Company Information

Company NameEuropean Institute of Science AB
Company Idea

Bolagets affärsidé är att kommersiellt exploatera medicinteknisk- samt bioteknisk forskning. Genereringen av nuvarande och framtida intäkter till bolaget sker genom royaltyintäkter samt genom försäljning av egna produkter, licenser samt andelar i bolagsportföljen. Dessutom innefattar affärsidén att med egen affärs- och forskningskompetens erbjuda aktieägarna i European Institute of Science direkta investeringsmöjligheter, alternativt riskspridning genom indirekt ägande, i växande och på sikt vinstgenererande medicintekniska och biotekniska företag.

CEO  Dario Kriz
Chairman of the Board  Lars-Olof Hansson
Board  Lars-Olof Hansson
Arne Jakobsson
Dario Kriz
Kirstin Kriz
Articles Of Association  EURIS Bolagsordning 2006 05 15.pdf
Registration Number  556404-2769
Visiting Address  Scheelevägen 19 F
Delivery Address  IDEON Science Park
Zip Code  223 70
City  LUND
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  +46-46-286 22 30

Instrument Information

Stock Name  European Institute of Science B
Ticker Name  EURI B
ISIN Number  SE0000488744
OrderBookID  63469
Number of shares  6,827,550
Par value  0.1 SEK
First Traded  2/18/2009
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 9/30/2015 **

NameCapital %Votes %
Stenberg Sven-Olof13.5810.07 
Kriz Dario10.3116.25 
Kriz Margareta5.6112.77 
Kriz Kirstin5.0112.32 
Olsson Rune4.813.57 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se