Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Railcare

NamnFrånTill
Lennart Almström10/8/2007   4/6/2011
Robert Brännström3/18/2010   
Leif Dahlqvist5/7/2009   2/28/2011
Catharina Elmsäter-Svärd4/21/2016   
Eric Hardegård3/18/2010   4/21/2016
Jan-Erik Jonsson10/8/2007   9/30/2011
Lars-Håkan Lindberg3/30/2012   5/14/2013
Dan Magnusson10/8/2007   2/28/2011
Michael Marklund10/8/2007   5/1/2009
Ulf Marklund10/8/2007   
Jan Nygren4/21/2016   
Daniel Öholm1/1/2013   
Håkan Pettersson12/9/2008   
Anette Rihagen4/6/2011   5/14/2013
Anders Sandström10/8/2007   8/24/2009
Tomas Säterberg3/18/2010   4/21/2016
Roger Sjögren10/8/2007   4/21/2016
Pether Wallin10/8/2007   3/18/2010
Anna Weiner Jiffer10/8/2007   4/6/2011
Anna Weiner Jiffer4/21/2016   

Transaktioner i Railcare

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
3/14/2016RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-200,000     470,281
2/25/2016RAILTomas Säterberg  Ökade innehav3,727     3,727
1/20/2016RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-30,000     670,281
1/20/2016RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav25,000     67,000
1/20/2016RAILDaniel Öholm  Ökade innehav5,000     27,000
12/17/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-3,250     38,750
12/15/2015RAILNärstående: Robert Brännström  Ökade innehav4,000     7,000
12/11/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav2,000     42,000
12/9/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav2,000     40,000
11/5/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav10,000     38,000
9/30/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,000     42,000
9/29/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,000     43,000
7/16/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-5,565     28,000
6/11/2015RAILRobert Brännström  Minskade innehav-3,442     20,000
6/5/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-5,130     33,565
6/4/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-800     38,695
6/3/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-505     39,495
5/28/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,963     45,000
5/15/2015RAILRobert Brännström  Minskade innehav-1,000     23,442
5/11/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,376     47,963
5/8/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-20     50,339
4/7/2015RAILRobert Brännström  Minskade innehav-158     24,442
4/1/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-3,127     40,000
3/31/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-2,000     43,127
3/27/2015RAILTomas Säterberg  Minskade innehav-2,141     0
3/25/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-2,000     45,127
3/10/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-700     50,359
3/9/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-4,260     47,127
3/9/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-4,300     51,059
3/9/2015RAILTomas Säterberg  Minskade innehav-1,500     2,141
3/6/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-7,809     51,387
3/2/2015RAILRoger Sjögren  Minskade innehav-3,284     80,000
2/27/2015RAILRoger Sjögren  Minskade innehav-6,266     83,284
1/14/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav1,251     59,196
12/30/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-16,000     700,281
12/19/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-55     57,945
12/18/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-1,150     58,000
12/5/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-2,073     59,150
12/4/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-777     61,223
12/2/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-1,000     62,000
11/10/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,804     55,359
11/7/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,196     57,163
11/7/2014RAILTomas Säterberg  Minskade innehav-1,000     3,641
11/6/2014RAILRobert Brännström  Minskade innehav-6,000     24,600
11/3/2014RAILNärstående: Daniel Öholm  Minskade innehav-50,000     0
11/3/2014RAILKapitalförsäkring: Ulf Marklund  Ökade innehav50,000     50,000
10/2/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-15,000     716,281
10/2/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-30,000     731,281
10/2/2014RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav15,000     63,000
10/2/2014RAILRobert Brännström  Ökade innehav30,000     30,600
9/30/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-30,000     761,281
9/19/2014RAILNärstående: Daniel Öholm  Ökade innehav50,000     50,000
