Company Information

Company NameMedfield Diagnostics AB
Company Idea

Medfield Diagnostics utvecklar mikrovågsbaserade diagnosinstrument. Första produktserien Strokefinder utvecklas för att särskilja stroke orsakad av propp från stroke orsakad av blödning. Behovet av ett snabbt diagnosförfarande vid stroke är idag stort eftersom väldigt få patienter hinner få nödvändig behandling i tid. Stroke är idag den tredje vanligaste dödsorsaken och är en av de främsta orsakerna till svåra och långvariga funktionshinder hos vuxna. Medfields patenterade teknologi har även andra lovande tillämpningsområden, inte minst för diagnos av traumatiska skallskador.

CEO  Stefan Blomsterberg
Chairman of the Board  Mikael Persson
Board  Anna Ahlberg
Stefan Jacobsson
Mikael Persson
Bengt Arne Sjöqvist
Articles Of Association  Bolagsordning 2016-06-07.pdf
Registration Number  556677-9871
LEI  549300FXU5L1GCSPEP31
Delivery Address  Medicinaregatan 8B
Zip Code  413 90
City  GÖTEBORG
Home Page  
e-Mail Address  
Telephone  031-16 06 68
Company Presentation (video)  Film från AktieTorgsdagen i Göteborg den 21 mars 2012

Instrument Information

Stock Name  Medfield
Ticker Name  MEDF
AktieTorget's ID  XSAT01001031
ISIN Number  SE0004479046
OrderBookID  87700
Number of shares  21,277,979
CFI (ISO 10962)  ESXXXX
FISN (ISO 18774)  MEDF/AKT
Par value  0.075 SEK
First Traded  5/2/2012
Instrument Type  ShareMajor Share Holders (according to Euroclear) - per 6/30/2017 **

NameCapital %Votes %
Electromagnetic Consult. Sweden AB17.2617.26 
K-Svets Venture AB11.4111.41 
Avanza Pension8.518.51 
Andreas Fhager7.087.08 
Nordnet Pensionsförsäkring3.713.71 

** uppdateras kvartalsvis, ca 5 veckor efter kvartalets slut
  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se