Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Nicklas Bonander1/1/2012   
Eddy Christensson3/26/2015   
Per Jansson11/21/2016   
Bengt-Olof Johansson11/21/2014   
Rakesh Koppram5/2/2016   
Ulla Löfgren3/29/2007   
Sune Wännström11/21/2013   
Lars Welin2/1/2007   
Fredrik Weschke6/1/2015   
Guido Zacchi2/1/2007   
Lennart Andrén3/29/2007   9/17/2012
Nils Olof Björk11/23/2009   11/21/2013
Jakob Ekman3/29/2007   9/14/2012
Håkan Gartell3/29/2007   11/21/2016
Stina Gestrelius2/7/2007   9/17/2012
Per-Olof Hegg2/7/2007   9/17/2012
Sven-Thore Holm4/11/2007   9/17/2012
Peter Holmstedt3/29/2007   12/3/2014
Bert Junno11/23/2009   11/22/2012
Lars Larsson3/29/2007   9/17/2012
Hans Henrik Lidgard3/29/2007   9/17/2012
Clas Regeheim3/29/2007   11/23/2009
Ola Skanung3/29/2007   9/28/2010
Patrik Söderlund3/29/2007   9/17/2012
Kjell Stenberg3/29/2007   11/21/2014
Bengt Göran Svensson11/23/2009   11/30/2014
Sten Trolle2/1/2007   11/23/2009

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
12/18/2015TAUR BGuido Zacchi  Nyemission6,388     70,276
12/17/2015TAUR BHåkan Gartell  Nyemission19,999     219,999
12/17/2015TAUR BLars Welin  Nyemission13,500     163,670
12/17/2015TAUR BEddy Christensson  Företrädesemission5,000     55,000
6/23/2015TAUR BLars Welin  Ökade innehav14,500     150,170
4/15/2015TAUR BEddy Christensson  Ökade innehav50,000     50,000
4/14/2015TAUR BLars Welin  Ökade innehav80,000     135,670
3/11/2015TAUR TO 2BHåkan Gartell  Outnyttjad-27,500     0
3/11/2015TAUR TO 2BLars Welin  Outnyttjad-2,169     0
3/10/2015TAUR TO 2BGuido Zacchi  Outnyttjad-12,944     0
2/23/2015TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 2/23/2015
Rapporterat: 3/11/2015  
Ökade innehav14,307     88,473
6/23/2014TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
101 dagar
Handlat: 6/23/2014
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav10,000     74,166
6/12/2014TAUR AKjell Stenberg  Företrädesemission126,840     887,891
6/12/2014TAUR BHåkan Gartell  Företrädesemission55,000     200,000
6/12/2014TAUR BKjell Stenberg  Företrädesemission75,076     75,076
6/12/2014TAUR BLars Welin  Företrädesemission11,670     55,670
6/12/2014TAUR BBengt Göran Svensson  Företrädesemission6,750     47,250
6/12/2014TAUR BTUHåkan Gartell  Företrädesemission-12,083     0
6/12/2014TAUR BTULars Welin  Företrädesemission-5,835     0
6/12/2014TAUR TO 2BHåkan Gartell  Företrädesemission27,500     27,500
6/12/2014TAUR TO 2BKjell Stenberg  Företrädesemission100,958     100,958
6/12/2014TAUR TO 2BBengt Göran Svensson  Företrädesemission3,375     3,375
6/12/2014TAUR URHåkan Gartell  Företrädesemission-185,004     0
6/11/2014TAUR BGuido Zacchi  Företrädesemission25,888     63,888
6/11/2014TAUR BTUGuido Zacchi  Företrädesemission-12,944     0
6/11/2014TAUR TO 2BGuido Zacchi  Företrädesemission12,944     12,944
5/23/2014TAUR BTULars Welin  Företrädesemission5,835     5,835
5/23/2014TAUR TO 2BLars Welin  Företrädesemission2,169     2,169
5/22/2014TAUR BLars Welin  Korrigering-5,835     44,000
5/15/2014TAUR BLars Welin Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 5/15/2014
Rapporterat: 5/23/2014  
Ökade innehav5,835     49,835
5/14/2014TAUR BTUGuido Zacchi  Ökade innehav7,905     12,944
5/13/2014TAUR BTUGuido Zacchi  Företrädesemission5,039     5,039
4/29/2014TAUR URHåkan Gartell  Företrädesemission185,004     185,004
4/28/2014TAUR BTUHåkan Gartell  Företrädesemission12,083     12,083
3/18/2014TAUR BTU BHåkan Gartell  Korrigering-22,714     0
12/19/2013TAUR BGuido Zacchi  Ökade innehav10,000     38,000
9/6/2013TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
295 dagar
Handlat: 9/6/2013
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav35,000     64,166
