade innehav   -41,231 0
4/27/2012 HAM B Närstående: Jan Nilstadius     Minskade innehav   -20,000 80,000
4/27/2012 SEZI Thomas Carlsson     Minskade innehav   -5,000 199,028
4/26/2012 203 Andereas Friis     Minskade innehav   -12,500 3,878,401
4/26/2012 203 Jonas Söderqvist     Minskade innehav   -12,500 4,342,659
4/24/2012 ENZY Närstående: Fredrik Fex     Minskade innehav   -1,850 98,164
4/23/2012 ENZY Närstående: Fredrik Fex     Minskade innehav   -2,486 100,014
4/20/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,102 1,787,252
4/20/2012 KWAL B Närstående: Håkan Gartell     Minskade innehav   -30,000 71,000
4/19/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -100 304,014
4/19/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -5,376,326 8,492,424
4/18/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -131,250 13,868,750
4/17/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -17,400 1,795,354
4/16/2012 SERS TO 4 B Ingemar Johansson     Minskade innehav   -120,000 880,400
4/13/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -7,886 304,114
4/13/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -16,200 1,812,754
4/12/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,000 1,828,954
4/12/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -1,230 157,560
4/11/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -1,300,000 14,000,000
4/10/2012 PHAL Staffan Skogvall     Minskade innehav   -698 2,514,220
4/10/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -790 158,790
4/10/2012 TRIG David Engler Ludviksson     Minskade innehav   -1,000,000 2,500,000
4/5/2012 G5EN Sergey Shults     Minskade innehav   -673,000 0
5/4/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   100 16,848
5/4/2012 HOME B Närstående: Mats Claesson     Ökade innehav   1,273 35,859
5/4/2012 HOME B Mats Enegren     Ökade innehav   5,000 45,000
5/4/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   4,200 7,736,799
5/4/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   2,000 348,549
5/4/2012 NVP Andreas Inghammar     Ökade innehav   3,635 189,694
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   190 761
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   480 1,921
5/4/2012 NVP Närstående: Andreas Inghammar     Ökade innehav   547 2,189
5/4/2012 NVP Närstående: Arne Ferstad     Ökade innehav   1,133 4,533
5/4/2012 NVP Arne Ferstad     Ökade innehav   566 2,266
5/4/2012 NVP Christian Svensson     Ökade innehav   3,809 16,309
5/4/2012 NVP Eleonor Åsander     Ökade innehav   33 133
5/4/2012 NVP Eskil Elmér     Ökade innehav   3,635 483,635
5/4/2012 NVP Gregory Batcheller     Ökade innehav   10,385 281,026
5/4/2012 NVP Närstående: Helmut Caspar Carl von Moltke     Ökade innehav   10,556 43,000
5/3/2012 DEFL B Pamela Danielsson     Ökade innehav   10,000 73,898
5/3/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   25,000 7,732,599
5/2/2012 CPNT Närstående: Michael ZajicekMikael Gylemo     Ökade innehav   218,000 658,909
5/1/2012 CEAB TO10 Närstående: Nils-Åke Fahlén   Sen rapportering: 453 dagar   Ökade innehav   500,000 10,500,000
4/30/2012 CEAB Närstående: Bengt Almqvist   Sen rapportering: 7 dagar   Ökade innehav   333,166 333,166
4/30/2012 HOME B Närstående: Mats Claesson     Ökade innehav   9,586 34,586
4/30/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   9,845 7,707,599
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   1,737 346,549
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   5,000 344,812
4/30/2012 LUCE Kapitalförsäkring: Arne Björhn *     Ökade innehav   4,000 339,812
4/30/2012 RBAB B Nichlas Spångberg     Ökade innehav   1,000 1,000
4/27/2012 H1 A Mona Lindqvist Rydén     Ökade innehav   15,002 315,002
4/27/2012 H1 A Stefan Rydén     Ökade innehav   15,002 314,999
4/27/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   3,180 372,004
4/27/2012 KLIC B Närstående: Erik Bolinder     Ökade innehav   40,643 708,682
4/27/2012 SAFE Närstående: Niklas Forser   Sen rapportering: 432 dagar   Ökade innehav   150,000 467,500
4/26/2012 CPNT Närstående: Michael ZajicekMikael Gylemo     Ökade innehav   25,000 440,909
4/26/2012 H1 A Jörgen Larsson     Ökade innehav   15,002 765,002
4/26/2012 H1 A Magnus Larsson     Ökade innehav   15,002 389,999
