Nyckeltal för: G5 Entertainment

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)8.2122.7519.1445.9336.0880.9349.380.10
Rörelseresultat (Mkr)2.919.007.7616.969.4325.8612.82-11.83
Resultat före skatt (Mkr)4.1113.047.7016.489.4125.8013.33-12.04
Nettoresultat (Mkr)2.757.526.6413.067.6921.7511.23-11.66
Vinst per aktie (kr)0.371.010.891.720.962.771.32-2.19
Utdelning/aktie kronor (kr)-0------
Eget kapital (Mkr)13.8318.4324.3743.1351.9866.15112.3888.99
Anläggningstillgångar (Mkr)10.6312.5215.9520.4628.2644.2253.6854.65
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)---19.0226.2941.3552.0050.62
Omsättningstillgångar (Mkr)4.0310.9613.0729.1933.6339.2676.8756.86
Summa tillgångar (Mkr)--29.0149.6561.8983.49130.56111.51
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)00----0.59-
Kortfristiga skulder (Mkr)0.835.054.656.529.9017.3417.5922.52
Aktiens kvotvärde (kr)0.100.100.100.100.10.10.100.10
Periodens kassaflöde (Mkr)--1.9717.51-1.97-4.5325.6813.80
Antal aktier (st)--7 419 5748 000 0008 000 0008 000 0008 800 0008 800 000
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se