Nyckeltal för: Nordic Camping

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)9.7426.3611.4338.0216.0150.4221.2667.04
Rörelseresultat (Mkr)-1.657.51-2.871.54-2.663.65-1.2713.36
Resultat före skatt (Mkr)-1.857.51-4.140.71-3.322.30-2.1111.55
Nettoresultat (Mkr)-1.765.39-4.120.41-3.291.23-2.109.02
Vinst per aktie (kr)-0.240.73-0.053-0.430.73-0.261.07
Utdelning/aktie kronor (kr)-0------
Eget kapital (Mkr)21.5028.6526.1830.7027.4230.5342.3350.86
Anläggningstillgångar (Mkr)34.4946.0061.0067.5773.9677.4690.5383.81
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)0.64-0.520.750.720.680.610.52
Omsättningstillgångar (Mkr)6.8414.9812.098.719.5412.1514.5115.36
Summa tillgångar (Mkr)--73.0976.2883.5089.61105.0399.17
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)8.1411.2318.4920.4725.2033.1738.2534.75
Kortfristiga skulder (Mkr)11.2910.1017.7813.2519.4014.0122.9613.33
Aktiens kvotvärde (kr)0.240.240.240.240.240.24-0.24
Periodens kassaflöde (Mkr)----7.72--0.81-5.22
Antal aktier (st)--7 640 0007 640 0007 640 0007 640 0008 117 8668 417 866
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se