Company Information

Company NameMedfield Diagnostics AB
Company Idea

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnostiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.

CEO  Dag Jungenfelt
Chairman of the Board  Arne Ferstad
Board  Arne Ferstad
Andreas Fhager
Agneta Franksson
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
No of Employees  2
No of Owners  1,390
Articles Of Association  Bolagsordning 2012.pdf
Registration Number  556677-9871
Delivery Address  Medicinaregatan 8A, Sahlgrenska Science Park
Zip Code  413 46
City  GÖTEBORG
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  031-741 17 53
Company Presentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

* excluding foreign owners; updated every three months by Euroclear. A small defference from actual numbers may exist.

Instrument Information

Stock Name  Medfield
Ticker Name  MEDF
ISIN Number  SE0004479046
OrderBookID  87700
Number of shares  15,047,491
Par value  0.075 SEK
First Traded  5/2/2012
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 9/30/2014 **

NameCapital %Votes %
Electromagnetic Consult. Sweden AB23.2923.29 
K-Svets Venture AB14.1114.11 
Andreas Fhager10.0210.02 
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension5.095.09 
Almi Invest AB3.003.00 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se