Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Genesis

NamnFrånTill
Rick Abrahamsson10/11/2010   
Anna Flink10/11/2010   
Tommy Flink10/11/2010   
Mikael Hjorth10/11/2010   
Magnus Norén10/11/2010   
Folke Stenvall10/11/2010   
Sven Stenvall10/11/2010   
Rolf Gehlin5/28/2012   
Bert Larsson5/28/2012   
Nicklas Thorén1/1/2013   
Patrik Liljegren4/29/2014   

Transaktioner i Genesis

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/1/2013GENENicklas Thorén  Förstagångsanmälan1,500     1,500
10/16/2012GENENärstående:   Förstagångsanmälan1,300,000     1,300,000
5/10/2012GENENärstående: Anna FlinkTommy FlinkFolke StenvallSven Stenvall  Aktielån återlämnat65,000     6,173,966
1/11/2011GENENärstående: Anna FlinkTommy FlinkFolke StenvallSven Stenvall  Minskade innehav-500,000     6,108,966
10/15/2010GENENärstående: Anna FlinkTommy FlinkFolke StenvallSven Stenvall  Aktielån ut-lånat-200,000     6,608,966
10/11/2010GENENärstående: Anna FlinkTommy FlinkFolke StenvallSven Stenvall  Förstagångsanmälan6,808,966     6,808,966
10/11/2010GENESven Stenvall  Förstagångsanmälan825     825
10/11/2010GENEMikael Hjorth  Förstagångsanmälan1,000     1,000
10/11/2010GENEMagnus Norén  Förstagångsanmälan800     800
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se