4/26/2012 H1 A Patric Huczkowski     Ökade innehav   14,999 389,999
4/26/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   13,700 368,824
4/25/2012 CPNT Michael Zajicek     Ökade innehav   20,000 230,000
4/25/2012 REHA B Svante Bengtsson     Ökade innehav   2,000 14,352,000
4/24/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   7,760 355,124
4/23/2012 ENZY Åke Larsson     Ökade innehav   100,000 1,846,400
4/23/2012 LUCE TO2 Per-Ove Melinder     Ökade innehav   200,000 400,000
4/20/2012 JOJK Närstående: Stefan Lennhammer     Ökade innehav   13,848 347,364
4/20/2012 KWAL B Närstående: Håkan Gartell     Ökade innehav   30,000 30,000
4/20/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 22 dagar   Ökade innehav   160,000 468,000
4/17/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,820
4/16/2012 ENZY Närstående: Jörgen Rexö     Ökade innehav   200,000 2,059,000
4/16/2012 ENZY Närstående: Magnus Samuelsson     Ökade innehav   113,636 528,529
4/16/2012 ENZY Michael Edelborg Christensen     Ökade innehav   45,455 45,455
4/16/2012 ENZY Närstående: Michael Edelborg Christensen     Ökade innehav   227,273 2,098,372
4/16/2012 ENZY Staffan Bergqvist     Ökade innehav   113,636 113,636
4/16/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Ökade innehav   159,091 159,091
4/16/2012 ENZY Närstående: Ulf Blom     Ökade innehav   113,636 2,046,632
4/16/2012 MIR Budhdeo Sharma   Sen rapportering: 8 dagar   Ökade innehav   143,000 998,493
4/13/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   1,700 16,748
4/11/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 675,000
4/11/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   40,000 240,000
4/11/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,520
4/11/2012 POLY Leif Jilkén     Ökade innehav   175,785 1,933,637
4/11/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 29 dagar   Ökade innehav   28,000 308,000
4/10/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   2,015 12,015
4/6/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 674,000
4/5/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   673,000 673,000
4/5/2012 WTG Närstående: Matts Kastengren     Ökade innehav   750,000 1,707,820
4/5/2012 WTG Matts Kastengren     Ökade innehav   125,000 125,000
5/3/2012 TIGR Närstående: Anders Williamsson     Omvänd Split 1:1000   -3,121,875 3,125
5/3/2012 TIGR Anders Williamsson     Omvänd Split 1:1000   -4,995,003 5,001
5/3/2012 TIGR Närstående: Anette Borgström     Omvänd Split 1:1000   -200,699 201
5/3/2012 TIGR Arve Nilsson     Omvänd Split 1:1000   -43,998,009 -21,365,722
5/3/2012 TIGR Närstående: Björn Sellert     Omvänd Split 1:1000   -4,995 5
5/3/2012 TIGR Björn Sellert     Omvänd Split 1:1000   -7,184,353 72,569
5/3/2012 TIGR Lars-Magnus Bjursten     Omvänd Split 1:1000   -649,041 650
5/3/2012 TIGR Petter Ståle Lyngstadaas     Omvänd Split 1:1000   -399,600 400
5/3/2012 TIGR Närstående: Sven-Erik Nilsson     Omvänd Split 1:1000   -91,663,195 91,755
4/24/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Öppen emission   2,356 3,856
5/5/2012 RBAB B Mats Hentzel     Option tilldelad   210,000 1,060,000
5/3/2012 HAM TO 2 B Närstående: Jan Nilstadius     Outnyttjad   -5,000 0
5/3/2012 HAM TO 3 B Närstående: Jan Nilstadius     Outnyttjad   -10,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Bo Rybeck     Outnyttjad   -20,000 0
4/30/2012 MII TO Eric Forsberg     Outnyttjad   -100,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Fred Boman     Outnyttjad   -370,368 0
4/30/2012 MII TO Hans Fernberg     Outnyttjad   -444,000 0
4/30/2012 MII TO Närstående: Patrik Sarin     Outnyttjad   -560,000 0
4/30/2012 MII TO Patrik Walle     Outnyttjad   -8,148,148 0
4/30/2012 MII TO Peter Thysell     Outnyttjad   -319,996 0
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   290,000 45,062,500
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   120,000 445,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   120,000 520,000
4/27/2012 MAXP B Närstående: Jan Nilstadius     Riktad emission   110,000 435,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget
* = Närstående kapitalförsäkring

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se