Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/20/201710:43 AMVadsbo SwitchTech: Kallelse till årsstämmaKallelse till årsstämma - Vadsbo SwitchTech
4/19/20172:35 PMVadsbo SwitchTech: Årsredovisning 2016 finns nu tillgängligSe pressmeddelande - Vadsbo SwitchTechÅrsredovisning 2016 - Vadsbo SwitchTech
4/4/20178:25 AMVadsbo SwitchTech: Switchtech AB levererar första ordern med digitala LED-drivdon baseradepå SoftSwitcher-plattformenLäs som pdf - Vadsbo SwitchTech
3/14/201710:04 AMVadsbo SwitchTech: Vadsbo SwitchTech Group genomför riktad nyemissionSe pressmeddelandet - Vadsbo SwitchTech
2/23/20178:00 AMVadsbo SwitchTech: Bokslutskommuniké 2016 (Helåret 1 januari - 31 december 2016, kvartalsrapport 4, 1 oktober - 31 december 2016)Bokslutskommunikén - Vadsbo SwitchTech
1/24/20178:08 AMVadsbo SwitchTech: Vadsbo Transformatorer AB lanserar krondimmer för LED - Vadsbo SwitchTech
11/17/20168:30 AMVadsbo SwitchTech: Kvartalsrapport 3Se hela delårsrapporten - Vadsbo SwitchTech
8/18/20168:30 AMVadsbo SwitchTech: Delårsrapport januari - juni 2016Se hela rapporten - Vadsbo SwitchTech
8/18/20168:04 AMVadsbo SwitchTech: De finansiella tillväxtmålet om 25-30% tillväxt uppnås ej under 2016Se pressmeddelandet - Vadsbo SwitchTech
7/8/201610:04 AMVadsbo SwitchTech: Första leverans av Vadsbo's nya blåtandsdimmer LD220WCMSe pressmeddelande - Vadsbo SwitchTech
5/19/20168:30 AMVadsbo SwitchTech: Delårsrapport 1, januari - mars 2016Se hela rapporten - Vadsbo SwitchTech
5/3/20169:04 AMVadsbo SwitchTech: Idag är första dag för handel på AktieTorget i Vadsbo SwitchTech Group AB (publ).Se pressmeddelande - Vadsbo SwitchTech
4/22/20163:34 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 91/16 - Vadsbo SwitchTech Group AB noteras på AktieTorget den 3 maj 2016Se marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
4/21/20164:59 PMVadsbo SwitchTech: Första handelsdag i Vadsbo SwitchTech Group AB aktie på Aktietorget är den 3 maj 2016Se pressmeddelandet - Vadsbo SwitchTech
4/19/20168:45 AMVadsbo SwitchTech: Nyemission i Vadsbo SwitchTech Group AB inför noteringen på AktieTorget övertecknades med 815 procent.Se pressmeddelande - Vadsbo SwitchTech
1  2  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se