Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
John Berge11/14/2007   6/26/2008
Jan-Erik Björklund11/14/2007   
Torsten Börjemalm11/14/2007   
Göran Nordenhök11/14/2007   
Ingemar Skaret11/14/2007   
Curt Arenvang11/15/2007   
Stefan Sädbom4/16/2009   

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
8/28/2015LOVIIngemar Skaret  Minskade innehav-176     76,732
8/27/2015LOVIIngemar Skaret  Minskade innehav-1,092     76,908
5/12/2015LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     311,000
2/17/2015LOVIJan-Erik Björklund  Minskade innehav-2,000     23,000
7/1/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     310,000
6/26/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     309,000
5/22/2014LOVI KOTorsten Börjemalm   Korrigering av felaktig anmälan-5,000     0
5/16/2014LOVI TOGöran Nordenhök  Outnyttjad-8,000     0
5/16/2014LOVI TOIngemar Skaret  Outnyttjad-8,000     0
5/16/2014LOVI TOJan-Erik Björklund  Outnyttjad-25,000     0
5/16/2014LOVI TOCurt Arenvang  Outnyttjad-2,000     0
5/16/2014LOVI TOStefan Sädbom  Outnyttjad-8,000     0
5/15/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav2,000     308,000
5/7/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav2,000     306,000
2/11/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,030     304,000
1/2/2014LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav970     302,970
12/16/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-100     10,100
12/12/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-125     10,200
12/11/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-75     10,325
12/3/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     10,400
11/29/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-100     10,600
11/27/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-100     10,700
11/25/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     10,800
11/13/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     11,000
11/7/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-400     11,200
11/5/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     11,600
11/4/2013LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav3,000     35,300
11/4/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-3,000     11,800
10/31/2013LOVITorsten Börjemalm  Minskade innehav-200     14,800
9/5/2013LOVIGöran Nordenhök  Riktad emission8,000     302,000
9/5/2013LOVIIngemar Skaret  Riktad emission8,000     78,000
9/5/2013LOVICurt Arenvang  Riktad emission2,000     2,100
9/5/2013LOVIJan-Erik Björklund  Riktad emission25,000     25,000
9/5/2013LOVIStefan Sädbom  Riktad emission8,000     8,000
9/5/2013LOVITorsten Börjemalm  Riktad emission15,000     15,000
9/5/2013LOVI KOTorsten Börjemalm  Riktad emission-15,000     5,000
9/5/2013LOVI KOJan-Erik Björklund  Riktad emission-25,000     0
9/5/2013LOVI KOCurt Arenvang  Riktad emission-2,000     0
9/5/2013LOVI TOTorsten Börjemalm  Riktad emission-15,000     0
12/30/2011LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav2,000     294,000
12/22/2011LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav3,000     292,000
9/6/2011LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav1,000     32,300
5/16/2011LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     289,000
11/19/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav2,500     70,000
11/16/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav2,500     67,500
10/22/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,277     65,000
1/11/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav6,333     63,723
1/7/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,700     57,390
1/5/2010LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav4,890     55,690
12/30/2009LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     288,000
12/28/2009LOVI TOStefan Sädbom  Ökade innehav8,000     8,000
11/24/2009LOVI TOGöran Nordenhök  Ökade innehav8,000     8,000
11/24/2009LOVI TOIngemar Skaret  Ökade innehav8,000     8,000
11/24/2009LOVI TOJan-Erik Björklund  Ökade innehav25,000     25,000
11/23/2009LOVI TOTorsten Börjemalm  Ökade innehav15,000     15,000
11/17/2009LOVI TOCurt Arenvang Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 11/17/2009
Rapporterat: 11/25/2009  
Ökade innehav2,000     2,000
11/11/2009LOVIIngemar Skaret  Minskade innehav-14,200     50,800
11/10/2009LOVINärstående: Ingemar Skaret  Minskade innehav-67,000     200,000
11/2/2009LOVIGöran Nordenhök  Ökade innehav1,000     287,000
9/17/2009LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav5,000     65,000
8/28/2009LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav4,800     60,000
3/21/2009LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav2,000     31,300
12/15/2008LOVINärstående: Ingemar Skaret  Minskade innehav-3,000     267,000
9/23/2008LOVIGöran Nordenhök  Minskade innehav-25,000     286,000
9/23/2008LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav25,000     29,300
9/18/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,600     55,200
9/17/2008LOVINärstående: Göran Nordenhök  Ökade innehav3,000     4,300
9/17/2008LOVINärstående: Göran Nordenhök   Korrigering av felaktig anmälan-700     1,300
3/11/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav1,000     53,600
3/3/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav5,000     52,600
2/27/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav2,600     47,600
2/26/2008LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav5,800     45,000
12/4/2007LOVINärstående: Göran Nordenhök  Förstagångsanmälan2,000     2,000
12/3/2007LOVICurt Arenvang  Förstagångsanmälan100     100
12/3/2007LOVI KOCurt Arenvang  Förstagångsanmälan2,000     2,000
11/29/2007LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav24,200     39,200
11/28/2007LOVIIngemar Skaret  Ökade innehav15,000     15,000
11/22/2007LOVINärstående: Ingemar Skaret  Förstagångsanmälan270,000     270,000
11/14/2007LOVIGöran Nordenhök  Förstagångsanmälan311,000     311,000
11/14/2007LOVI KOTorsten Börjemalm  Förstagångsanmälan20,000     20,000
11/14/2007LOVI KOJan-Erik Björklund  Förstagångsanmälan25,000     25,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se