Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/16/20159:09 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 61/15 - Sista dag för handel i Challenger Mobile BTA BSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorget Read entire market message from AktieTorget - AktieTorget
4/16/20158:57 AMChallenger Mobile: Sista dag för handel med BTASe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
3/9/20153:06 PMChallenger Mobile: Challenger Mobiles nyemission övertecknadSe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
2/18/20158:35 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 27/15 – Challenger Mobile AB återförs till den ordinarie listanSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead market message from AktieTorget - AktieTorget
2/18/20158:28 AMAktieTorget: Challenger Mobile AB återförs till den ordinarie listanSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorget
2/17/201511:35 AMChallenger Mobile: Informationsmemorandum offentliggjort samt investerarträffSe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
2/16/201510:51 AMChallenger Mobile: Bokslutskommuniké januari – december 2014Se hela bokslutskommunikén från Challenger Mobile - Challenger Mobile
2/16/201510:02 AMChallenger Mobile: Challenger Mobile tidigarelägger publicering av bokslutskommuniké 2014Se nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
2/12/20154:10 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 25/15 - Förlängd handel i teckningsrätter och teckningstid i Challenger Mobile ABs företrädesemissionSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead entire market message from AktieTorget - AktieTorget
2/12/20153:47 PMChallenger Mobile: Challenger Mobile förlänger teckningstiden i kommande nyemissionSe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
2/5/20154:17 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 22/15 – Information om företrädesemission i Challenger Mobile ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead market message from AktieTorget - AktieTorget
2/4/201511:30 AMChallenger Mobile: Challenger Mobile genomför nyemissionSe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
1/7/201511:07 AMChallenger Mobile: Installation av mobil VoIP godkänd av kundSe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
12/30/20141:18 PMChallenger Mobile: Omstrukturering i Challenger MobileSe nyheten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
11/26/20141:21 PMChallenger Mobile: Delårsrapport januari-september 2014Se hela rapporten från Challenger Mobile - Challenger Mobile
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se