Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 trädde Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blev direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medförde bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphörde därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Transaktioner som skett före den 1 juli 2016 men som anmälts först efter handelns stängning samma dag har inte medfört någon uppdatering av insynsregistret och kommer inte heller på något annat sätt att hanteras av AktieTorget.

Tidigare rapporterade transaktioner kommer även i fortsättningen att finnas tillgängliga på AktieTorgets hemsida.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner 2007-07-21 — 2016-07-01

NamnFrånTill
Hans Buhre12/14/2009   11/18/2010
Jonas Dahllöv12/14/2009   3/31/2011
John Nugent5/28/2010   4/26/2011
Ingemar Åslund12/14/2009   5/18/2011
Torbjörn Grahn12/14/2009   5/18/2011
Maud Brewitz12/14/2009   1/5/2012
Göran Petersson12/14/2009   4/24/2012
Emma Lagman1/4/2012   5/1/2012
Maria Lilja12/14/2009   5/24/2013
Sven Egnell12/14/2009   
Bengt Ljung12/14/2009   
Johan Nygren1/12/2010   
Thomas Ljung12/30/2010   
Per-Erik Lindvall3/31/2011   
Pär Weihed4/24/2012   
Frank van der Stijl8/8/2013   
Johan Norman5/4/2016   

Insynstransaktioner 2007-07-21 — 2016-07-01

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
6/29/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav10,000     86,312
6/27/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav10,000     76,312
6/20/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav10,000     66,312
6/14/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav6,312     56,312
5/31/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav20,000     50,000
5/27/2016BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav32,000     369,928
5/4/2016BOTXJohan Norman  Förstagångsanmälan30,000     30,000
4/15/2016BOTXBengt Ljung  Ökade innehav2,720     1,862,777
4/15/2016BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav15,839     337,928
1/4/2016BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav6,030     322,089
12/30/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav8,632     316,059
12/22/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav9,150     307,427
6/26/2015BOTXBengt Ljung  Ökade innehav22,737     1,860,057
6/26/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Korrigering5,793     298,277
6/26/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav6,945     292,484
6/24/2015BOTXBengt Ljung  Ökade innehav49,217     1,837,320
4/29/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav22,748     285,539
3/9/2015BOTXBengt Ljung   Korrigering av felaktig anmälan-9,000     1,788,103
3/9/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung   Korrigering av felaktig anmälan14,849     262,791
2/26/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav50,000     247,942
12/30/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav18,887     197,942
12/19/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav30,000     179,055
12/10/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav4,409     149,055
12/4/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav7,355     144,646
11/26/2014BOTXBengt Ljung  Ökade innehav32,900     1,797,103
11/25/2014BOTXBengt Ljung  Ökade innehav10,000     1,764,203
10/21/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav35,000     137,291
10/14/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav27,291     102,291
7/3/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav75,000     75,000
4/14/2014BOTXFrank van der Stijl  Ökade innehav6,500     116,500
10/8/2013BOTXPer-Erik Lindvall  Ökade innehav20,000     206,178
9/24/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav110,000     1,754,203
8/29/2013BOTXBengt Ljung  Företrädesemission327,040     1,644,203
8/29/2013BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission1,050,996     5,254,982
8/29/2013BOTXThomas Ljung  Företrädesemission35,262     176,312
8/29/2013BOTXPer-Erik Lindvall  Företrädesemission37,235     186,178
8/29/2013BOTXNärstående: Thomas Ljung  Företrädesemission3,750     18,750
8/29/2013BOTXPär Weihed  Företrädesemission110,000     110,000
