Nyckeltal för: Nordic Camping

 12/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/20136/30/2014
Antal månader som rapporten avser126126126126
Totala intäkter (Mkr)26.3611.4338.0216.0150.4221.2667.0428.26
Rörelseresultat (Mkr)7.51-2.871.54-2.663.65-1.2713.360.79
Resultat före skatt (Mkr)7.51-4.140.71-3.322.30-2.1111.550.05
Nettoresultat (Mkr)5.39-4.120.41-3.291.23-2.109.020.06
Vinst per aktie (kr)0.73-0.053-0.430.73-0.261.070
Utdelning/aktie kronor (kr)0-------
Eget kapital (Mkr)28.6526.1830.7027.4230.5342.3350.8650.92
Anläggningstillgångar (Mkr)46.0061.0067.5773.9677.4690.5383.8199.24
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)-0.520.750.720.680.610.520.44
Omsättningstillgångar (Mkr)14.9812.098.719.5412.1514.5115.3623.95
Summa tillgångar (Mkr)-73.0976.2883.5089.61105.0399.17123.64
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)11.2318.4920.4725.2033.1738.2534.7538.50
Kortfristiga skulder (Mkr)10.1017.7813.2519.4014.0122.9613.3334.00
Aktiens kvotvärde (kr)0.240.240.240.240.24-0.24-
Periodens kassaflöde (Mkr)---7.72--0.81-5.227.92
Antal aktier (st)-7 640 0007 640 0007 640 0007 640 0008 117 8668 417 8668 453 739
Genomsnittligt antal anställda (st)-------10

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se