Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Anna Åhr8/28/2012   
Wilhelm Dahlborn12/19/2007   5/11/2009
Eric Hasselqvist12/19/2007   
Jon Karlung12/19/2007   
Henrik Kemkes1/24/2014   
Tobias Lewén12/19/2007   8/28/2012
Anna Mossberg4/21/2010   12/13/2010
Andreas Norman12/19/2007   
Lars Perers5/11/2009   
Pär Ström12/19/2007   1/18/2012
Malin Svensson4/16/2014   
Klas Westholm12/13/2010   5/23/2012

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
5/19/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-1,361     27,000
5/18/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-3,098     28,361
5/17/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-1,512     31,459
5/16/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-2,029     32,971
9/23/2014BAHN BMalin Svensson  Minskade innehav-1,400     2,450
9/19/2014BAHN BMalin Svensson  Minskade innehav-100     3,850
8/28/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-100,000     2,414,935
6/2/2014BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-20,635     0
6/2/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-25,000     35,000
6/2/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Ökade innehav20,635     2,514,935
6/2/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-300,000     2,494,300
6/2/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Ökade innehav25,000     2,794,300
4/16/2014BAHN BMalin Svensson Sen rapportering
29 dagar
Handlat: 4/16/2014
Rapporterat: 6/10/2014  
Förstagångsanmälan3,950     3,950
4/2/2014BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav1,500     20,635
3/31/2014BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav450     19,135
3/28/2014BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav1,685     18,685
3/11/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-5,000     60,000
3/10/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-5,500     65,000
3/7/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-4,500     70,500
3/6/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-57,000     75,000
1/24/2014BAHN BHenrik Kemkes  Förstagångsanmälan2,000     2,000
11/30/2013BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav14,000     17,000
11/30/2013BAHN BJon Karlung  Ökade innehav62,000     132,000
11/30/2013BAHN BEric Hasselqvist  Ökade innehav20,000     35,000
11/30/2013BAHN BLars Perers  Ökade innehav20,000     30,000
11/30/2013BAHN BAnna Åhr  Ökade innehav8,000     8,000
11/30/2013BAHN TO persEric Hasselqvist  Minskade innehav-20,000     0
11/30/2013BAHN TO persLars Perers  Minskade innehav-20,000     0
11/30/2013BAHN TO persJon Karlung  Minskade innehav-62,000     0
11/30/2013BAHN TO persAndreas Norman  Minskade innehav-14,000     0
11/30/2013BAHN TO persAnna Åhr  Minskade innehav-8,000     0
1/4/2013BAHN TO persLars Perers Sen rapportering
225 dagar
Handlat: 1/4/2013
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     20,000
1/4/2013BAHN TO persAndreas Norman Sen rapportering
225 dagar
Handlat: 1/4/2013
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     14,000
12/28/2012BAHN TO persEric Hasselqvist Sen rapportering
228 dagar
Handlat: 12/28/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     20,000
12/28/2012BAHN TO persAnna Åhr Sen rapportering
228 dagar
Handlat: 12/28/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     8,000
12/27/2012BAHN TO persJon Karlung Sen rapportering
229 dagar
Handlat: 12/27/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav50,000     62,000
7/18/2012BAHN BJon Karlung  Ökade innehav7,000     70,000
6/15/2012BAHN BJon Karlung  Ökade innehav3,000     63,000
5/10/2012BAHN BJon Karlung  Ökade innehav2,000     60,000
2/24/2012BAHN TO persLars Perers Sen rapportering
439 dagar
Handlat: 2/24/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     12,000
2/14/2012BAHN TO persEric Hasselqvist Sen rapportering
447 dagar
Handlat: 2/14/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     12,000
2/13/2012BAHN TO persJon Karlung Sen rapportering
448 dagar
Handlat: 2/13/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     12,000
12/1/2011BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav3,000     3,000
12/1/2011BAHN BJon Karlung  Ökade innehav3,000     58,000
9/1/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-1,795     857
8/31/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-3,500     2,652
8/30/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-1,348     6,152
8/29/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-5,000     7,500
4/4/2011BAHN TO persLars Perers Sen rapportering
666 dagar
Handlat: 4/4/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
3/18/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-7,500     12,500
3/14/2011BAHN TO persAndreas Norman Sen rapportering
681 dagar
Handlat: 3/14/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
3/4/2011BAHN TO persEric Hasselqvist Sen rapportering
687 dagar
Handlat: 3/4/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
2/24/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-15,000     20,000
2/22/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-5,000     35,000
2/11/2011BAHN TO persJon Karlung Sen rapportering
702 dagar
Handlat: 2/11/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
1/21/2011BAHN BTobias Lewén  Konvertering40,000     40,000
1/21/2011BAHN BKlas Westholm  Konvertering40,000     40,000
12/30/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-320,000     2,769,300
12/21/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-7,997     0
8/25/2010BAHN BJon Karlung  Ökade innehav4,000     55,000
7/15/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-10,000     7,997
6/4/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-13,503     17,997
5/18/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman   Korrigering av felaktig anmälan-32,200     3,089,300
5/18/2010BAHN BAnna Mossberg  Förstagångsanmälan5,000     5,000
5/14/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-5,000     3,121,500
3/18/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-400,000     3,126,500
2/16/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-30,000     31,500
12/23/2009BAHN BJon Karlung Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 12/23/2009
Rapporterat: 1/7/2010  
Ökade innehav1,000     51,000
11/26/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-24,500     3,526,500
11/11/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-30,000     3,551,000
11/11/2009BAHN BPär Ström  Ökade innehav5,000     5,000
11/11/2009BAHN BLars Perers  Ökade innehav10,000     10,000
11/4/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-200,000     3,581,000
10/27/2009BAHN BEric Hasselqvist  Ökade innehav15,000     15,000
10/21/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-11,000     0
8/31/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-5,000     11,000
8/28/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-15,500     16,000
8/26/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-6,500     31,500
6/12/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-4,000     38,000
6/10/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-8,000     42,000
4/28/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-2,000,000     3,781,000
6/27/2008BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Ökade innehav10,500     5,781,000
1/18/2008BAHN ANärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Förstagångsanmälan3,000,000     3,000,000
1/18/2008BAHN BTobias Lewén  Förstagångsanmälan61,500     61,500
1/18/2008BAHN BAndreas Norman  Förstagångsanmälan50,000     50,000
1/18/2008BAHN BJon Karlung  Förstagångsanmälan50,000     50,000
1/18/2008BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Förstagångsanmälan5,770,500     5,770,500
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se