Nya regler från och med 3 juli 2016

Den 3 juli 2016 träder Europaparlamentets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Förordningen medför bl.a. nya regler för insynspersoner (fortsättningsvis "personer i ledande ställning").

Personer i ledande ställning i bolag noterade på AktieTorget ska från den 3 juli 2016 rapportera sina transaktioner i det noterade bolagets finansiella instrument till Finansinspektionen (www.fi.se) samt till bolaget. AktieTorgets insynsregister och anmälningsskyldigheten dit upphör därför efter handelns stängning fredagen den 1 juli 2016. Tidigare rapporterade transaktioner kommer att visas på AktieTorgets hemsida under en övergångsperiod.

Mer information om de nya reglerna återfinns på Finansinspektionens hemsida: www.fi.se/Tillsyn/Skrivelser/Listan/Nya-regler-for-rapportering-av-insynshandel-och-loggbok

För frågor ring 08-511 68 000 eller maila insyn@aktietorget.se


Insynspersoner i Botnia Exploration

NamnFrånTill
Hans Buhre12/14/2009   11/18/2010
Jonas Dahllöv12/14/2009   3/31/2011
John Nugent5/28/2010   4/26/2011
Ingemar Åslund12/14/2009   5/18/2011
Torbjörn Grahn12/14/2009   5/18/2011
Maud Brewitz12/14/2009   1/5/2012
Göran Petersson12/14/2009   4/24/2012
Emma Lagman1/4/2012   5/1/2012
Maria Lilja12/14/2009   5/24/2013
Sven Egnell12/14/2009   
Bengt Ljung12/14/2009   
Johan Nygren1/12/2010   
Thomas Ljung12/30/2010   
Per-Erik Lindvall3/31/2011   
Pär Weihed4/24/2012   
Frank van der Stijl8/8/2013   
Johan Norman5/4/2016   

