Publicerade rapporter och nyheter

DatumTidRubrikDokument
2/17/201710:02 AMSenzime: Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)Se kallelsen - Senzime
2/17/201710:02 AMSenzime: Notice of Extraordinary General Meeting in Senzime AB (publ)See pressrelease - Senzime
2/16/20178:00 AMSenzime: Bokslutskommuniké 2016Se hela bokslutskommunikén - Senzime
2/16/20178:00 AMSenzime: Year-end Bulletin 2016See Year-end Bulletin - Senzime
2/16/20178:00 AMSenzime: Senzime planerar att genomföra en fullt garanterad företrädesemission för vidare marknadslansering och tar klivet mot Nasdaq First NorthSe pressmeddelandet - Senzime
2/16/20178:00 AMSenzime: Senzime is planning to carry out a fully underwritten rights issue for further market launches and is taking steps toward listing at Nasdaq First NorthSee pressrelease - Senzime
2/9/20178:00 AMSenzime: Senzime signs distribution agreements for the TetraGraphSee pressrelease - Senzime
2/9/20178:00 AMSenzime: Senzime tecknar distributionsavtal för TetraGraphSe pressmeddelandet - Senzime
1/23/20178:45 AMSenzime: Senzime rapporterar en första utvärdering från den kliniska prövningen på Northshore i Chicago, USASe pressmeddelande - Senzime
1/23/20178:45 AMSenzime: Senzime reports initial evaluation from the clinical trial at NorthShore in Chicago, USA - Senzime
1/20/20174:00 PMSenzime: Senzime announces that yearend report 2016 to be released February 16, 2017See press release - Senzime
1/20/20174:00 PMSenzime: Senzime announces the nomination committee for the AGM 2017See press release - Senzime
1/20/20174:00 PMSenzime: Senzime offentliggör valberedningen inför årsstämman 2017Se pressmeddelande - Senzime
1/20/20174:00 PMSenzime: Senzime tidigarelägger bokslutskommuniké 2016Se pressmeddelande - Senzime
1/12/20178:45 AMSenzime: Senzime reports completion of trialSee press release - Senzime
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se