Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Lucent Oil

NamnFrånTill
Harald Abelin5/21/2008   6/23/2009
Arne Björhn3/27/2007   
Sven Erixon1/23/2008   2/22/2010
Lars Hansen10/1/2012   8/23/2013
Göran Källebo3/27/2007   6/23/2009
Elizabeth Lindén3/29/2007   1/23/2008
Christer Lindqvist3/29/2007   5/23/2007
Lars Linzander3/29/2007   
Susanne Lundström9/23/2011   
Olev Mäehans3/29/2007   6/27/2011
Per-Ove Melinder3/29/2007   
Marjalena Röise Kiljander1/23/2008   1/20/2012
Stefan Sandberg4/8/2009   8/23/2013
Gunnar Ström3/29/2007   6/27/2011
Jouni Tukiainen1/24/2008   
Siimon Vaske3/29/2007   8/22/2008
Siimon Vaske4/1/2009   10/29/2014
Jarl von Kantzow3/29/2007   5/21/2012
Johan von Kantzow3/29/2007   

Transaktioner i Lucent Oil

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
6/22/2016LUCEArne Björhn  Nyemission15,374     22,874
6/22/2016LUCENärstående: Arne BjörhnLars Linzander  Optionslösen88,905     311,766
6/22/2016LUCEPer-Ove Melinder  Optionslösen2,515     44,029
6/22/2016LUCELars Linzander  Ökade innehav2,500     16,250
6/22/2016LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Optionslösen49,821     200,794
6/22/2016LUCENärstående: Lars Linzander  Optionslösen24,475     157,900
6/22/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Outnyttjad-15     0
6/22/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Optionslösen-307,480     15
6/22/2016LUCE TO 1Närstående: Arne BjörhnLars Linzander  Optionslösen-1,778,108     0
6/22/2016LUCE TO 1Lars Linzander  Minskade innehav-50,000     0
6/22/2016LUCE TO 1Per-Ove Melinder  Optionslösen-50,300     0
6/22/2016LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Outnyttjad-8     0
6/22/2016LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Optionslösen-996,420     8
6/22/2016LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Optionslösen-489,500     0
4/28/2016LUCEArne Björhn Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav7,500     7,500
4/28/2016LUCEPer-Ove Melinder Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav20,000     41,514
4/28/2016LUCELars Linzander Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav7,500     13,750
4/28/2016LUCEJouni Tukiainen Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Ökade innehav40,000     140,000
4/28/2016LUCE TO2Per-Ove Melinder Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-400,000     0
4/28/2016LUCE TO2Jouni Tukiainen Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-800,000     0
4/28/2016LUCE TO2Arne Björhn Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-150,000     0
4/28/2016LUCE TO2Lars Linzander Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 4/28/2016
Rapporterat: 5/17/2016  
Optionslösen-150,000     0
4/21/2016LUCE TO 1Arne Björhn Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 4/21/2016
Rapporterat: 4/29/2016  
Minskade innehav-107,000     307,495
1/29/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,420     178,000
1/29/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-50,000     414,495
1/28/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-250     180,420
1/28/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-29,005     464,495
1/27/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-1,000     493,500
1/26/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-105,495     494,500
1/22/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-4,650     180,670
1/22/2016LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-43,000     599,995
1/21/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 1/21/2016
Rapporterat: 1/29/2016  
Minskade innehav-4,000     185,320
1/19/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-5,180     189,320
1/18/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-5,500     194,500
1/5/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,380     200,000
1/4/2016LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-3,609     202,380
12/29/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-4,011     205,989
12/28/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-24,958     210,000
12/23/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,042     234,958
12/11/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,272     237,000
12/11/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-1,628     239,272
12/11/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-1,646     240,900
11/30/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,344     242,546
11/27/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-2,010     244,890
11/26/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-4,154     246,900
11/25/2015LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Minskade innehav-9,616     251,054
7/3/2014LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-1,000     4,500
6/16/2014LUCESiimon Vaske Sen rapportering
7 dagar
Handlat: 6/16/2014
Rapporterat: 7/3/2014  
Minskade innehav-70     5,500
6/13/2014LUCESiimon Vaske Sen rapportering
8 dagar
Handlat: 6/13/2014
Rapporterat: 7/3/2014  
Minskade innehav-1,355     5,570
12/23/2013LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-5,175     6,925
10/3/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav1,514     21,514
10/1/2013LUCEKapitalförsäkring: Siimon Vaske  Ökade innehav4,000     11,680
9/30/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav2,113     20,000
9/27/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav4,000     17,887
9/12/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav1,000     13,887
7/16/2013LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav4,400     12,887
3/26/2013LUCENärstående: Lars Linzander  Minskade innehav-133,425     0
3/26/2013LUCENärstående: Lars Linzander   Korrigering av felaktig anmälan25,000     133,425
3/26/2013LUCENärstående: Lars Linzander  Ökade innehav133,425     133,425
3/26/2013LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Minskade innehav-489,500     0
3/26/2013LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Ökade innehav489,500     489,500
8/28/2012LUCE TO 1Per-Ove Melinder  Gåva mottagen300     50,300