8/5/2013TAUR BLars Welin  Ökade innehav12,000     44,000
6/19/2013TAUR BKjell Stenberg  Minskade innehav-1,775,797     0
6/19/2013TAUR BGuido Zacchi  Minskade innehav-10,570     28,000
4/24/2013TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
33 dagar
Handlat: 4/24/2013
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav112,372     1,775,797
4/18/2013TAUR BLars Welin  Ökade innehav6,000     32,000
3/31/2013TAUR BNärstående: Nils Olof Björk  Företrädesemission10,000     65,000
2/28/2013TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
70 dagar
Handlat: 2/28/2013
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav100,000     1,663,425
2/21/2013TAUR BGuido Zacchi  Företrädesemission3,214     38,570
2/4/2013TAUR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
167 dagar
Handlat: 2/4/2013
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission13,500     40,500
2/4/2013TAUR TO 1BBengt Göran Svensson Sen rapportering
167 dagar
Handlat: 2/4/2013
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission-13,500     0
1/22/2013TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
452 dagar
Handlat: 1/22/2013
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav20,000     29,166
11/8/2012TAUR AKjell Stenberg Sen rapportering
145 dagar
Handlat: 11/8/2012
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav276,744     761,051
11/6/2012TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
147 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 6/20/2013  
Ökade innehav148,000     1,563,425
11/6/2012TAUR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
226 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission27,000     27,000
11/6/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson Sen rapportering
226 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission-6,750     0
11/6/2012TAUR TO 1BBengt Göran Svensson Sen rapportering
226 dagar
Handlat: 11/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission13,500     13,500
11/5/2012TAUR BNicklas Bonander Sen rapportering
503 dagar
Handlat: 11/5/2012
Rapporterat: 11/18/2014  
Ökade innehav9,166     9,166
11/2/2012TAUR BGuido Zacchi Sen rapportering
3 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 11/14/2012  
Företrädesemission12,856     35,356
11/2/2012TAUR BNils Olof Björk Sen rapportering
179 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 8/3/2013  
Ökade innehav1,428     3,928
11/2/2012TAUR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission20,000     55,000
11/2/2012TAUR BTU BNils Olof Björk  Företrädesemission-357     0
11/2/2012TAUR BTU BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission-5,000     0
11/2/2012TAUR TO 1BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission-10,000     0
11/2/2012TAUR TO 1BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
97 dagar
Handlat: 11/2/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission10,000     10,000
11/1/2012TAUR BHåkan Gartell  Ökade innehav82,856     145,000
10/17/2012TAUR BHåkan Gartell  Minskade innehav-82,856     62,144
10/10/2012TAUR BTU BHåkan Gartell Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 10/10/2012
Rapporterat: 10/18/2012  
Företrädesemission22,714     22,714
9/19/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson Sen rapportering
260 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission6,750     6,750
9/19/2012TAUR BTU BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
129 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission5,000     5,000
9/19/2012TAUR UR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
129 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission-35,000     0
