Company Information

Company NameEuropean Institute of Science AB
Company Idea

European Institute of Science ABs affärskoncept bygger på att förse den veterinära hälso- och sjukvårdsmarknaden med kvalitetsfulla egna och externa produkter som bidrar till ökad effektivitet, och som i förlängningen leder till lägre kostnader för våra kunder och förbättrad vårdkvalitet för våra kunders patienter. Våra produkter baseras på olika teknologiplattformer som kan expanderas till ett stort antal nya patientnära applikationer. Bolaget är grundare av flera högteknologiska utvecklingsbolag geografiskt belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park. Bolaget exploaterar kommersiellt medicinteknisk- samt bioteknisk forskning genom konsultverksamhet samt förvärv och avyttring av hela eller delar av högteknologiska företag och immateriella rättigheter.

CEO  Dario Kriz
Chairman of the Board  Lars-Olof Hansson
Board  Lars-Olof Hansson
Arne Jakobsson
Dario Kriz
Kirstin Kriz
Articles Of Association  EURIS Bolagsordning 2006 05 15.pdf
Registration Number  556404-2769
Visiting Address  Scheelevägen 19 F
Delivery Address  IDEON Science Park
Zip Code  223 70
City  LUND
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  +46-46-286 22 30

Instrument Information

Stock Name  European Institute of Science B
Ticker Name  EURI B
ISIN Number  SE0000488744
OrderBookID  63469
Number of shares  6,827,550
Par value  0.1 SEK
First Traded  2/18/2009
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 3/31/2016 **

NameCapital %Votes %
Cbldn-X Jer Gen Full Tax Client ACC14.0210.40 
Darijo Kriz10.3116.25 
Margareta Kriz5.6112.77 
Kirstin Kriz5.0112.32 
Bertil Ljungh4.403.26 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se