9/11/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-5,000     791,281
9/11/2014RAILEric Hardegård  Ökade innehav5,000     8,000
7/24/2014RAILNärstående: Robert Brännström  Ökade innehav3,000     3,000
7/23/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-17,000     796,281
7/23/2014RAILNärstående: Håkan Pettersson  Ökade innehav17,000     17,000
6/26/2014RAILTomas Säterberg  Ökade innehav4,641     4,641
6/9/2014RAILEric Hardegård  Ökade innehav1,200     3,000
5/23/2014RAILDaniel Öholm  Ökade innehav2,500     22,000
5/20/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,000     58,359
5/16/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-4,000     60,359
5/15/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,796     64,359
5/14/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,204     66,155
5/23/2013RAILEric Hardegård  Ökade innehav500     1,800
5/21/2013RAILEric Hardegård  Ökade innehav300     1,300
1/1/2013RAILDaniel Öholm Sen rapportering
92 dagar
Handlat: 1/1/2013
Rapporterat: 5/23/2013  
Förstagångsanmälan19,500     19,500
12/2/2011RAILNärstående: Ulf Marklund  Riktad emission30,000     813,281
12/2/2011RAILHåkan Pettersson  Riktad emission38,000     48,000
12/2/2011RAILNärstående: Tomas Säterberg  Riktad emission30,000     68,359
11/9/2011RAILRoger Sjögren  Ökade innehav30,000     89,550
8/29/2011RAILEric Hardegård  Ökade innehav1,000     1,000
5/17/2011RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav6,000     10,000
3/18/2010RAILNärstående: Tomas Säterberg  Förstagångsanmälan25,024     38,359
3/18/2010RAILNärstående: Tomas Säterberg  Ökade innehav13,335     13,335
3/18/2010RAILRobert Brännström Sen rapportering
488 dagar
Handlat: 3/18/2010
Rapporterat: 2/27/2012  
Förstagångsanmälan600     600
12/22/2009RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-100,000     783,281
12/22/2009RAILNärstående: Leif Dahlqvist  Minskade innehav-100,000     783,281
11/20/2009RAILDan Magnusson  Ökade innehav4,000     10,000
11/20/2009RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav4,000     4,000
6/15/2009RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-100,000     883,281
6/15/2009RAILNärstående: Leif Dahlqvist  Minskade innehav-100,000     883,281
5/7/2009RAILNärstående: Leif Dahlqvist  Förstagångsanmälan983,281     983,281
4/16/2009RAILRoger Sjögren  Omvänd Split 1:200-11,850,450     59,550
4/16/2009RAILJan-Erik Jonsson  Omvänd Split 1:200-358,200     1,800
4/16/2009RAILMichael Marklund  Minskade innehav-7,000     33,907,000
4/16/2009RAILMichael Marklund  Omvänd Split 1:200-33,737,465     169,535
4/16/2009RAILPether Wallin  Omvänd Split 1:200-53,233     267
4/16/2009RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Omvänd Split 1:200-1,353,200     6,800
4/16/2009RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Omvänd Split 1:200-358,200     1,800
4/16/2009RAILNärstående: Dan Magnusson  Omvänd Split 1:200-29,850     150
4/16/2009RAILDan Magnusson  Omvänd Split 1:200-1,194,000     6,000
4/16/2009RAILLennart Almström  Omvänd Split 1:200-497,500     2,500
4/16/2009RAILNärstående: Ulf Marklund  Omvänd Split-195,672,919     983,281
11/14/2008RAILMichael Marklund  Minskade innehav-90,000     33,914,000
10/24/2008RAILMichael Marklund  Minskade innehav-240,000     34,004,000
10/2/2008RAILMichael Marklund Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 10/2/2008
Rapporterat: 10/10/2008  
Minskade innehav-120,000     34,244,000
8/16/2008RAILMichael Marklund Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 8/16/2008
Rapporterat: 8/26/2008  
Minskade innehav-60,000     34,364,000
5/9/2008RAILMichael Marklund  Minskade innehav-300,000     34,424,000
4/16/2008RAILPether Wallin  Minskade innehav-2,400,000     53,500
2/27/2008RAILPether Wallin Sen rapportering
12 dagar
Handlat: 2/27/2008
Rapporterat: 3/25/2008  
Minskade innehav-1,200,000     2,453,500
11/13/2007RAILPether Wallin  Minskade innehav-2,100,000     3,653,500
10/20/2007RAILMichael Marklund  Minskade innehav-1,000,000     34,724,000
10/15/2007RAILPether Wallin  Minskade innehav-1,200,000     5,753,500
10/12/2007RAILDan Magnusson  Förstagångsanmälan1,200,000     1,200,000
10/8/2007RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Förstagångsanmälan1,360,000     1,360,000
10/8/2007RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Förstagångsanmälan360,000     360,000
10/8/2007RAILNärstående: Dan Magnusson  Förstagångsanmälan30,000     30,000
10/8/2007RAILNärstående: Ulf Marklund  Förstagångsanmälan196,656,200     196,656,200
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se