9/19/2012TAUR UR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
260 dagar
Handlat: 9/19/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission-47,250     0
9/10/2012TAUR UR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
267 dagar
Handlat: 9/10/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission36,750     47,250
9/9/2012TAUR BTU BNils Olof Björk Sen rapportering
218 dagar
Handlat: 9/9/2012
Rapporterat: 8/3/2013  
Företrädesemission357     357
9/6/2012TAUR UR BBengt Göran Svensson Sen rapportering
269 dagar
Handlat: 9/6/2012
Rapporterat: 10/10/2013  
Företrädesemission10,500     10,500
9/5/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson  Korrigering-6,450     0
9/5/2012TAUR BTU BBengt Göran Svensson Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 9/5/2012
Rapporterat: 9/23/2012  
Ökade innehav6,450     6,450
9/3/2012TAUR UR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
141 dagar
Handlat: 9/3/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Företrädesemission35,000     35,000
8/28/2012TAUR BLars Welin  Ökade innehav25,000     26,000
8/9/2012TAUR BGuido Zacchi   Korrigering av felaktig anmälan4,500     22,500
8/9/2012TAUR BNils Olof Björk  Korrigering-35,000     2,500
8/9/2012TAUR BNils Olof Björk  Ökade innehav20,000     37,500
8/9/2012TAUR BNils Olof Björk  Ökade innehav15,000     17,500
8/9/2012TAUR BNärstående: Nils Olof Björk Sen rapportering
158 dagar
Handlat: 8/9/2012
Rapporterat: 4/4/2013  
Korrigering35,000     35,000
3/2/2011TAUR BNils Olof Björk Sen rapportering
150 dagar
Handlat: 3/2/2011
Rapporterat: 10/12/2011  
Riktad emission500     2,500
2/15/2011TAUR BKjell Stenberg Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 2/15/2011
Rapporterat: 2/24/2011  
Företrädesemission283,085     1,415,425
2/11/2011TAUR AKjell Stenberg Sen rapportering
4 dagar
Handlat: 2/11/2011
Rapporterat: 2/24/2011  
Företrädesemission96,861     484,307
2/1/2011TAUR BHåkan Gartell  Minskade innehav-10,000     145,000
2/1/2011TAUR BHåkan Gartell  Ökade innehav31,000     155,000
2/1/2011TAUR BTA BHåkan Gartell  Minskade innehav-31,000     0
1/31/2011TAUR BTA BHåkan Gartell  Ökade innehav31,000     31,000
10/20/2010TAUR BNils Olof Björk Sen rapportering
242 dagar
Handlat: 10/20/2010
Rapporterat: 10/12/2011  
Ökade innehav2,000     2,000
6/29/2010TAUR BHåkan Gartell  Ökade innehav100,000     124,000
10/26/2009TAUR AKjell Stenberg Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering48,430     387,446
10/26/2009TAUR BHåkan Gartell Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering3,000     24,000
10/26/2009TAUR BNärstående: Clas Regeheim Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering142     1,142
10/26/2009TAUR BKjell Stenberg Observerat av AktieTorget
Handlat: 10/26/2009
Rapporterat: 10/26/2009  
Korrigering141,542     1,132,340
2/18/2009TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-5,000     60,000
12/23/2008TAUR BGuido Zacchi  Ökade innehav10,000     18,000
9/23/2008TAUR BGuido Zacchi  Ökade innehav8,000     8,000
12/19/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-14,000     65,000
11/12/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-13,500     79,000
11/5/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Minskade innehav-500     92,500
10/22/2007TAUR BNärstående: Sten Trolle  Förstagångsanmälan93,000     93,000
8/7/2007TAUR BLars Welin  Förstagångsanmälan1,000     1,000
5/23/2007TAUR BClas Regeheim Sen rapportering
186 dagar
Handlat: 5/23/2007
Rapporterat: 2/25/2008  
Företrädesemission18,844     150,754
3/29/2007TAUR BNärstående: Clas Regeheim  Förstagångsanmälan1,000     1,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se