Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Bahnhof

NamnFrånTill
Anna Åhr8/28/2012   
Wilhelm Dahlborn12/19/2007   5/11/2009
Eric Hasselqvist12/19/2007   
Jon Karlung12/19/2007   
Henrik Kemkes1/24/2014   
Tobias Lewén12/19/2007   8/28/2012
Anna Mossberg4/21/2010   12/13/2010
Andreas Norman12/19/2007   
Lars Perers5/11/2009   
Pär Ström12/19/2007   1/18/2012
Malin Svensson4/16/2014   
Klas Westholm12/13/2010   5/23/2012

Transaktioner i Bahnhof

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
5/19/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-1,361     27,000
5/18/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-3,098     28,361
5/17/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-1,512     31,459
5/16/2016BAHN BEric Hasselqvist  Minskade innehav-2,029     32,971
9/23/2014BAHN BMalin Svensson  Minskade innehav-1,400     2,450
9/19/2014BAHN BMalin Svensson  Minskade innehav-100     3,850
8/28/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-100,000     2,414,935
6/2/2014BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-20,635     0
6/2/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-25,000     35,000
6/2/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Ökade innehav20,635     2,514,935
6/2/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-300,000     2,494,300
6/2/2014BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Ökade innehav25,000     2,794,300
4/16/2014BAHN BMalin Svensson Sen rapportering
29 dagar
Handlat: 4/16/2014
Rapporterat: 6/10/2014  
Förstagångsanmälan3,950     3,950
4/2/2014BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav1,500     20,635
3/31/2014BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav450     19,135
3/28/2014BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav1,685     18,685
3/11/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-5,000     60,000
3/10/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-5,500     65,000
3/7/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-4,500     70,500
3/6/2014BAHN BJon Karlung  Minskade innehav-57,000     75,000
1/24/2014BAHN BHenrik Kemkes  Förstagångsanmälan2,000     2,000
11/30/2013BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav14,000     17,000
11/30/2013BAHN BJon Karlung  Ökade innehav62,000     132,000
11/30/2013BAHN BEric Hasselqvist  Ökade innehav20,000     35,000
11/30/2013BAHN BLars Perers  Ökade innehav20,000     30,000
11/30/2013BAHN BAnna Åhr  Ökade innehav8,000     8,000
11/30/2013BAHN TO persEric Hasselqvist  Minskade innehav-20,000     0
11/30/2013BAHN TO persLars Perers  Minskade innehav-20,000     0
11/30/2013BAHN TO persJon Karlung  Minskade innehav-62,000     0
11/30/2013BAHN TO persAndreas Norman  Minskade innehav-14,000     0
11/30/2013BAHN TO persAnna Åhr  Minskade innehav-8,000     0
1/4/2013BAHN TO persLars Perers Sen rapportering
225 dagar
Handlat: 1/4/2013
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     20,000
1/4/2013BAHN TO persAndreas Norman Sen rapportering
225 dagar
Handlat: 1/4/2013
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     14,000
12/28/2012BAHN TO persEric Hasselqvist Sen rapportering
228 dagar
Handlat: 12/28/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     20,000
12/28/2012BAHN TO persAnna Åhr Sen rapportering
228 dagar
Handlat: 12/28/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav8,000     8,000
12/27/2012BAHN TO persJon Karlung Sen rapportering
229 dagar
Handlat: 12/27/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav50,000     62,000
7/18/2012BAHN BJon Karlung  Ökade innehav7,000     70,000
6/15/2012BAHN BJon Karlung  Ökade innehav3,000     63,000
5/10/2012BAHN BJon Karlung  Ökade innehav2,000     60,000
2/24/2012BAHN TO persLars Perers Sen rapportering
439 dagar
Handlat: 2/24/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     12,000
2/14/2012BAHN TO persEric Hasselqvist Sen rapportering
447 dagar
Handlat: 2/14/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     12,000
2/13/2012BAHN TO persJon Karlung Sen rapportering
448 dagar
Handlat: 2/13/2012
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     12,000
12/1/2011BAHN BAndreas Norman  Ökade innehav3,000     3,000
12/1/2011BAHN BJon Karlung  Ökade innehav3,000     58,000
9/1/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-1,795     857
8/31/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-3,500     2,652
8/30/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-1,348     6,152
8/29/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-5,000     7,500
4/4/2011BAHN TO persLars Perers Sen rapportering
666 dagar
Handlat: 4/4/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
3/18/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-7,500     12,500
3/14/2011BAHN TO persAndreas Norman Sen rapportering
681 dagar
Handlat: 3/14/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
3/4/2011BAHN TO persEric Hasselqvist Sen rapportering
687 dagar
Handlat: 3/4/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
2/24/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-15,000     20,000
2/22/2011BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-5,000     35,000
2/11/2011BAHN TO persJon Karlung Sen rapportering
702 dagar
Handlat: 2/11/2011
Rapporterat: 12/2/2013  
Ökade innehav6,000     6,000
1/21/2011BAHN BTobias Lewén  Konvertering40,000     40,000
1/21/2011BAHN BKlas Westholm  Konvertering40,000     40,000
12/30/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-320,000     2,769,300
12/21/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-7,997     0
8/25/2010BAHN BJon Karlung  Ökade innehav4,000     55,000
7/15/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-10,000     7,997
6/4/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-13,503     17,997
5/18/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman   Korrigering av felaktig anmälan-32,200     3,089,300
5/18/2010BAHN BAnna Mossberg  Förstagångsanmälan5,000     5,000
5/14/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-5,000     3,121,500
3/18/2010BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-400,000     3,126,500
2/16/2010BAHN BTobias Lewén  Minskade innehav-30,000     31,500
12/23/2009BAHN BJon Karlung Sen rapportering
2 dagar
Handlat: 12/23/2009
Rapporterat: 1/7/2010  
Ökade innehav1,000     51,000
11/26/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-24,500     3,526,500
11/11/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-30,000     3,551,000
11/11/2009BAHN BPär Ström  Ökade innehav5,000     5,000
11/11/2009BAHN BLars Perers  Ökade innehav10,000     10,000
11/4/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-200,000     3,581,000
10/27/2009BAHN BEric Hasselqvist  Ökade innehav15,000     15,000
10/21/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-11,000     0
8/31/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-5,000     11,000
8/28/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-15,500     16,000
8/26/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-6,500     31,500
6/12/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-4,000     38,000
6/10/2009BAHN BAndreas Norman  Minskade innehav-8,000     42,000
4/28/2009BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Minskade innehav-2,000,000     3,781,000
6/27/2008BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Ökade innehav10,500     5,781,000
1/18/2008BAHN ANärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Förstagångsanmälan3,000,000     3,000,000
1/18/2008BAHN BTobias Lewén  Förstagångsanmälan61,500     61,500
1/18/2008BAHN BAndreas Norman  Förstagångsanmälan50,000     50,000
1/18/2008BAHN BJon Karlung  Förstagångsanmälan50,000     50,000
1/18/2008BAHN BNärstående: Jon KarlungAndreas Norman  Förstagångsanmälan5,770,500     5,770,500
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se