Följ insynshandeln

Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se

Senaste dygnets registrerade transaktioner

Sök fram insynspersoners transaktioner

Bolag Anledningar Från (Datum) Till (Datum)

Sökresultat

Datum VP-Namn Innehavare   Överträdelse Ändringens art Antal Antal efter ändring
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 37 dagar   Korrigering av felaktig anmälan   -104,438,854 0
3/29/2012 NEPS Närstående: Christer Tegnér     Minskade innehav   -40,000,000 429,984,731
3/22/2012 FF Karl Olov Rassback     Minskade innehav   -4,075,450 0
4/2/2012 TOWO Jonas Helgesson   Sen rapportering: 150 dagar   Korrigering av felaktig anmälan   -2,059,999 0
3/27/2012 DOME Joakim Christiansson   Sen rapportering: 9 dagar   Minskade innehav   -2,000,000 16,647,139
3/30/2012 DOME Joakim Christiansson   Sen rapportering: 6 dagar   Minskade innehav   -1,347,139 15,300,000
4/11/2012 DOME Joakim Christiansson     Minskade innehav   -1,300,000 14,000,000
4/10/2012 TRIG David Engler Ludviksson     Minskade innehav   -1,000,000 2,500,000
4/5/2012 G5EN Sergey Shults     Minskade innehav   -673,000 0
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 37 dagar   Minskade innehav   -500,000 104,438,854
3/30/2012 MABI Närstående: Tommy Smidestam     Minskade innehav   -162,175 10,000
4/2/2012 TOWO Alexander Ernstberger   Sen rapportering: 67 dagar   Minskade innehav   -110,000 0
4/2/2012 TOWO Kapitalförsäkring: Alexander Ernstberger *   Sen rapportering: 67 dagar   Minskade innehav   -110,000 0
3/16/2012 ACCE AT Närstående: Staffan Persson     Aktietermin såld   -100,000 -100,000
3/16/2012 ACCE B Närstående: Andreas Bunge     Minskade innehav   -100,000 10,368,451
3/30/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -39,000 1,836,954
4/13/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -16,200 1,812,754
3/29/2012 WNT Tommy Andersson     Minskade innehav   -12,500 1,150,765
3/29/2012 WNT Tommy Andersson     Minskade innehav   -12,500 1,163,265
3/19/2012 RWCA Närstående: Marcus Hamberg     Minskade innehav   -12,000 44,644
3/22/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -10,000 1,878,236
4/12/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -8,000 1,828,954
4/13/2012 CAOI TO 3 Bengt Grafström     Minskade innehav   -7,886 304,114
3/16/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -6,061 1,898,334
3/19/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -6,000 1,892,334
3/19/2012 HTRO Gert Nordin     Minskade innehav   -5,000 7,143,157
3/16/2012 RWCA Närstående: Marcus Hamberg     Minskade innehav   -4,950 56,644
3/20/2012 RWCA Närstående: Marcus Hamberg     Minskade innehav   -4,546 40,098
3/21/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -4,098 1,888,236
3/30/2012 203 Andereas Friis     Minskade innehav   -2,000 3,890,901
3/30/2012 203 Jonas Söderqvist     Minskade innehav   -2,000 4,355,159
3/26/2012 CHER B Gunnar Lind     Minskade innehav   -2,000 170,720
3/16/2012 MROX B Bertil Lindkvist     Minskade innehav   -1,800 1,134,125
3/26/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -1,782 1,875,954
4/12/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -1,230 157,560
4/10/2012 SEZI Närstående: Martin Boström     Minskade innehav   -790 158,790
4/10/2012 PHAL Staffan Skogvall     Minskade innehav   -698 2,514,220
3/26/2012 ENZY Närstående: Staffan Bergqvist     Minskade innehav   -500 1,877,736
3/26/2012 CAS Tuulikki Lindmark     Förstagångsanmälan   0 0
3/20/2012 ELV Roger Gadde     Ökade innehav   75 175
4/2/2012 203 Christoffer Johansson     Ökade innehav   152 152
4/11/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   300 2,514,520
3/30/2012 PHAL Staffan Skogvall     Ökade innehav   400 2,514,918
4/12/2012 AROC BTU Håkan Randahl     Företrädesemission   500 500
3/22/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   700 7,697,754
4/11/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 675,000
4/6/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   1,000 674,000
4/12/2012 AROC BTU Bengt Norvik     Företrädesemission   1,500 1,500
4/13/2012 ECO B Närstående: Åke Paulsson     Ökade innehav   1,700 16,748
3/30/2012 MEDR B Carl Johan Merner     Ökade innehav   2,000 143,000
3/19/2012 CHER B Morten Klein     Ökade innehav   2,000 2,773,000
4/10/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   2,015 12,015
4/12/2012 AROC BTU Håkan Englund     Företrädesemission   2,500 2,500
3/20/2012 CHER B Morten Klein     Ökade innehav   2,507 2,775,507
4/12/2012 AROC BTU Arne Ferstad     Företrädesemission   2,952 2,952
3/21/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   4,420 10,000
