Bolagsinformation

BolagsnamnOptiFreeze AB
Affärsidé

Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt och bär kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt om i världen. Förlängd hållbarhet leder till billigare transporter som i sin tur leder till positiva miljöeffekter, behovet av snabba flygtransporter reduceras. Optifreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Forskargruppens arbete har uppmärksammats på olika sätt och har bland annat erhållit stöd från EU.

VD  Nick Kramer
SO  Göran Hedbys
Styrelse  Petr Dejmek
Göran Hedbys
Anders Hättmark
Elisabeth Yllfors
Bolagsordning  Bolagsordning 2014-03-19.pdf
Organisationsnummer  556844-3914
LEI  549300NRD3YRN5X6RL95
Besöksadress  Kalkstensvägen 16
Utdelningsadress  Kalkstensvägen 16
Postnummer  224 78
Stad  LUND
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  +4673 529 95 44
Bolagspresentation (video)  VD Fredrik Westman presenterar bolaget på Sedermeradagen i Göteborg

Aktieinformation

Aktienamn  OptiFreeze
Kortnamn  OPTI
AktieTorget ID  XSAT01001312
ISIN-kod  SE0005881786
OrderBookID  101596
Antal aktier  8,580,000
CFI (ISO 10962)  ESXXXX
FISN (ISO 18774)  OPTI/AKT
Kvotvärde  0.09 kr
Handelsstart  6/19/2014
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 6/30/2017 **

NamnKapital %Röster %
Arc Aroma Pure AB15.3815.38 
Avanza Pension6.576.57 
Petr Dejmek4.964.96 
Cbsg-Ocbc Sec Pte Ltd-Client A/C4.794.79 
Federico Gómez Galindo4.234.23 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se