Publicerade rapporter och nyheter

DatumTidRubrikDokument
12/18/20148:30 AMSenzime: Senzimes nyemission slutförd – bolaget tillförs 12,9 MkrSe nyheten från Senzime - Senzime
12/15/20148:56 AMSenzime: Sista teckningsdag i företrädesemission Senzime ABSe nyheten från Senzime - Senzime
12/12/20144:49 PMSenzime: Rättelse i memorandum med anledning av pågående företrädesemissionSe nyheten från Senzime - Senzime
12/1/20148:30 AMSenzime: Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstidenSe nyheten från Senzime - Senzime
11/27/20143:00 PMSenzime: Kvartalsredogörelse för perioden 2014-07-01 – 2014-09-30 Se hela rapporten från Senzime - Senzime
11/24/20149:04 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 214/14 - KORRIGERAD VERSION Information om företrädesemission i Senzime ABSe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead entire market message from AktieTorget - AktieTorget
11/24/20148:30 AMSenzime: Senzime reports positive results from clinical evaluationRead news item from Senzime - Senzime
11/24/20148:30 AMSenzime: Senzime redovisar positiva resultat från klinisk utvärderingSe nyheten från Senzime - Senzime
11/21/20143:00 PMSenzime: Kommuniké från extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)Se nyheten från Senzime - Senzime
11/11/20148:29 AMSenzime: Senzime presents results from the monitoring of oxygen depletion with CliniSenzTMSe nyheten från Senzime - Senzime
11/11/20148:29 AMSenzime: Senzime presenterar resultat från övervakning av syrebrist med CliniSenzTMSe nyheten från Senzime - Senzime
11/7/20148:45 AMSenzime: Kallelse till extra bolagsstämma i Senzime AB (publ)Se kallelsen från Senzime - Senzime
11/7/20148:15 AMSenzime: Senzime genomför nyemission om 18,4 mkr Se nyheten från Senzime - Senzime
8/21/20143:00 PMSenzime: Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2014-01-01 – 2014-06-30 Se hela rapporten från Senzime - Senzime
6/3/20145:30 PMSenzime: Senzime and ProHelia initiates collaboration to improve blood sugar measurement and diagnostic healthcareRead news item from Senzime - Senzime
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se