8/29/2013BOTXFrank van der Stijl  Företrädesemission110,000     110,000
1/4/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav10,000     1,317,163
1/3/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav31,750     1,307,163
1/2/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav105,035     1,275,413
12/27/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav4,095,962     4,203,986
12/27/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Minskade innehav-4,095,962     0
11/12/2012BOTXBengt Ljung  Företrädesemission20,000     1,170,378
11/12/2012BOTXBengt Ljung  Aktielån återlämnat20,000     1,150,378
9/26/2012BOTXBengt Ljung  Ökade innehav58,072     1,130,378
9/26/2012BOTXBengt Ljung  Ökade innehav69,100     1,072,306
6/25/2012BOTXBengt Ljung  Företrädesemission938,218     1,003,206
6/25/2012BOTXPer-Erik Lindvall  Företrädesemission114,943     148,943
5/18/2012BOTXBengt Ljung  Företrädesemission32,494     64,988
5/18/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission54,012     108,024
5/18/2012BOTXMaria Lilja  Företrädesemission215,038     430,076
5/18/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission2,047,981     4,095,962
5/18/2012BOTXThomas Ljung  Företrädesemission70,525     141,050
5/18/2012BOTXPer-Erik Lindvall  Företrädesemission17,000     34,000
5/18/2012BOTXNärstående: Thomas Ljung  Företrädesemission7,500     15,000
2/22/2012BOTXNärstående: Thomas Ljung  Ökade innehav7,500     7,500
1/9/2012BOTXThomas Ljung  Ökade innehav4,210     70,525
1/4/2012BOTXThomas Ljung  Ökade innehav6,186     66,315
12/30/2011BOTXPer-Erik Lindvall  Ökade innehav4,333     17,000
12/29/2011BOTXPer-Erik Lindvall  Ökade innehav12,667     12,667
12/14/2011BOTXBengt Ljung  Aktielån ut-lånat-20,000     32,494
11/30/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav3,500     52,494
11/30/2011BOTXNärstående: Bengt Ljung Sen rapportering
52 dagar
Handlat: 11/30/2011
Rapporterat: 2/21/2012  
Ökade innehav15,612     54,012
10/6/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav8,507     48,994
8/3/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav15,752     40,487
7/5/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav24,735     24,735
5/5/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-5,227     1,885,226
4/19/2011BOTXNärstående: Bengt Ljung  Omvänd Split 1:30-1,113,588     38,400
4/19/2011BOTXMaria Lilja  Omvänd Split 1:30-6,236,097     215,038
4/19/2011BOTXGöran Petersson  Omvänd Split 1:30-43,507,733     1,500,267
4/19/2011BOTXTorbjörn Grahn  Omvänd Split 1:30-54,823,131     1,890,453
4/19/2011BOTXIngemar Åslund  Omvänd Split 1:30-42,379,568     1,461,364
4/19/2011BOTXNärstående: Bengt Ljung  Omvänd Split 1:30-59,391,447     2,047,981
4/19/2011BOTXNärstående: John Nugent  Omvänd Split 1:30-59,787,576     2,061,641
4/19/2011BOTXThomas Ljung  Omvänd Split 1:30-1,743,713     60,129
4/4/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-500,000     56,713,584
3/16/2011BOTXNärstående: John Nugent  Minskade innehav-57,058,823     61,849,217
3/3/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-800,000     57,213,584
2/11/2011BOTXIngemar Åslund  Minskade innehav-300,000     43,840,932
2/7/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-1,000,000     58,013,584
1/28/2011BOTXIngemar Åslund  Minskade innehav-100,000     44,140,932
1/19/2011BOTXIngemar Åslund  Minskade innehav-100,000     44,240,932
1/18/2011BOTXJonas Dahllöv  Konvertering5,724,307     5,724,307
1/18/2011BOTX TOJonas Dahllöv  Konvertering-5,724,307     0
1/7/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-837,699     59,013,584
12/30/2010BOTXThomas Ljung  Förstagångsanmälan1,803,842     1,803,842
12/27/2010BOTX TOJonas Dahllöv  Korrigering993,475     5,724,307
12/23/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-2,025,521     0
12/22/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-415,432     2,025,521
12/21/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-554,858     2,440,953
12/21/2010BOTXTorbjörn Grahn Sen rapportering
9 dagar
Handlat: 12/21/2010
Rapporterat: 1/13/2011  
Minskade innehav-600,000     59,851,283
12/20/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-591,070     2,995,811
