Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Lennart Almström10/8/2007   4/6/2011
Robert Brännström3/18/2010   
Leif Dahlqvist5/7/2009   2/28/2011
Catharina Elmsäter-Svärd4/21/2016   
Eric Hardegård3/18/2010   4/21/2016
Jan-Erik Jonsson10/8/2007   9/30/2011
Lars-Håkan Lindberg3/30/2012   5/14/2013
Dan Magnusson10/8/2007   2/28/2011
Michael Marklund10/8/2007   5/1/2009
Ulf Marklund10/8/2007   
Jan Nygren4/21/2016   
Daniel Öholm1/1/2013   
Håkan Pettersson12/9/2008   
Anette Rihagen4/6/2011   5/14/2013
Anders Sandström10/8/2007   8/24/2009
Tomas Säterberg3/18/2010   4/21/2016
Roger Sjögren10/8/2007   4/21/2016
Pether Wallin10/8/2007   3/18/2010
Anna Weiner Jiffer10/8/2007   4/6/2011
Anna Weiner Jiffer4/21/2016   

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
6/30/2016RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-5,000     305,281
6/30/2016RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-160,000     310,281
3/14/2016RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-200,000     470,281
2/25/2016RAILTomas Säterberg  Ökade innehav3,727     3,727
1/20/2016RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-30,000     670,281
1/20/2016RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav25,000     67,000
1/20/2016RAILDaniel Öholm  Ökade innehav5,000     27,000
12/17/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-3,250     38,750
12/15/2015RAILNärstående: Robert Brännström  Ökade innehav4,000     7,000
12/11/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav2,000     42,000
12/9/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav2,000     40,000
11/5/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav10,000     38,000
9/30/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,000     42,000
9/29/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,000     43,000
7/16/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-5,565     28,000
6/11/2015RAILRobert Brännström  Minskade innehav-3,442     20,000
6/5/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-5,130     33,565
6/4/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-800     38,695
6/3/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-505     39,495
5/28/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,963     45,000
5/15/2015RAILRobert Brännström  Minskade innehav-1,000     23,442
5/11/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,376     47,963
5/8/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-20     50,339
4/7/2015RAILRobert Brännström  Minskade innehav-158     24,442
4/1/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-3,127     40,000
3/31/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-2,000     43,127
3/27/2015RAILTomas Säterberg  Minskade innehav-2,141     0
3/25/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-2,000     45,127
3/10/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-700     50,359
3/9/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-4,260     47,127
3/9/2015RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-4,300     51,059
3/9/2015RAILTomas Säterberg  Minskade innehav-1,500     2,141
3/6/2015RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-7,809     51,387
3/2/2015RAILRoger Sjögren  Minskade innehav-3,284     80,000
2/27/2015RAILRoger Sjögren  Minskade innehav-6,266     83,284
1/14/2015RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav1,251     59,196
12/30/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-16,000     700,281
12/19/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-55     57,945
12/18/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-1,150     58,000
12/5/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-2,073     59,150
12/4/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-777     61,223
12/2/2014RAILHåkan Pettersson  Minskade innehav-1,000     62,000
11/10/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,804     55,359
11/7/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,196     57,163
11/7/2014RAILTomas Säterberg  Minskade innehav-1,000     3,641
11/6/2014RAILRobert Brännström  Minskade innehav-6,000     24,600
11/3/2014RAILNärstående: Daniel Öholm  Minskade innehav-50,000     0
11/3/2014RAILKapitalförsäkring: Ulf Marklund  Ökade innehav50,000     50,000
10/2/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-15,000     716,281
10/2/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-30,000     731,281
10/2/2014RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav15,000     63,000
10/2/2014RAILRobert Brännström  Ökade innehav30,000     30,600
9/30/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-30,000     761,281
