Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Taurus Energy

NamnFrånTill
Nicklas Bonander1/1/2012   
Eddy Christensson3/26/2015   
Håkan Gartell3/29/2007   
Bengt-Olof Johansson11/21/2014   
Rakesh Koppram5/2/2016   
Ulla Löfgren3/29/2007   
Sune Wännström11/21/2013   
Lars Welin2/1/2007   
Fredrik Weschke6/1/2015   
Guido Zacchi2/1/2007   
Lennart Andrén3/29/2007   9/17/2012
Nils Olof Björk11/23/2009   11/21/2013
Jakob Ekman3/29/2007   9/14/2012
Stina Gestrelius2/7/2007   9/17/2012
Per-Olof Hegg2/7/2007   9/17/2012
Sven-Thore Holm4/11/2007   9/17/2012
Peter Holmstedt3/29/2007   12/3/2014
Bert Junno11/23/2009   11/22/2012
Lars Larsson3/29/2007   9/17/2012
Hans Henrik Lidgard3/29/2007   9/17/2012
Clas Regeheim3/29/2007   11/23/2009
Ola Skanung3/29/2007   9/28/2010
Patrik Söderlund3/29/2007   9/17/2012
Kjell Stenberg3/29/2007   11/21/2014
Bengt Göran Svensson11/23/2009   11/30/2014
Sten Trolle2/1/2007   11/23/2009

