Insynspersoner i Genesis

NamnFrånTill
Rick Abrahamsson10/11/2010   
Anna Flink10/11/2010   
Tommy Flink10/11/2010   
Mikael Hjorth10/11/2010   
Magnus Norén10/11/2010   
Folke Stenvall10/11/2010   
Sven Stenvall10/11/2010   
Rolf Gehlin5/28/2012   
Bert Larsson5/28/2012   
Nicklas Thorén1/1/2013   
Patrik Liljegren4/29/2014   

Transaktioner i Genesis

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
1/1/2013GENENicklas Thorén  Förstagångsanmälan1,500     1,500
10/16/2012GENENärstående:   Förstagångsanmälan1,300,000     1,300,000
5/10/2012GENENärstående: Tommy FlinkFolke StenvallSven StenvallAnna Flink  Aktielån återlämnat65,000     6,173,966
1/11/2011GENENärstående: Tommy FlinkFolke StenvallSven StenvallAnna Flink  Minskade innehav-500,000     6,108,966
10/15/2010GENENärstående: Tommy FlinkFolke StenvallSven StenvallAnna Flink  Aktielån ut-lånat-200,000     6,608,966
10/11/2010GENENärstående: Tommy FlinkFolke StenvallSven StenvallAnna Flink  Förstagångsanmälan6,808,966     6,808,966
10/11/2010GENESven Stenvall  Förstagångsanmälan825     825
10/11/2010GENEMikael Hjorth  Förstagångsanmälan1,000     1,000
10/11/2010GENEMagnus Norén  Förstagångsanmälan800     800
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se