8/21/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Korrigering-414,766     260,670
6/1/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav279,880     675,436
5/21/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     395,556
5/11/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav27,007     375,556
5/10/2012LUCE TO2Siimon Vaske  Minskade innehav-300,000     700,000
5/10/2012LUCE TO2Arne Björhn  Ökade innehav150,000     150,000
5/10/2012LUCE TO2Lars Linzander  Ökade innehav150,000     150,000
5/4/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,000     348,549
4/30/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,737     346,549
4/30/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     344,812
4/30/2012LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav4,000     339,812
4/23/2012LUCE TO2Per-Ove Melinder  Ökade innehav200,000     400,000
2/22/2012LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav500     8,487
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav484     335,812
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     335,328
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav11     335,228
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     335,217
12/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     335,117
12/12/2011LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-4,000     12,100
12/12/2011LUCEKapitalförsäkring: Siimon Vaske  Ökade innehav4,000     7,680
12/6/2011LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-3,000     16,100
12/6/2011LUCEKapitalförsäkring: Siimon Vaske  Ökade innehav3,680     3,680
11/30/2011LUCESiimon Vaske  Minskade innehav-900     19,100
10/11/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav3,500     335,017
10/10/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav500     331,517
9/30/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav600     331,017
9/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav210,163     330,417
9/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,000     120,254
9/14/2011LUCEStefan Sandberg Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 9/14/2011
Rapporterat: 10/5/2011  
Ökade innehav1,593     6,093
9/13/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     119,254
9/13/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     109,254
9/13/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     104,254
9/5/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav140     94,254
8/3/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav4,940     94,114
7/22/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav4,610     89,174
7/14/2011LUCEJohan von Kantzow  Minskade innehav-32     0
7/14/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav32     150,973
7/8/2011LUCEJohan von Kantzow  Ökade innehav32     32
7/1/2011LUCEJarl von Kantzow  Minskade innehav-185,875     0
7/1/2011LUCEKapitalförsäkring: Jarl von Kantzow  Ökade innehav185,875     185,875
6/27/2011LUCENärstående: Arne BjörhnLars Linzander  Omvänd Split 1:20-4,234,355     222,861
6/27/2011LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav2,237     7,987
6/27/2011LUCEPer-Ove Melinder  Omvänd Split 1:20-109,250     5,750
6/27/2011LUCELars Linzander  Omvänd Split 1:20-118,750     6,250
6/27/2011LUCENärstående: Lars Linzander  Omvänd Split 1:20-2,060,075     108,425
6/27/2011LUCEOlev Mäehans  Omvänd Split 1:20-1,900,000     100,000
6/27/2011LUCEGunnar Ström  Omvänd Split 1:20-3,298,060     173,582
6/27/2011LUCEJarl von Kantzow  Omvänd Split 1:20-3,531,625     185,875
6/27/2011LUCEJouni Tukiainen  Omvänd Split 1:20-1,900,000     100,000
6/27/2011LUCESiimon Vaske  Omvänd Split 1:20-380,000     20,000
6/27/2011LUCEStefan Sandberg  Omvänd Split 1:20-85,500     4,500
6/27/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Omvänd Split-2,867,867     150,941
6/27/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Omvänd Split-1,606,733     84,564
6/17/2011LUCEJarl von Kantzow  Ökade innehav93     3,717,500
6/17/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-1,200     3,018,808
4/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav8     3,020,008
4/21/2011LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-8     996,428
3/31/2011LUCEPer-Ove Melinder  Ökade innehav15,000     115,000
3/31/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     1,264,111
2/28/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100,000     1,254,111
1/17/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav8,957     1,154,111
1/17/2011LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     1,145,154
12/30/2010LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-8,872     3,020,000
12/27/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     1,130,154
12/27/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     1,125,154
12/22/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav34,100     1,115,154
12/21/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     1,081,054
12/21/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,800     1,066,054
12/20/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav76,700     1,064,254
8/18/2010LUCEStefan Sandberg  Ökade innehav20,000     90,000
7/12/2010LUCEStefan Sandberg  Ökade innehav20,000     70,000
5/14/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,500     987,554
5/11/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     985,054
5/7/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav43     980,054
4/30/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav5,000     980,011
4/29/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,000     975,011
4/28/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100     973,011
4/28/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav200     972,911
4/28/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav3,000     972,711
4/27/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,000     969,711
4/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav8,000     968,711
4/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav25,000     960,711
4/23/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav7,000     935,711
