Nyckeltal för: Mabi Rent

 6/30/201012/31/20106/30/201112/31/20116/30/201212/31/20126/30/201312/31/2013
Antal månader som rapporten avser612612612612
Totala intäkter (Mkr)52.94120.1772.22151.8074.28235.26180.51356.05
Rörelseresultat (Mkr)25.7113.322.8318.986.3515.723.703.33
Resultat före skatt (Mkr)4.956.158.666.34-0.213.30-2.94-16.07
Nettoresultat (Mkr)1.274.091.934.80-0.421.86-3.24-13.80
Vinst per aktie (kr)0.200.650.310.76-0.070.29-0.51-2.17
Utdelning/aktie kronor (kr)-0-0.35----
Eget kapital (Mkr)9.7012.5214.4517.3314.6716.9513.823.28
Anläggningstillgångar (Mkr)268.67278.69252.79259.91243.10332.78383.81245.64
Immateriella anläggningstillgångar (Mkr)---2.955.8816.2313.3810.74
Omsättningstillgångar (Mkr)61.0173.6485.6186.6593.77138.19122.43145.27
Summa tillgångar (Mkr)--33.84346.57336.86470.97506.24390.90
Långfristiga skulder inklusive avsättningar (Mkr)29.8431.1243.4434.2718.89125.5689.0738.02
Kortfristiga skulder (Mkr)284.78301.32273.16287.26295.59470.97395.88344.49
Aktiens kvotvärde (kr)11.001.001.01.001.001.001.00
Periodens kassaflöde (Mkr)---18.98-9.49-3.18
Antal aktier (st)--6 333 3336 333 3336 333 3336 333 3336 333 3336 333 333
Genomsnittligt antal anställda (st)--------

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se