Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/18/20178:30 AMCombiGene: CombiGene AB offenliggör årsredovisning för 2016CombiGene Årsredovisning - CombiGene
4/7/20178:30 AMCombiGene: Kallelse till årsstämma i CombiGene AB (publ)Se hela kallelsen - CombiGene
4/6/20178:30 AMCombiGene: CombiGene påbörjar långtidsstudie av läkemedelskandidat för behandling av epilepsi - CombiGene
3/14/201710:14 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 56/17 - Sista dag för handel med BTA i CombiGene ABSe marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice  - AktieTorget
3/13/20175:05 PMCombiGene: CombiGene AB (publ): Sista dag för handel med BTA - CombiGene
3/9/20174:29 PMCombiGene: FlaggningsmeddelandeLäs som pdf - CombiGene
3/9/20179:04 AMCombiGene: CombiGene anlitar aktiehandelstjänst från Recall CapitalLäs som pdf - CombiGene
2/22/20175:00 PMCombiGene: CombiGene företrädesemission övertecknadSe pressmeddelandet - CombiGene
2/17/20178:30 AMCombiGene: VD Jan Nilsson tecknar aktier i pågående nyemission - CombiGene
2/16/20179:04 AMCombiGene: Preliminära data från CombiGenes dos-responsstudie visar att företagets läkemedelskandidat har avsedd anti-epileptisk effekt.Se pressmeddelande - CombiGene
1/31/20173:00 PMCombiGene: Offentliggör emissionsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemissionSe pressmeddelande - CombiGene
1/31/20178:30 AMCombiGene: Bokslutskommuniké januari-december 2016 för CombiGene AB (publ)Se bokslutskommuniké  - CombiGene
1/27/201712:33 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 14/17 - Information om företrädesemission i CombiGene ABSe pressmeddelande - AktieTorgetSee market notice  - AktieTorget
1/26/201711:09 AMCombiGene: Kommuniké från CombiGenes extra bolagsstämma den 26 januari 2017Se pressmeddelande - CombiGene
1/26/20178:30 AMCombiGene: Företrädesemission omfattas till 80,5 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelserSe pressmeddelande - CombiGene
1  2  3  4  5  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se