Nyckeltal för: CLS

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)0.180.350.180.350.120.12-12.00
Rörelseresultat (Mkr)-2.73-4.92-3.31-6.79-5.83-12.75-7.97-18.15
Resultat före skatt (Mkr)-2.73-4.92-3.30-6.73-5.84-12.70-7.99-18.33
Nettoresultat (Mkr)-2.75-4.95-3.31-6.73-5.84-12.70-7.99-18.33
Vinst per aktie (kr)-0.28-0.51-0.30-0.61-0.42-0.86-0.55-1.07
Utdelning/aktie kronor (kr)--------
Eget kapital (Mkr)12.1510.3614.5011.0718.1517.099.1126.09
Anläggningstillgångar (Mkr)7.548.379.0910.0311.1412.0313.1314.36
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)---9.8910.8411.7312.9014.18
Omsättningstillgångar (Mkr)6.163.397.102.888.598.042.0514.84
Summa tillgångar (Mkr)--16.1912.9219.7420.0615.1829.20
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)0.590.210.210.150.150.070.070.07
Kortfristiga skulder (Mkr)0.961.201.491.701.442.896.003.04
Aktiens kvotvärde (kr)0.0930.0930.0930.10.0930.0930.090.09
Periodens kassaflöde (Mkr)--- 1.66-0.545.484.68-5.806.54
Antal aktier (st)--11 014 91111 014 91113 745 52514 563 71114 563 71117 047 996
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se