Transaktioner i Taurus Energy

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
12/18/2015TAUR BGuido Zacchi  Nyemission6,388     70,276
12/17/2015TAUR BHåkan Gartell  Nyemission19,999     219,999
12/17/2015TAUR BLars Welin  Nyemission13,500     163,670
12/17/2015TAUR BEddy Christensson  Företrädesemission5,000     55,000
6/23/2015TAUR BLars Welin  Ökade innehav14,500     150,170
4/15/2015TAUR BEddy Christensson  Ökade innehav50,000     50,000
4/14/2015TAUR BLars Welin  Ökade innehav80,000     135,670
3/11/2015TAUR TO 2BHåkan Gartell  Outnyttjad-27,500     0
3/11/2015TAUR TO 2BLars Welin  Outnyttjad-2,169     0
3/10/2015TAUR TO 2BGuido Zacchi  Outnyttjad-12,944     0
2/23/2015TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 2/23/2015
Rapporterat: 3/11/2015  
Ökade innehav14,307     88,473
6/23/2014TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
101 dagar
Handlat: 6/23/2014
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav10,000     74,166
6/12/2014TAUR AKjell Stenberg  Företrädesemission126,840     887,891
6/12/2014TAUR BHåkan Gartell  Företrädesemission55,000     200,000
6/12/2014TAUR BKjell Stenberg  Företrädesemission75,076     75,076
6/12/2014TAUR BLars Welin  Företrädesemission11,670     55,670
6/12/2014TAUR BBengt Göran Svensson  Företrädesemission6,750     47,250
6/12/2014TAUR BTUHåkan Gartell  Företrädesemission-12,083     0
6/12/2014TAUR BTULars Welin  Företrädesemission-5,835     0
6/12/2014TAUR TO 2BHåkan Gartell  Företrädesemission27,500     27,500
6/12/2014TAUR TO 2BKjell Stenberg  Företrädesemission100,958     100,958
6/12/2014TAUR TO 2BBengt Göran Svensson  Företrädesemission3,375     3,375
6/12/2014TAUR URHåkan Gartell  Företrädesemission-185,004     0
6/11/2014TAUR BGuido Zacchi  Företrädesemission25,888     63,888
6/11/2014TAUR BTUGuido Zacchi  Företrädesemission-12,944     0
6/11/2014TAUR TO 2BGuido Zacchi  Företrädesemission12,944     12,944
5/23/2014TAUR BTULars Welin  Företrädesemission5,835     5,835
5/23/2014TAUR TO 2BLars Welin  Företrädesemission2,169     2,169
5/22/2014TAUR BLars Welin  Korrigering-5,835     44,000
5/15/2014TAUR BLars Welin Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 5/15/2014
Rapporterat: 5/23/2014  
Ökade innehav5,835     49,835
5/14/2014TAUR BTUGuido Zacchi  Ökade innehav7,905     12,944
5/13/2014TAUR BTUGuido Zacchi  Företrädesemission5,039     5,039
4/29/2014TAUR URHåkan Gartell  Företrädesemission185,004     185,004
4/28/2014TAUR BTUHåkan Gartell  Företrädesemission12,083     12,083
3/18/2014TAUR BTU BHåkan Gartell  Korrigering-22,714     0
12/19/2013TAUR BGuido Zacchi  Ökade innehav10,000     38,000
9/6/2013TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
295 dagar
Handlat: 9/6/2013
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav35,000     64,166
8/5/2013TAUR BLars Welin  Ökade innehav12,000     44,000
6/19/2013TAUR BKjell Stenberg  Minskade innehav-1,775,797     0
6/19/2013TAUR BGuido Zacchi  Minskade innehav-10,570     28,000
4/24/2013TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
33 dagar
Handlat: 4/24/2013
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav112,372     1,775,797
4/18/2013TAUR BLars Welin  Ökade innehav6,000     32,000
3/31/2013TAUR BNärstående: Nils Olof Björk  Företrädesemission10,000     65,000
2/28/2013TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
70 dagar
Handlat: 2/28/2013
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav100,000     1,663,425
2/21/2013TAUR BGuido Zacchi  Företrädesemission3,214     38,570
2/4/2013TAUR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
167 dagar
Handlat: 2/4/2013
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission13,500     40,500
2/4/2013TAUR TO 1BBengt Göran Svensson Sen rapportering
167 dagar
Handlat: 2/4/2013
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission-13,500     0
1/22/2013TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
452 dagar
Handlat: 1/22/2013
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav20,000     29,166
11/8/2012TAUR AKjell Stenberg Sen rapportering
145 dagar
Handlat: 11/8/2012
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav276,744     761,051
11/6/2012TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
147 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav148,000     1,563,425
11/6/2012TAUR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
226 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission27,000     27,000
11/6/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson Sen rapportering
226 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission-6,750     0
11/6/2012TAUR TO 1BBengt Göran Svensson Sen rapportering
226 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission13,500     13,500
11/5/2012TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
503 dagar
Handlat: 11/5/2012
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav9,166     9,166
11/2/2012TAUR BGuido Zacchi Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 11/14/2012  
Företrädesemission12,856     35,356
11/2/2012TAUR BNils Olof Björk Sen rapportering
179 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 8/3/2013  
Ökade innehav1,428     3,928
11/2/2012TAUR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission20,000     55,000
11/2/2012TAUR BTU BNils Olof Björk  Företrädesemission-357     0
11/2/2012TAUR BTU BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission-5,000     0
11/2/2012TAUR TO 1BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission-10,000     0
11/2/2012TAUR TO 1BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission10,000     10,000
11/1/2012TAUR BHåkan Gartell  Ökade innehav82,856     145,000
10/17/2012TAUR BHåkan Gartell  Minskade innehav-82,856     62,144
10/10/2012TAUR BTU BHåkan Gartell Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 10/10/2012
Rapporterat: 10/18/2012  
Företrädesemission22,714     22,714
9/19/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson Sen rapportering
260 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission6,750     6,750
9/19/2012TAUR BTU BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
129 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission5,000     5,000
9/19/2012TAUR UR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
129 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission-35,000     0
9/19/2012TAUR UR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
260 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission-47,250     0
9/10/2012TAUR UR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
267 dagar
Handlat: 9/10/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission36,750     47,250
9/9/2012TAUR BTU BNils Olof Björk Sen rapportering
218 dagar
Handlat: 9/9/2012
Rapporterat: 8/3/2013  
Företrädesemission357     357
9/6/2012TAUR UR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
269 dagar
Handlat: 9/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission10,500     10,500
9/5/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson  Korrigering-6,450     0
9/5/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 9/5/2012
Rapporterat: 9/23/2012  
Ökade innehav6,450     6,450
9/3/2012TAUR UR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
141 dagar
Handlat: 9/3/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission35,000     35,000
8/28/2012TAUR BLars Welin  Ökade innehav25,000     26,000
8/9/2012TAUR BGuido Zacchi   Korrigering av felaktig anmälan4,500     22,500
8/9/2012TAUR BNils Olof Björk  Korrigering-35,000     2,500
8/9/2012TAUR BNils Olof Björk  Ökade innehav20,000     37,500
8/9/2012TAUR BNils Olof Björk  Ökade innehav15,000     17,500
8/9/2012TAUR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
158 dagar
Handlat: 8/9/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Korrigering35,000     35,000
3/2/2011TAUR BNils Olof Björk Sen rapportering
150 dagar
Handlat: 3/2/2011
Rapporterat: 10/12/2011  
Riktad emission500     2,500
2/15/2011TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 2/15/2011
Rapporterat: 2/24/2011  
Företrädesemission283,085     1,415,425
2/11/2011TAUR AKjell Stenberg Sen rapportering
4 dagar
Handlat: 2/11/2011
Rapporterat: 2/24/2011  
Företrädesemission96,861     484,307
2/1/2011TAUR BHåkan Gartell  Minskade innehav-10,000     145,000
2/1/2011TAUR BHåkan Gartell  Ökade innehav31,000     155,000
2/1/2011TAUR BTA BHåkan Gartell  Minskade innehav-31,000     0
1/31/2011TAUR BTA BHåkan Gartell  Ökade innehav31,000     31,000
10/20/2010TAUR BNils Olof Björk Sen rapportering
242 dagar
Handlat: 10/20/2010
Rapporterat: 10/12/2011  
Ökade innehav2,000     2,000
6/29/2010TAUR BHåkan Gartell  Ökade innehav100,000     124,000
10/26/2009TAUR AKjell Stenberg Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering48,430     387,446
10/26/2009TAUR BHåkan Gartell Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering3,000     24,000
10/26/2009TAUR BNärstående: Clas Regeheim Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering142     1,142
10/26/2009TAUR BKjell Stenberg Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering141,542     1,132,340
2/18/2009TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-5,000     60,000
12/23/2008TAUR BGuido Zacchi  Ökade innehav10,000     18,000
9/23/2008TAUR BGuido Zacchi  Ökade innehav8,000     8,000
12/19/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-14,000     65,000
11/12/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-13,500     79,000
11/5/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-500     92,500
10/22/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Förstagångsanmälan93,000     93,000
8/7/2007TAUR BLars Welin  Förstagångsanmälan1,000     1,000
5/23/2007TAUR BClas Regeheim Sen rapportering
186 dagar
Handlat: 5/23/2007
Rapporterat: 2/25/2008  
Företrädesemission18,844     150,754
3/29/2007TAUR BHåkan Gartell  Förstagångsanmälan21,000     21,000
3/29/2007TAUR BNärstående: Clas Regeheim  Förstagångsanmälan1,000     1,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se