Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Torgny Ander4/7/2010   
Carl Johan Merner4/4/2011   
Sten Röing4/4/2011   
Björn Rosengren6/14/2013   
Anders Säfwenberg4/4/2011   
Carl Sjönell12/17/2014   
Göran Sjönell11/11/2008   
Barbro Ståhle Sjönell4/4/2011   
Mikael Stolt4/4/2011   
Johan Grevelius12/17/2014   2/24/2016
Kerstin Hertzman6/19/2012   6/12/2014
Birgitta Hovelius4/4/2011   6/19/2012
Bengt Linden6/12/2014   2/24/2016
Carl Sjönell4/4/2011   6/12/2014
Klas Tofft4/4/2011   12/17/2014

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
5/5/2016MEDR BNärstående: Barbro Ståhle SjönellGöran Sjönell  Ökade innehav144,000     654,000
5/5/2016MEDR BTorgny Ander  Minskade innehav-144,000     0
3/31/2016MEDR BSten Röing  Optionslösen40,000     810,000
3/31/2016MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Optionslösen100,000     865,000
3/31/2016MEDR BKapitalförsäkring: Anders Säfwenberg  Optionslösen100,000     312,000
6/3/2015MEDR BJohan Grevelius  Ökade innehav120,000     140,000
6/1/2015MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav120,000     376,000
5/29/2015MEDR BKapitalförsäkring: Bengt Linden  Ökade innehav40,000     115,000
5/26/2015MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav20,000     765,000
5/25/2015MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav100,000     745,000
4/22/2015MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav48,000     413,000
4/22/2015MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav50,000     256,000
4/22/2015MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav62,000     645,000
4/22/2015MEDR BBjörn Rosengren  Ökade innehav40,000     610,000
4/22/2015MEDR BKapitalförsäkring: Bengt Linden  Ökade innehav20,000     75,000
4/22/2015MEDR BCarl Sjönell  Ökade innehav10,000     10,000
4/22/2015MEDR BJohan Grevelius  Ökade innehav20,000     20,000
10/10/2014MEDR BSten Röing  Ökade innehav30,000     770,000
10/10/2014MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav30,000     365,000
10/10/2014MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav30,000     206,000
10/10/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav33,000     583,000
10/10/2014MEDR BBjörn Rosengren  Ökade innehav30,000     570,000
10/10/2014MEDR BKapitalförsäkring: Bengt Linden  Ökade innehav30,000     55,000
9/4/2014MEDR BKapitalförsäkring: Bengt Linden  Ökade innehav5,000     25,000
7/16/2014MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav3,000     75,000
7/15/2014MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav10,000     335,000
7/14/2014MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav10,000     325,000
7/11/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav8,000     550,000
7/3/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav8,000     542,000
7/2/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav10,000     534,000
7/2/2014MEDR BKapitalförsäkring: Bengt Linden  Förstagångsanmälan20,000     20,000
3/11/2014MEDR BBjörn Rosengren  Ökade innehav160     540,000
3/10/2014MEDR BBjörn Rosengren  Ökade innehav8,840     539,840
3/7/2014MEDR BBjörn Rosengren  Ökade innehav31,000     531,000
3/5/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav10,000     524,000
3/4/2014MEDR BSten Röing  Ökade innehav37,000     740,000
2/28/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav14,000     514,000
2/26/2014MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Ökade innehav1,000     14,000
2/26/2014MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Ökade innehav1,000     14,000
2/26/2014MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav6,000     500,000
10/15/2013MEDR BSten Röing  Ökade innehav20,000     703,000
10/10/2013MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav4,000     494,000
10/9/2013MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav8,000     176,000
10/8/2013MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav23,300     490,000
9/17/2013MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Ökade innehav11,000     13,000
9/17/2013MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Ökade innehav11,000     13,000
9/12/2013MEDR BSten Röing  Ökade innehav10,000     683,000
9/5/2013MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav8,450     466,700
6/19/2013MEDR BNärstående: Barbro Ståhle SjönellGöran Sjönell  Minskade innehav-500,000     510,000
6/19/2013MEDR BBjörn Rosengren  Förstagångsanmälan500,000     500,000
5/7/2013MEDR BAnders Säfwenberg  Minskade innehav-212,000     168,000
5/7/2013MEDR BKlas Tofft  Minskade innehav-255,000     198,000
5/7/2013MEDR BNärstående: Klas Tofft  Förstagångsanmälan150,000     150,000
5/7/2013MEDR BKapitalförsäkring: Anders Säfwenberg  Förstagångsanmälan212,000     212,000
5/3/2013MEDR BCarl Johan Merner  Minskade innehav-458,250     0
5/3/2013MEDR BKapitalförsäkring: Carl Johan Merner  Ökade innehav458,250     458,250
5/2/2013MEDR TO 2BCarl Johan Merner  Outnyttjad-175,000     0
5/2/2013MEDR TO 2BTorgny Ander  Outnyttjad-200,000     0
5/2/2013MEDR TO 2BSten Röing  Outnyttjad-100,000     0
5/2/2013MEDR TO 2BAnders Säfwenberg  Outnyttjad-50,000     0
5/2/2013MEDR TO 2BKlas Tofft  Outnyttjad-50,000     0
1/4/2013MEDR ABarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav50,000     50,000
1/4/2013MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav500     72,000
12/31/2012MEDR AGöran Sjönell  Minskade innehav-50,000     50,000
12/31/2012MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav17,500     315,000
