Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Jörgen Åkesson1/17/2011   8/31/2011
Jan Andersson1/17/2011   4/23/2014
Mikael Andersson1/17/2011   
Tomas Andreasson1/17/2011   7/9/2012
Nils-Gunnar Aronsson1/17/2011   
Peter Augustsson1/17/2011   
Micael Gren1/17/2011   11/15/2012
Hans Grunewald1/17/2011   4/25/2013
Mattias Bäckman10/17/2011   2/20/2013
Roy Jonebrant8/16/2012   4/30/2013
Per Pettersson3/25/2013   9/1/2015
Roger Larsson4/22/2013   11/25/2014
My Simonsson4/25/2013   4/23/2014
Jörgen Åkesson4/2/2014   
Camilla Westdahl8/1/2014   
Thore Johansson5/12/2016   

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
5/12/2016ABEThore Johansson Sen rapportering
14 dagar
Handlat: 5/12/2016
Rapporterat: 6/9/2016  
Förstagångsanmälan196,600     196,600
5/12/2016ABENärstående: Thore Johansson Sen rapportering
14 dagar
Handlat: 5/12/2016
Rapporterat: 6/9/2016  
Förstagångsanmälan286,000     286,000
6/14/2014ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-200,000     4,525,000
6/14/2014ABENärstående: Per Pettersson  Förstagångsanmälan200,000     200,000
3/4/2014ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav25,000     4,725,000
10/9/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-70,500     4,700,000
10/9/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav20,500     4,770,500
9/6/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-52,800     4,750,000
9/5/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-96,200     4,802,800
5/27/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav19,000     4,899,000
1/28/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-500     98,663
1/25/2013ABENärstående: Mikael Andersson Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 1/25/2013
Rapporterat: 2/4/2013  
Ökade innehav300     4,880,000
1/25/2013ABENärstående: Mikael Andersson Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 1/25/2013
Rapporterat: 2/4/2013  
Minskade innehav-300     4,879,700
1/24/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-2,910     99,163
1/24/2013ABEMattias Bäckman   Korrigering av felaktig anmälan-300     102,073
1/9/2013ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-40,000     4,880,000
1/9/2013ABEMattias Bäckman  Ökade innehav4,850     102,373
1/9/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-500     97,523
1/9/2013ABEMattias Bäckman  Ökade innehav3,000     98,023
1/7/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-1,700     95,023
1/4/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-2,250     96,723
1/2/2013ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-500     98,973
12/28/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav3,300     4,920,000
12/21/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-2,300     99,473
12/20/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-3,676     101,773
12/11/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav16,000     4,916,700
12/6/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,000     4,900,700
12/4/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav200     4,899,700
10/24/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-50     105,449
10/23/2012ABEMattias Bäckman Sen rapportering
57 dagar
Handlat: 10/23/2012
Rapporterat: 1/24/2013  
Minskade innehav-1,500     105,499
10/22/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-3,100     106,999
10/19/2012ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-100     110,099
9/13/2012ABEMattias Bäckman Sen rapportering
1 dagar
Handlat: 9/13/2012
Rapporterat: 9/21/2012  
Minskade innehav-801     110,199
5/28/2012ABETomas Andreasson  Minskade innehav-3,000     0
1/25/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,500     4,899,500
1/16/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,000     4,898,000
1/2/2012ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav5,000     4,897,000
12/21/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav2,000     4,892,000
12/16/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav3,500     4,890,000
12/1/2011ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-410     111,000
11/30/2011ABEMattias Bäckman  Minskade innehav-100     111,410
11/21/2011ABEMattias Bäckman  Ökade innehav240     111,510
10/27/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav2,000     4,886,500
10/20/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,500     4,884,500
10/20/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav4,000     4,883,000
10/17/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-121,000     4,879,000
10/14/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav1,500     5,000,000
10/12/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-1,500     4,998,500
10/10/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Minskade innehav-800     5,000,000
10/6/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Ökade innehav800     5,000,800
1/17/2011ABENils-Gunnar Aronsson  Förstagångsanmälan8,100     8,100
1/17/2011ABEPeter Augustsson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan40,000     40,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABEKapitalförsäkring: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan1,000     1,000
1/17/2011ABENärstående: Mikael Andersson  Förstagångsanmälan5,000,000     5,000,000
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se