Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
3/3/20162:08 PMMiris: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding ABSe pressmeddelandet  - Miris
2/17/20164:07 PMMiris: Kallelse till extra bolagsstämmase kallelsen - Miris
2/16/20168:44 AMMiris: Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015Se hela bokslutskommunikén - Miris
2/16/20168:44 AMMiris: Miris Holding AB (publ) genomför en till 80% säkerställd företrädesemission om totalt 19,7 MSEK och kallar till extra bolagsstämmaSe nyheten - Miris
1/8/20168:45 AMMiris: Miris studier för ansökan om FDA-godkännande avslutadese pressmeddelandet - Miris
12/18/201511:10 AMMiris: Miris rapporterar positiva resultat från HMA-studie i StorbritannienSe nyheten - Miris
12/16/20158:20 AMMiris: Miris får ny order från Kina på 25 instrument för bröstmjölksanalysSe nyheten - Miris
12/9/20153:12 PMMiris: Miris AB introducerar instrument för analys av mejerimjölk på ny marknadSe pressmeddelande - Miris
12/4/201510:43 AMMiris: Miris Holding AB meddelar att bolagets valberedning inför årsstämman 2016 är tillsatt.Se pressmeddelande - Miris
10/27/20158:14 AMMiris: Delårsrapport för 1/1-30/9 samt perioden 1/7-30/9, 2015Se delårsrapport - Miris
9/29/20159:13 AMMiris: Miris startar studier i USA för FDA-godkännandeSe nyheten - Miris
9/25/20151:12 PMMiris: Miris säljer sina första instrument för bröstmjölksanalys till IndonesienSe nyheten - Miris
8/28/20158:59 AMMiris: Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2015Se rapport - Miris
8/25/20151:42 PMMiris: Miris HMA-studie i Kina avslutad med positivt resultatSe nyheten - Miris
6/29/20151:47 PMMiris: Miris får order från Kina på 25 instrument för bröstmjölksanalysSe nyheten - Miris
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se