Bolagsinformation

BolagsnamnElverket Vallentuna AB
Affärsidé

Affärsidén för moderbolaget är att äga, driva och utveckla el- och fibernät. Affärsidén för dotterbolaget är att köpa och sälja el.

VD  Patrik Johansson
SO  Bengt Lindahl
Styrelse  Roger Gadde
Thomas Gustafsson
Per-Ove Jönsson
Bengt Lindahl
Britt Sandberg
Antal anställda  38
Antal ägare *  1,113
Bolagsordning  Elverket Vallentuna bolagsordning 2012-07-02.pdf
Organisationsnummer  556577-2141
Besöksadress  Moränvägen 12, Okvista industriområde
Utdelningsadress  Box 36
Postnummer  186 21
Stad  VALLENTUNA
Hemsida  
e-postadress  
Telefon  08-511 866 00

*exkl innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras kvartalsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieinformation

Aktienamn  Elverket Vallentuna
Kortnamn  ELV
ISIN-kod  SE0000912289
OrderBookID  17824
Antal aktier  6,480,000
Kvotvärde  2.0 kr
Aktiehemsida  
Handelsstart  3/19/2002
Värdepapperstyp  aktieStörsta ägarna i aktieboken (från Euroclear) - per 12/31/2014 **

NamnKapital %Röster %
E.ON Sverige Aktiebolag43.4343.43 
Vallentuna Kommun10.6110.61 
Görel Bergdahls Konsultaktiebolag2.032.03 
Vallentuna församling1.271.27 
Nordnet Pensionsförsäkring AB1.121.12 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se