Nyckeltal för: CLS

 12/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/20136/30/2014
Antal månader som rapporten avser126126126126
Totala intäkter (Mkr)0.350.180.350.120.12-12.00-
Rörelseresultat (Mkr)-4.92-3.31-6.79-5.83-12.75-7.97-18.15-6.10
Resultat före skatt (Mkr)-4.92-3.30-6.73-5.84-12.70-7.99-18.33-6.07
Nettoresultat (Mkr)-4.95-3.31-6.73-5.84-12.70-7.99-18.33-6.07
Vinst per aktie (kr)-0.51-0.30-0.61-0.42-0.86-0.55-1.07-0.36
Utdelning/aktie kronor (kr)--------
Eget kapital (Mkr)10.3614.5011.0718.1517.099.1126.0920.02
Anläggningstillgångar (Mkr)8.379.0910.0311.1412.0313.1314.360.15
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)--9.8910.8411.7312.9014.1815.43
Omsättningstillgångar (Mkr)3.397.102.888.598.042.0514.846.81
Summa tillgångar (Mkr)-16.1912.9219.7420.0615.1829.2022.39
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)0.210.210.150.150.070.070.07-
Kortfristiga skulder (Mkr)1.201.491.701.442.896.003.042.37
Aktiens kvotvärde (kr)0.0930.0930.10.0930.0930.090.090.09
Periodens kassaflöde (Mkr)-- 1.66-0.545.484.68-5.806.54-7.56
Antal aktier (st)-11 014 91111 014 91113 745 52514 563 71114 563 71117 047 99617 047 996
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se