12/31/2012MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav60,200     71,500
12/21/2012MEDR BCarl Johan Merner  Minskade innehav-100,000     458,250
12/19/2012MEDR BSten Röing  Minskade innehav-120,000     673,000
12/19/2012MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav120,000     558,250
9/6/2012MEDR BSten Röing  Ökade innehav235,000     793,000
9/6/2012MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav125,000     380,000
9/6/2012MEDR BKlas Tofft  Ökade innehav50,000     453,000
8/20/2012MEDR TO 2BCarl Johan Merner  Förstagångsanmälan175,000     175,000
8/20/2012MEDR TO 2BTorgny Ander  Förstagångsanmälan200,000     200,000
8/20/2012MEDR TO 2BSten Röing  Förstagångsanmälan100,000     100,000
8/20/2012MEDR TO 2BAnders Säfwenberg  Förstagångsanmälan50,000     50,000
8/20/2012MEDR TO 2BKlas Tofft  Förstagångsanmälan50,000     50,000
8/17/2012MEDR ACarl Johan Merner  Minskade innehav-100,000     50,000
8/17/2012MEDR AGöran Sjönell  Minskade innehav-50,000     100,000
8/17/2012MEDR ASten Röing  Ökade innehav150,000     150,000
8/17/2012MEDR BSten Röing  Ökade innehav150,000     558,000
8/17/2012MEDR BGöran Sjönell  Minskade innehav-185,000     297,500
8/17/2012MEDR BGöran Sjönell  Minskade innehav-150,000     482,500
8/17/2012MEDR BKlas Tofft  Ökade innehav185,000     403,000
8/15/2012MEDR BKerstin Hertzman  Ökade innehav16,000     16,000
6/25/2012MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav10,000     438,250
5/15/2012MEDR ACarl Johan Merner  Företrädesemission150,000     150,000
5/15/2012MEDR AGöran Sjönell  Företrädesemission150,000     150,000
5/15/2012MEDR BSten Röing  Företrädesemission74,000     408,000
5/15/2012MEDR BTorgny Ander  Företrädesemission22,000     144,000
5/15/2012MEDR BGöran Sjönell  Företrädesemission439,500     632,500
5/15/2012MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Företrädesemission5,650     11,300
5/15/2012MEDR BAnders Säfwenberg  Företrädesemission145,000     255,000
5/15/2012MEDR BKlas Tofft  Företrädesemission109,000     218,000
5/15/2012MEDR BCarl Johan Merner  Företrädesemission285,250     428,250
5/15/2012MEDR BBirgitta Hovelius  Företrädesemission5,000     10,000
5/15/2012MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Företrädesemission1,000     2,000
5/15/2012MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Företrädesemission1,000     2,000
5/15/2012MEDR BNärstående: Anders Säfwenberg  Företrädesemission35,000     35,000
5/14/2012MEDR BSten Röing  Ökade innehav120,000     334,000
5/7/2012MEDR TR BSten Röing  Minskade innehav-194,000     -194,000
3/30/2012MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav2,000     143,000
3/9/2012MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav1,150     5,650
3/9/2012MEDR BKlas Tofft  Ökade innehav9,000     109,000
3/6/2012MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav1,000     141,000
3/6/2012MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Förstagångsanmälan1,000     1,000
3/6/2012MEDR BNärstående: Carl Johan Merner  Förstagångsanmälan1,000     1,000
3/2/2012MEDR BTorgny Ander  Ökade innehav2,000     122,000
3/2/2012MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav12,000     193,000
3/2/2012MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav2,000     4,500
3/2/2012MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav9,000     140,000
12/29/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav10,000     131,000
12/28/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav36,000     110,000
12/15/2011MEDR BGöran Sjönell  Ökade innehav1,000     181,000
11/18/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav1,000     74,000
11/17/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav1,000     73,000
9/16/2011MEDR BSten Röing  Ökade innehav10,000     214,000
8/24/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav10,000     72,000
8/18/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav1,000     121,000
7/11/2011MEDR BSten Röing  Ökade innehav10,000     204,000
7/8/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav8,000     62,000
7/4/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav10,000     120,000
6/27/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav2,000     110,000
6/21/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav4,000     108,000
5/31/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Ökade innehav50,000     54,000
5/27/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav4,000     104,000
5/27/2011MEDR BBirgitta Hovelius  Ökade innehav5,000     5,000
5/18/2011MEDR BCarl Johan Merner  Ökade innehav10,000     100,000
5/10/2011MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Ökade innehav1,500     2,500
4/4/2011MEDR ANärstående: Barbro Ståhle SjönellGöran Sjönell  Förstagångsanmälan300,000     300,000
4/4/2011MEDR BNärstående: Barbro Ståhle SjönellGöran Sjönell  Förstagångsanmälan1,010,000     1,010,000
4/4/2011MEDR BSten Röing  Förstagångsanmälan194,000     194,000
4/4/2011MEDR BTorgny Ander  Förstagångsanmälan120,000     120,000
4/4/2011MEDR BGöran Sjönell  Förstagångsanmälan180,000     180,000
4/4/2011MEDR BBarbro Ståhle Sjönell  Förstagångsanmälan1,000     1,000
4/4/2011MEDR BNärstående: Mikael Stolt  Förstagångsanmälan70,000     70,000
4/4/2011MEDR BAnders Säfwenberg  Förstagångsanmälan4,000     4,000
4/4/2011MEDR BCarl Johan Merner  Förstagångsanmälan90,000     90,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se