Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Abelco

NamnFrånTill
Jörgen Åkesson1/17/2011   8/31/2011
Jan Andersson1/17/2011   4/23/2014
Mikael Andersson1/17/2011   
Tomas Andreasson1/17/2011   7/9/2012
Nils-Gunnar Aronsson1/17/2011   
Peter Augustsson1/17/2011   
Micael Gren1/17/2011   11/15/2012
Hans Grunewald1/17/2011   4/25/2013
Mattias Bäckman10/17/2011   2/20/2013
Roy Jonebrant8/16/2012   4/30/2013
Per Pettersson3/25/2013   9/1/2015
Roger Larsson4/22/2013   11/25/2014
My Simonsson4/25/2013   4/23/2014
Jörgen Åkesson4/2/2014   
Camilla Westdahl8/1/2014   
Thore Johansson5/12/2016   

Transaktioner i Abelco

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
5/12/2016ABEThore Johansson Sen rapportering
14 dagar
Handlat: 5/12/2016
Rapporterat: 6/9/2016  
Förstagångsanmälan196,600     196,600
5/12/2016ABENärstående: Thore Johansson Sen rapportering
14 dagar
Handlat: 5/12/2016
Rapporterat: 6/9/2016  
Förstagångsanmälan286,000     286,000
6/14/2014ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-200,000     4,525,000
6/14/2014ABENärstående: Per Pettersson  Förstagångsanmälan200,000     200,000
3/4/2014ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav25,000     4,725,000
10/9/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-70,500     4,700,000
10/9/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav20,500     4,770,500
9/6/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-52,800     4,750,000
9/5/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-96,200     4,802,800
5/27/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav19,000     4,899,000
1/28/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-500     98,663
1/25/2013ABENärstående: Mikael Andersson Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 1/25/2013
Rapporterat: 2/4/2013  
Ökade innehav300     4,880,000
1/25/2013ABENärstående: Mikael Andersson Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 1/25/2013
Rapporterat: 2/4/2013  
Minskade innehav-300     4,879,700
1/24/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-2,910     99,163
1/24/2013ABEMattias Bäckman   Korrigering av felaktig anmälan-300     102,073
1/9/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-40,000     4,880,000
1/9/2013ABEMattias Bäckman  Ökade innehav4,850     102,373
1/9/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-500     97,523
1/9/2013ABEMattias Bäckman  Ökade innehav3,000     98,023
1/7/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-1,700     95,023
1/4/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-2,250     96,723
1/2/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-500     98,973
12/28/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav3,300     4,920,000
12/21/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-2,300     99,473
12/20/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-3,676     101,773
12/11/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav16,000     4,916,700
12/6/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,000     4,900,700
12/4/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav200     4,899,700
10/24/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-50     105,449
10/23/2012ABEMattias Bäckman Sen rapportering
57 dagar
Handlat: 10/23/2012
Rapporterat: 1/24/2013  
Minskade innehav-1,500     105,499
10/22/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-3,100     106,999
10/19/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-100     110,099
9/13/2012ABEMattias Bäckman Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 9/13/2012
Rapporterat: 9/21/2012  
Minskade innehav-801     110,199
5/28/2012ABETomas Andreasson  Minskade innehav-3,000     0
1/25/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,500     4,899,500
1/16/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,000     4,898,000
1/2/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav5,000     4,897,000
12/21/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav2,000     4,892,000
12/16/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav3,500     4,890,000
12/1/2011ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-410     111,000
11/30/2011ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-100     111,410
11/21/2011ABEMattias Bäckman  Ökade innehav240     111,510
10/27/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav2,000     4,886,500
10/20/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,500     4,884,500
10/20/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav4,000     4,883,000
10/17/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-121,000     4,879,000
10/14/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,500     5,000,000
10/12/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-1,500     4,998,500
10/10/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-800     5,000,000
10/6/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav800     5,000,800
1/17/2011ABENils-Gunnar Aronsson  Förstagångsanmälan8,100     8,100
1/17/2011ABEPeter Augustsson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan40,000     40,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan5,000,000     5,000,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se