4/2/2012 SMART Bengt Grafström     Ökade innehav   5,000 350,000
3/27/2012 CHAL B Mikael Skönborg     Ökade innehav   5,000 112,894
3/20/2012 JOJK Nikola Teofilovic     Ökade innehav   5,580 5,580
3/29/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   6,000 200,000
4/12/2012 AROC BTU Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Staffan Eriksson     Företrädesemission   9,260 9,260
3/26/2012 DEFL B Pamela Danielsson     Ökade innehav   9,265 63,898
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Anne-Charlotte Aronsson     Företrädesemission   9,444 9,444
3/26/2012 POLY Kenth Danielsson     Förstagångsanmälan   10,000 10,000
3/23/2012 ENZY Närstående: Magnus Samuelsson     Förstagångsanmälan   12,000 12,000
3/28/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   14,000 194,000
3/21/2012 IDL B Närstående: Leif Pihlqvist     Ökade innehav   14,300 7,697,054
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Håkan Englund     Företrädesemission   14,475 14,475
3/23/2012 ZZ B Närstående: Örjan Saele     Ökade innehav   15,333 1,431,567
4/12/2012 AROC BTU Jan Mellberg     Företrädesemission   15,830 15,830
4/12/2012 AROC BTU Närstående: Arne Ferstad     Företrädesemission   18,518 18,518
3/26/2012 POLY Närstående: Bengt Nilsson     Förstagångsanmälan   20,000 20,000
3/22/2012 TRIG Anders Broms     Ökade innehav   20,000 4,320,000
3/21/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   20,000 180,000
3/26/2012 BIGG B Margareta Krook     Företrädesemission   27,600 44,850
4/11/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson   Sen rapportering: 29 dagar   Ökade innehav   28,000 308,000
4/11/2012 IRON Närstående: Ronne Hamerslag     Ökade innehav   40,000 240,000
3/26/2012 POLY Marina Abrahamsson     Förstagångsanmälan   50,000 50,000
3/16/2012 ACCE AT Maria Wrethag     Aktietermin köpt   100,000 100,000
3/16/2012 ACCE B Närstående: Staffan Persson     Ökade innehav   100,000 26,051,326
4/5/2012 WTG Matts Kastengren     Ökade innehav   125,000 125,000
4/4/2012 MIR TO styr Christer Sjölin   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 432,625
4/4/2012 MIR TO styr Finn Bitsch Björklund   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 391,666
4/4/2012 MIR TO styr Hans Åkerblom   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 432,625
4/4/2012 MIR TO styr Ingemar Kihlström   Sen rapportering: 1005 dagar   Option tilldelad   166,666 412,146
4/11/2012 POLY Leif Jilkén     Ökade innehav   175,785 1,933,637
3/26/2012 POLY Närstående: Sven Stenarsson     Förstagångsanmälan   280,000 280,000
3/28/2012 RBAB B Närstående: Peter Kullgren     Ökade innehav   304,000 2,459,514
3/26/2012 POLY Olof Frisk     Förstagångsanmälan   380,000 380,000
3/23/2012 ENZY Närstående: Magnus Samuelsson     Förstagångsanmälan   414,893 414,893
3/28/2012 BIGG B Ulric Aspegrén     Ökade innehav   536,000 871,000
3/23/2012 H1 B Närstående: Mattias Lööv     Ökade innehav   538,019 538,019
4/5/2012 G5EN Närstående: Sergey Shults     Ökade innehav   673,000 673,000
3/26/2012 POLY Närstående: Kenth Danielsson     Förstagångsanmälan   729,000 729,000
4/5/2012 WTG Närstående: Matts Kastengren     Ökade innehav   750,000 1,707,820
4/2/2012 EURO Tord Kostet     Förstagångsanmälan   1,177,000 1,177,000
3/27/2012 BIGG B Närstående: Kirstin KrizLars-Olof HanssonDario KrizMargareta Kriz     Ökade innehav   1,643,800 2,343,800
3/26/2012 POLY Leif Jilkén     Förstagångsanmälan   1,757,852 1,757,852
4/2/2012 TOWO Jonas Helgesson     Förstagångsanmälan   2,059,999 2,059,999
4/2/2012 TOWO Närstående: Jonas Helgesson   Sen rapportering: 150 dagar   Förstagångsanmälan   2,059,999 2,059,999
3/26/2012 POLY Bengt Nilsson     Förstagångsanmälan   2,072,038 2,072,038
3/26/2012 POLY Mattias Lindahl     Förstagångsanmälan   2,201,000 2,201,000
3/16/2012 CPNT Närstående: Petter Strömberg     Företrädesemission   2,500,000 2,500,000
4/2/2012 CEAB TO10 Närstående: Nils-Åke Fahlén   Sen rapportering: 16 dagar   Ökade innehav   4,000,000 10,000,000
3/26/2012 POLY Närstående: Olof Frisk     Förstagångsanmälan   6,637,544 6,637,544
3/22/2012 AMNO Närstående: Lars Save     Ökade innehav   9,470,000 13,470,000
3/29/2012 NEPS Närstående: Svante Tegnér     Ökade innehav   40,000,000 130,594,445
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 34 dagar   Förstagångsanmälan   104,438,854 104,438,854
3/23/2012 FRIMAN Närstående: Thomas JanssonJoacim Nord   Sen rapportering: 37 dagar   Förstagångsanmälan   104,938,854 104,938,854
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget
* = Närstående kapitalförsäkring

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se