Transaktioner i Botnia Exploration

DatumAktieNamn ÖverträdelseÄndringAntalTotalt
6/29/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav10,000     86,312
6/27/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav10,000     76,312
6/20/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav10,000     66,312
6/14/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav6,312     56,312
5/31/2016BOTXJohan Norman  Ökade innehav20,000     50,000
5/27/2016BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav32,000     369,928
5/4/2016BOTXJohan Norman  Förstagångsanmälan30,000     30,000
4/15/2016BOTXBengt Ljung  Ökade innehav2,720     1,862,777
4/15/2016BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav15,839     337,928
1/4/2016BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav6,030     322,089
12/30/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav8,632     316,059
12/22/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav9,150     307,427
6/26/2015BOTXBengt Ljung  Ökade innehav22,737     1,860,057
6/26/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Korrigering5,793     298,277
6/26/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav6,945     292,484
6/24/2015BOTXBengt Ljung  Ökade innehav49,217     1,837,320
4/29/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav22,748     285,539
3/9/2015BOTXBengt Ljung   Korrigering av felaktig anmälan-9,000     1,788,103
3/9/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung   Korrigering av felaktig anmälan14,849     262,791
2/26/2015BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav50,000     247,942
12/30/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav18,887     197,942
12/19/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav30,000     179,055
12/10/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav4,409     149,055
12/4/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav7,355     144,646
11/26/2014BOTXBengt Ljung  Ökade innehav32,900     1,797,103
11/25/2014BOTXBengt Ljung  Ökade innehav10,000     1,764,203
10/21/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav35,000     137,291
10/14/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav27,291     102,291
7/3/2014BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav75,000     75,000
4/14/2014BOTXFrank van der Stijl  Ökade innehav6,500     116,500
10/8/2013BOTXPer-Erik Lindvall  Ökade innehav20,000     206,178
9/24/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav110,000     1,754,203
8/29/2013BOTXBengt Ljung  Företrädesemission327,040     1,644,203
8/29/2013BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission1,050,996     5,254,982
8/29/2013BOTXThomas Ljung  Företrädesemission35,262     176,312
8/29/2013BOTXPer-Erik Lindvall  Företrädesemission37,235     186,178
8/29/2013BOTXNärstående: Thomas Ljung  Företrädesemission3,750     18,750
8/29/2013BOTXPär Weihed  Företrädesemission110,000     110,000
8/29/2013BOTXFrank van der Stijl  Företrädesemission110,000     110,000
1/4/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav10,000     1,317,163
1/3/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav31,750     1,307,163
1/2/2013BOTXBengt Ljung  Ökade innehav105,035     1,275,413
12/27/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Ökade innehav4,095,962     4,203,986
12/27/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Minskade innehav-4,095,962     0
11/12/2012BOTXBengt Ljung  Företrädesemission20,000     1,170,378
11/12/2012BOTXBengt Ljung  Aktielån återlämnat20,000     1,150,378
9/26/2012BOTXBengt Ljung  Ökade innehav58,072     1,130,378
9/26/2012BOTXBengt Ljung  Ökade innehav69,100     1,072,306
6/25/2012BOTXBengt Ljung  Företrädesemission938,218     1,003,206
6/25/2012BOTXPer-Erik Lindvall  Företrädesemission114,943     148,943
5/18/2012BOTXBengt Ljung  Företrädesemission32,494     64,988
5/18/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission54,012     108,024
5/18/2012BOTXMaria Lilja  Företrädesemission215,038     430,076
5/18/2012BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission2,047,981     4,095,962
5/18/2012BOTXThomas Ljung  Företrädesemission70,525     141,050
5/18/2012BOTXPer-Erik Lindvall  Företrädesemission17,000     34,000
5/18/2012BOTXNärstående: Thomas Ljung  Företrädesemission7,500     15,000
2/22/2012BOTXNärstående: Thomas Ljung  Ökade innehav7,500     7,500
1/9/2012BOTXThomas Ljung  Ökade innehav4,210     70,525
1/4/2012BOTXThomas Ljung  Ökade innehav6,186     66,315
12/30/2011BOTXPer-Erik Lindvall  Ökade innehav4,333     17,000
12/29/2011BOTXPer-Erik Lindvall  Ökade innehav12,667     12,667
12/14/2011BOTXBengt Ljung  Aktielån ut-lånat-20,000     32,494
11/30/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav3,500     52,494
11/30/2011BOTXNärstående: Bengt Ljung Sen rapportering
52 dagar
Handlat: 11/30/2011
Rapporterat: 2/21/2012  
Ökade innehav15,612     54,012
10/6/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav8,507     48,994
8/3/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav15,752     40,487
7/5/2011BOTXBengt Ljung  Ökade innehav24,735     24,735
5/5/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-5,227     1,885,226
4/19/2011BOTXNärstående: Bengt Ljung  Omvänd Split 1:30-1,113,588     38,400
4/19/2011BOTXMaria Lilja  Omvänd Split 1:30-6,236,097     215,038
4/19/2011BOTXGöran Petersson  Omvänd Split 1:30-43,507,733     1,500,267
4/19/2011BOTXTorbjörn Grahn  Omvänd Split 1:30-54,823,131     1,890,453
4/19/2011BOTXIngemar Åslund  Omvänd Split 1:30-42,379,568     1,461,364
4/19/2011BOTXNärstående: Bengt Ljung  Omvänd Split 1:30-59,391,447     2,047,981
4/19/2011BOTXNärstående: John Nugent  Omvänd Split 1:30-59,787,576     2,061,641
4/19/2011BOTXThomas Ljung  Omvänd Split 1:30-1,743,713     60,129