12/20/2010BOTXTorbjörn Grahn Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 12/20/2010
Rapporterat: 1/13/2011  
Minskade innehav-988,143     60,451,283
12/17/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-713,879     3,586,881
11/29/2010BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission345,596     1,151,988
11/29/2010BOTXNärstående: Jonas Dahllöv  Företrädesemission666,666     3,247,122
11/29/2010BOTXMaria Lilja  Företrädesemission1,935,339     6,451,135
11/29/2010BOTXGöran Petersson  Företrädesemission2,000,400     45,008,000
11/29/2010BOTXTorbjörn Grahn  Företrädesemission18,431,826     61,439,426
11/29/2010BOTXIngemar Åslund  Företrädesemission1,333,332     44,340,932
11/29/2010BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission18,431,828     61,439,428
11/29/2010BOXT TRNärstående: Jonas Dahllöv  Företrädesemission-1,555,554     0
11/29/2010BOXT TRMaria Lilja  Företrädesemission-4,515,796     0
11/29/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission-43,007,600     0
11/29/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission-806,392     0
11/29/2010BOXT TRGöran Petersson  Företrädesemission-4,667,600     0
11/29/2010BOXT TRIngemar Åslund  Företrädesemission-11,146,324     0
11/29/2010BOXT TRTorbjörn Grahn  Företrädesemission-43,007,600     0
11/25/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-42,569,270     0
11/25/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-35,907,506     4,667,600
11/25/2010BOXT TRIngemar Åslund  Minskade innehav-15,701,276     11,146,324
11/23/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-10,000,000     42,569,270
11/23/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-35,077,989     52,569,270
11/22/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-13,049,438     87,647,259
11/22/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-1,032,258     40,575,106
11/22/2010BOXT TRIngemar Åslund  Minskade innehav-16,160,000     26,847,600
11/19/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-2,000,000     100,696,697
11/19/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-1,000,000     41,607,364
11/18/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-13,000,000     102,696,697
11/18/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-400,236     42,607,364
11/17/2010BOXT TRJonas Dahllöv  Minskade innehav-4,300,760     0
11/17/2010BOXT TRNärstående: Jonas Dahllöv  Minskade innehav-1,024,902     1,555,554
11/17/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-1,362,423     115,696,697
11/16/2010BOXT TRNärstående: John Nugent Sen rapportering
9 dagar
Handlat: 11/16/2010
Rapporterat: 12/6/2010  
Företrädesemission-1,848,920     117,059,120
11/15/2010BOXT TRJonas Dahllöv  Företrädesemission4,300,760     4,300,760
11/15/2010BOXT TRNärstående: Jonas Dahllöv  Företrädesemission2,580,456     2,580,456
11/15/2010BOXT TRMaria Lilja  Företrädesemission4,515,796     4,515,796
11/15/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
11/15/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission806,392     806,392
11/15/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Företrädesemission118,908,040     118,908,040
11/15/2010BOXT TRGöran Petersson  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
11/15/2010BOXT TRIngemar Åslund  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
11/15/2010BOXT TRTorbjörn Grahn  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
9/30/2010BOTXMaria Lilja  Konvertering2,365,416     4,515,796
9/30/2010BOTX TOMaria Lilja  Konvertering-2,365,416     0
5/28/2010BOTXNärstående: John Nugent  Förstagångsanmälan118,908,040     118,908,040
12/15/2009BOTXHans Buhre  Korrigering215,038     1,075,190
12/14/2009BOTXNärstående: Bengt Ljung Sen rapportering
196 dagar
Handlat: 12/14/2009
Rapporterat: 10/1/2010  
Korrigering av felaktig anmälan161,278     806,392
12/14/2009BOTXNärstående: Bengt Ljung  Förstagångsanmälan645,114     645,114
12/14/2009BOTXNärstående: Jonas Dahllöv  Förstagångsanmälan2,580,456     2,580,456
12/14/2009BOTXNärstående: Bengt Ljung  Förstagångsanmälan43,007,600     43,007,600
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se