Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
5/14/20131:00 PMWiking Mineral: Wiking Mineral senarelägger årsstämmanSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
4/16/20138:30 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 65/13 - Handelsstopp i Wiking Mineral ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
4/16/20138:30 AMWiking Mineral: Handeln i Wiking Mineral AB:s aktie tillfälligt handelsstoppad på AktietorgetSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
3/21/20135:14 PMWiking Mineral: Stockholms Tingsrätt har beslutat om företagsrekonstruktionSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
3/21/20133:32 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 49/13 - Ingen handel i Wiking Mineral AB:s betalda tecknade aktieSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
3/21/20133:14 PMWiking Mineral: Information om den betalda tecknade aktien, handeln i BTA för kvittningsemission upphörSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
3/20/20131:12 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 48/13 - Wiking Mineral AB flyttas till ObservationslistanSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
3/20/20131:01 PMAktieTorget: Wiking Mineral AB flyttas till ObservationslistanSe nyheten från AktieTorget - AktieTorget
3/20/201312:59 PMWiking Mineral: Wiking Mineral avbryter kvittningsemission och ansöker om företagsrekonstruktionSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
3/15/20134:14 PMWiking Mineral: Förlängd tid för kvittningsemission i Wiking Mineral ABSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
3/8/20139:00 AMWiking Mineral: Förlängd tid för kvittningsemission i Wiking Mineral ABSe nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
2/22/20138:58 AMWiking Mineral: Kommuniké från extra bolagsstämma i Wiking Mineral ABSe kommunikén från Wiking Mineral - Wiking Mineral
2/18/20134:56 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 30/13 - Information gällande kvittningsemission i Wiking Mineral ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetSee English version in MS Word - AktieTorget
2/18/20132:30 PMWiking Mineral: Wiking Mineral genomför en kvittningsemission i syfte att stärka bolagets balansräkning och bereda väg för kommande kapitalanskaffningar med målsättningen att bl.a. starta en gruva i Vindfallfyndigheten 2017Se nyheten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
2/11/20133:57 PMWiking Mineral: Wiking Mineral AB bokslutskommuniké januari - december 2012Se rapporten från Wiking Mineral - Wiking Mineral
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se