Publicerade rapporter och nyheter

DatumTidRubrikDokument
8/21/20143:00 PMSenzime: Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2014-01-01 – 2014-06-30 Se hela rapporten från Senzime - Senzime
6/3/20145:30 PMSenzime: Senzime and ProHelia initiates collaboration to improve blood sugar measurement and diagnostic healthcareRead news item from Senzime - Senzime
6/3/201410:00 AMSenzime: Senzime och ProHelia inleder samarbete för att förbättra blodsockermätning och diagnosticering inom vården Se nyheten från Senzime - Senzime
5/14/20144:45 PMSenzime: Kommuniké från årsstämma i Senzime AB (publ.) den 14 maj 2014Se nyheten från Senzime - Senzime
5/14/20143:00 PMSenzime: Kvartalsredogörelse för perioden 2014-01-01 – 2014-03-31 Se hela rapporten från Senzime - Senzime
5/12/20148:30 AMSenzime: Senzime presents positive data from clinical study of CliniSenzTMRead news item from Senzime - Senzime
5/12/20148:30 AMSenzime: Senzime presenterar positiva data från klinisk studie av CliniSenzTMSe nyheten från Senzime - Senzime
4/23/20148:08 AMSenzime: Årsredovisning 2013Se årsredovisningen från Senzime - Senzime
4/3/20141:14 PMSenzime: Kallelse till årsstämma i Senzime AB (publ)Se kallelsen från Senzime - Senzime
2/24/20141:30 PMSenzime: Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) 2013Se hela rapporten från Senzime - Senzime
11/27/20132:58 PMSenzime: Kvartalsredogörelse för Senzime AB (publ) - Perioden 2013-07-01 – 2013-09-30 Se hela kvartalsredovisningen från Senzime - Senzime
10/28/20138:30 AMSenzime: Distributor launches Senzime’s sensor for lactate measurementRead news item from Senzime - Senzime
10/28/20138:30 AMSenzime: Distributör lanserar Senzimes sensor för laktatmätningSe nyheten från Senzime - Senzime
8/20/20133:00 PMSenzime: Halvårsrapport för Senzime AB (publ) - Perioden 2013-01-01 - 2013-06-30 Se hela rapporten från Senzime - Senzime
7/3/20139:38 AMAktieTorget: 139/13 - Sista dag för handel med Senzime BTASe marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se