9/19/2014RAILNärstående: Daniel Öholm  Ökade innehav50,000     50,000
9/11/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-5,000     791,281
9/11/2014RAILEric Hardegård  Ökade innehav5,000     8,000
7/24/2014RAILNärstående: Robert Brännström  Ökade innehav3,000     3,000
7/23/2014RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-17,000     796,281
7/23/2014RAILNärstående: Håkan Pettersson  Ökade innehav17,000     17,000
6/26/2014RAILTomas Säterberg  Ökade innehav4,641     4,641
6/9/2014RAILEric Hardegård  Ökade innehav1,200     3,000
5/23/2014RAILDaniel Öholm  Ökade innehav2,500     22,000
5/20/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,000     58,359
5/16/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-4,000     60,359
5/15/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-1,796     64,359
5/14/2014RAILNärstående: Tomas Säterberg  Minskade innehav-2,204     66,155
5/23/2013RAILEric Hardegård  Ökade innehav500     1,800
5/21/2013RAILEric Hardegård  Ökade innehav300     1,300
1/1/2013RAILDaniel Öholm Sen rapportering
92 dagar
Handlat: 1/1/2013
Rapporterat: 5/23/2013  
Förstagångsanmälan19,500     19,500
12/2/2011RAILNärstående: Ulf Marklund  Riktad emission30,000     813,281
12/2/2011RAILHåkan Pettersson  Riktad emission38,000     48,000
12/2/2011RAILNärstående: Tomas Säterberg  Riktad emission30,000     68,359
11/9/2011RAILRoger Sjögren  Ökade innehav30,000     89,550
8/29/2011RAILEric Hardegård  Ökade innehav1,000     1,000
5/17/2011RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav6,000     10,000
3/18/2010RAILNärstående: Tomas Säterberg  Förstagångsanmälan25,024     38,359
3/18/2010RAILNärstående: Tomas Säterberg  Ökade innehav13,335     13,335
3/18/2010RAILRobert Brännström Sen rapportering
488 dagar
Handlat: 3/18/2010
Rapporterat: 2/27/2012  
Förstagångsanmälan600     600
12/22/2009RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-100,000     783,281
12/22/2009RAILNärstående: Leif Dahlqvist  Minskade innehav-100,000     783,281
11/20/2009RAILDan Magnusson  Ökade innehav4,000     10,000
11/20/2009RAILHåkan Pettersson  Ökade innehav4,000     4,000
6/15/2009RAILNärstående: Ulf Marklund  Minskade innehav-100,000     883,281
6/15/2009RAILNärstående: Leif Dahlqvist  Minskade innehav-100,000     883,281
5/7/2009RAILNärstående: Leif Dahlqvist  Förstagångsanmälan983,281     983,281
4/16/2009RAILRoger Sjögren  Omvänd Split 1:200-11,850,450     59,550
4/16/2009RAILJan-Erik Jonsson  Omvänd Split 1:200-358,200     1,800
4/16/2009RAILMichael Marklund  Minskade innehav-7,000     33,907,000
4/16/2009RAILMichael Marklund  Omvänd Split 1:200-33,737,465     169,535
4/16/2009RAILPether Wallin  Omvänd Split 1:200-53,233     267
4/16/2009RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Omvänd Split 1:200-1,353,200     6,800
4/16/2009RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Omvänd Split 1:200-358,200     1,800
4/16/2009RAILNärstående: Dan Magnusson  Omvänd Split 1:200-29,850     150
4/16/2009RAILDan Magnusson  Omvänd Split 1:200-1,194,000     6,000
4/16/2009RAILLennart Almström  Omvänd Split 1:200-497,500     2,500
4/16/2009RAILNärstående: Ulf Marklund  Omvänd Split-195,672,919     983,281
11/14/2008RAILMichael Marklund  Minskade innehav-90,000     33,914,000
10/24/2008RAILMichael Marklund  Minskade innehav-240,000     34,004,000
10/2/2008RAILMichael Marklund Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 10/2/2008
Rapporterat: 10/10/2008  
Minskade innehav-120,000     34,244,000
8/16/2008RAILMichael Marklund Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 8/16/2008
Rapporterat: 8/26/2008  
Minskade innehav-60,000     34,364,000
5/9/2008RAILMichael Marklund  Minskade innehav-300,000     34,424,000
4/16/2008RAILPether Wallin  Minskade innehav-2,400,000     53,500
2/27/2008RAILPether Wallin Sen rapportering
12 dagar
Handlat: 2/27/2008
Rapporterat: 3/25/2008  
Minskade innehav-1,200,000     2,453,500
11/13/2007RAILPether Wallin  Minskade innehav-2,100,000     3,653,500
10/20/2007RAILMichael Marklund  Minskade innehav-1,000,000     34,724,000
10/15/2007RAILPether Wallin  Minskade innehav-1,200,000     5,753,500
10/12/2007RAILDan Magnusson  Förstagångsanmälan1,200,000     1,200,000
10/8/2007RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Förstagångsanmälan1,360,000     1,360,000
10/8/2007RAILNärstående: Anna Weiner Jiffer  Förstagångsanmälan360,000     360,000
10/8/2007RAILNärstående: Dan Magnusson  Förstagångsanmälan30,000     30,000
10/8/2007RAILNärstående: Ulf Marklund  Förstagångsanmälan196,656,200     196,656,200
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se