Company Information

Company NameMedfield Diagnostics AB
Company Idea

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

CEO  Dag Jungenfelt
Chairman of the Board  Arne Ferstad
Board  Arne Ferstad
Andreas Fhager
Agneta Franksson
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
No of Employees  2
No of Owners  1,390
Articles Of Association  Bolagsordning 2012.pdf
Registration Number  556677-9871
Delivery Address  Medicinaregatan 8A, Sahlgrenska Science Park
Zip Code  413 46
City  GÖTEBORG
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  031-741 17 53
Company Presentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

* excluding foreign owners; updated every three months by Euroclear. A small defference from actual numbers may exist.

Instrument Information

Stock Name  Medfield
Ticker Name  MEDF
ISIN Number  SE0004479046
OrderBookID  87700
Number of shares  17,233,704
Par value  0.075 SEK
First Traded  5/2/2012
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 12/31/2014 **

NameCapital %Votes %
Electromagnetic Consult. Sweden AB23.2923.29 
K-Svets Venture AB14.1114.11 
Andreas Fhager10.0210.02 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension5.075.70 
Radosava Vujadinovic2.172.17 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se