4/4/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-500,000     56,713,584
3/16/2011BOTXNärstående: John Nugent  Minskade innehav-57,058,823     61,849,217
3/3/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-800,000     57,213,584
2/11/2011BOTXIngemar Åslund  Minskade innehav-300,000     43,840,932
2/7/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-1,000,000     58,013,584
1/28/2011BOTXIngemar Åslund  Minskade innehav-100,000     44,140,932
1/19/2011BOTXIngemar Åslund  Minskade innehav-100,000     44,240,932
1/18/2011BOTXJonas Dahllöv  Konvertering5,724,307     5,724,307
1/18/2011BOTX TOJonas Dahllöv  Konvertering-5,724,307     0
1/7/2011BOTXTorbjörn Grahn  Minskade innehav-837,699     59,013,584
12/30/2010BOTXThomas Ljung  Förstagångsanmälan1,803,842     1,803,842
12/27/2010BOTX TOJonas Dahllöv  Korrigering993,475     5,724,307
12/23/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-2,025,521     0
12/22/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-415,432     2,025,521
12/21/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-554,858     2,440,953
12/21/2010BOTXTorbjörn Grahn Sen rapportering
9 dagar
Handlat: 12/21/2010
Rapporterat: 1/13/2011  
Minskade innehav-600,000     59,851,283
12/20/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-591,070     2,995,811
12/20/2010BOTXTorbjörn Grahn Sen rapportering
10 dagar
Handlat: 12/20/2010
Rapporterat: 1/13/2011  
Minskade innehav-988,143     60,451,283
12/17/2010BOTXJonas Dahllöv  Minskade innehav-713,879     3,586,881
11/29/2010BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission345,596     1,151,988
11/29/2010BOTXNärstående: Jonas Dahllöv  Företrädesemission666,666     3,247,122
11/29/2010BOTXMaria Lilja  Företrädesemission1,935,339     6,451,135
11/29/2010BOTXGöran Petersson  Företrädesemission2,000,400     45,008,000
11/29/2010BOTXTorbjörn Grahn  Företrädesemission18,431,826     61,439,426
11/29/2010BOTXIngemar Åslund  Företrädesemission1,333,332     44,340,932
11/29/2010BOTXNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission18,431,828     61,439,428
11/29/2010BOXT TRNärstående: Jonas Dahllöv  Företrädesemission-1,555,554     0
11/29/2010BOXT TRMaria Lilja  Företrädesemission-4,515,796     0
11/29/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission-43,007,600     0
11/29/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission-806,392     0
11/29/2010BOXT TRGöran Petersson  Företrädesemission-4,667,600     0
11/29/2010BOXT TRIngemar Åslund  Företrädesemission-11,146,324     0
11/29/2010BOXT TRTorbjörn Grahn  Företrädesemission-43,007,600     0
11/25/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-42,569,270     0
11/25/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-35,907,506     4,667,600
11/25/2010BOXT TRIngemar Åslund  Minskade innehav-15,701,276     11,146,324
11/23/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-10,000,000     42,569,270
11/23/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-35,077,989     52,569,270
11/22/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-13,049,438     87,647,259
11/22/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-1,032,258     40,575,106
11/22/2010BOXT TRIngemar Åslund  Minskade innehav-16,160,000     26,847,600
11/19/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-2,000,000     100,696,697
11/19/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-1,000,000     41,607,364
11/18/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-13,000,000     102,696,697
11/18/2010BOXT TRGöran Petersson  Minskade innehav-400,236     42,607,364
11/17/2010BOXT TRJonas Dahllöv  Minskade innehav-4,300,760     0
11/17/2010BOXT TRNärstående: Jonas Dahllöv  Minskade innehav-1,024,902     1,555,554
11/17/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Minskade innehav-1,362,423     115,696,697
11/16/2010BOXT TRNärstående: John Nugent Sen rapportering
9 dagar
Handlat: 11/16/2010
Rapporterat: 12/6/2010  
Företrädesemission-1,848,920     117,059,120
11/15/2010BOXT TRJonas Dahllöv  Företrädesemission4,300,760     4,300,760
11/15/2010BOXT TRNärstående: Jonas Dahllöv  Företrädesemission2,580,456     2,580,456
11/15/2010BOXT TRMaria Lilja  Företrädesemission4,515,796     4,515,796
11/15/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
11/15/2010BOXT TRNärstående: Bengt Ljung  Företrädesemission806,392     806,392
11/15/2010BOXT TRNärstående: John Nugent  Företrädesemission118,908,040     118,908,040
11/15/2010BOXT TRGöran Petersson  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
11/15/2010BOXT TRIngemar Åslund  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
11/15/2010BOXT TRTorbjörn Grahn  Företrädesemission43,007,600     43,007,600
9/30/2010BOTXMaria Lilja  Konvertering2,365,416     4,515,796
9/30/2010BOTX TOMaria Lilja  Konvertering-2,365,416     0
5/28/2010BOTXNärstående: John Nugent  Förstagångsanmälan118,908,040     118,908,040
12/15/2009BOTXHans Buhre  Korrigering215,038     1,075,190
12/14/2009BOTXNärstående: Bengt Ljung Sen rapportering
196 dagar
Handlat: 12/14/2009
Rapporterat: 10/1/2010  
Korrigering av felaktig anmälan161,278     806,392
12/14/2009BOTXNärstående: Bengt Ljung  Förstagångsanmälan645,114     645,114
12/14/2009BOTXNärstående: Jonas Dahllöv  Förstagångsanmälan2,580,456     2,580,456
12/14/2009BOTXNärstående: Bengt Ljung  Förstagångsanmälan43,007,600     43,007,600
 
Poster markerade med kursiv text är transaktioner gjorda av närstående till insynspersonen.
Poster i rött är sent anmälda transaktioner eller korrigerade felaktiga anmälningar.
Poster i grått är transaktioner på personer som inte längre är registrerade som insynspersoner i bolaget


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se