4/20/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav221     928,711
4/13/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav2,500     928,490
4/13/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     925,990
3/29/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav6,000     910,990
3/25/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav28,250     904,990
3/18/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     876,740
3/10/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,750     856,740
3/9/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav50,000     854,990
3/1/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     804,990
3/1/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav49,760     794,990
2/16/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav240     745,230
2/2/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav41,000     744,990
2/2/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav19,000     703,990
1/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     684,990
1/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav13,100     669,990
1/26/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav900     656,890
1/25/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav9,000     655,990
1/21/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav18,000     646,990
1/20/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     628,990
1/18/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav1,000     613,990
1/18/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav8,000     612,990
1/13/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav30,000     604,990
1/12/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav24,990     574,990
1/12/2010LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     550,000
1/7/2010LUCEStefan Sandberg  Ökade innehav50,000     50,000
11/25/2009LUCE TO2Jouni Tukiainen  Ökade innehav800,000     800,000
9/18/2009LUCE TO2Marjalena Röise Kiljander  Ökade innehav100,000     100,000
9/18/2009LUCE TO2Siimon Vaske  Ökade innehav1,000,000     1,000,000
9/18/2009LUCE TO2Per-Ove Melinder  Ökade innehav200,000     200,000
7/24/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav40,000     540,000
7/23/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     500,000
7/23/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     480,000
7/21/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     460,000
7/9/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav40,000     440,000
7/1/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     400,000
7/1/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     390,000
6/26/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav50,000     380,000
6/26/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     330,000
6/16/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav70,000     310,000
6/16/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav30,000     240,000
6/8/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     210,000
4/3/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav100,000     200,000
2/27/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav15,000     100,000
2/27/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav10,000     85,000
2/27/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav35,000     75,000
2/10/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     40,000
2/10/2009LUCEKapitalförsäkring: Arne Björhn  Ökade innehav20,000     20,000
12/18/2008LUCEArne Björhn  Minskade innehav-3,104,990     0
2/8/2008LUCE TO 1Per-Ove Melinder  Förstagångsanmälan50,000     50,000
2/8/2008VISY TRPer-Ove Melinder  Avslutade innehav-50,000     -50,000
2/1/2008LUCEJouni Tukiainen  Ökade innehav2,000,000     2,000,000
1/23/2008LUCEArne Björhn  Ökade innehav20,000     3,104,990
1/22/2008LUCELars Linzander  Ökade innehav15,000     125,000
1/22/2008LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav15,000     3,028,872
10/30/2007LUCE TO 1Arne Björhn  Minskade innehav-144,500     642,995
10/15/2007LUCEOlev Mäehans  Ökade innehav1,000,000     2,000,000
9/7/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Ökade innehav100,000     2,168,500
9/7/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Minskade innehav-95,000     3,013,872
9/6/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav60,000     3,108,872
9/5/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Minskade innehav-400,000     2,068,500
9/5/2007LUCEGunnar Ström  Ökade innehav1,200,000     3,471,642
6/7/2007LUCEArne Björhn  Ökade innehav1,000,000     3,084,990
6/5/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Ökade innehav800,000     2,468,500
6/5/2007LUCEJarl von Kantzow  Ökade innehav450,000     3,717,407
6/5/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Ökade innehav440,000     3,048,872
6/5/2007LUCE TO 1Jarl von Kantzow  Minskade innehav-1,000,000     122,703
3/29/2007LUCEArne Björhn  Förstagångsanmälan2,084,990     2,084,990
3/29/2007LUCENärstående: Arne BjörhnLars Linzander  Förstagångsanmälan4,457,216     4,457,216
3/29/2007LUCEPer-Ove Melinder  Förstagångsanmälan100,000     100,000
3/29/2007LUCEGöran Källebo  Förstagångsanmälan1,945,407     2,867,407
3/29/2007LUCEGöran Källebo  Förstagångsanmälan922,000     922,000
3/29/2007LUCELars Linzander  Förstagångsanmälan110,000     110,000
3/29/2007LUCENärstående: Lars Linzander  Förstagångsanmälan1,668,500     1,668,500
3/29/2007LUCEKapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Förstagångsanmälan2,608,872     2,608,872
3/29/2007LUCE TO 1Arne Björhn  Förstagångsanmälan787,495     787,495
3/29/2007LUCE TO 1Närstående: Arne BjörhnLars Linzander  Förstagångsanmälan1,778,108     1,778,108
3/29/2007LUCE TO 1Göran Källebo  Förstagångsanmälan972,703     972,703
3/29/2007LUCE TO 1Lars Linzander  Förstagångsanmälan50,000     50,000
3/29/2007LUCE TO 1Närstående: Lars Linzander  Förstagångsanmälan489,500     489,500
3/29/2007LUCE TO 1Kapitalförsäkring: Johan von Kantzow  Förstagångsanmälan996,436     996,436
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se