Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
4/15/20148:45 AMMabi Rent: Anders Hedin Invest AB innehar 95,99 % av kapitalet och rösterna i MABI Rent AB (publ)Se nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
4/15/20148:22 AMAnders Hedin Invest: Anders Hedin Invest AB innehar 95,99 % av kapitalet och rösterna i MABI Rent AB (publ)Se nyheten från Anders Hedin Invest - Anders Hedin Invest
4/1/201410:33 AMMabi Rent: Konkurrensverket beslutar att ansökan om företagskoncentration lämnas utan åtgärdSe nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
3/25/20142:45 PMMabi Rent: Styrelsen i Mabi Rent offentliggör Fairness Opinion-utlåtandeSe utlåtande Fairness Opinion från Mabi Rent - Mabi Rent
3/20/20148:30 AMAnders Hedin Invest: Anders Hedin Invest AB, offentliggör erbjudandehandling Se erbjudandehandling från Anders Hedin Invest - Anders Hedin InvestSe anmälningssedel från Anders Hedin Invest - Anders Hedin Invest
2/24/20149:45 AMMabi Rent: Anders Hedin Invest AB lämnar ett offentligt bud på MABI Rent ABSe nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
2/24/20149:06 AMAnders Hedin Invest:: Anders Hedin Invest AB lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Mabi Rent ABSe nyheten från Anders Hedin Invest: - Anders Hedin Invest
2/24/20149:02 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 39/14 – Mabi Rent AB är handelsstoppad och flyttas till Observationslistan - Handeln återupptas kl 10:00 Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetEnglish version - AktieTorget
2/24/20148:58 AMAktieTorget: Anders Hedin Invest AB lämnar ett kontanterbjudande på Mabi Rent ABSe nyheten från AktieTorget - AktieTorget
2/20/20145:00 PMMabi Rent: Bokslutskommuniké 2013Se hela rapporten från Mabi Rent - Mabi Rent
2/20/20144:56 PMMabi Rent: Tidigareläggning av Bokslutskommunikén för 2013Se nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
12/20/20134:21 PMMabi Rent: Mabi Hyrbilar har tecknat nytt avtal med LänsförsäkringsgruppenSe nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
12/12/201312:17 PMMabi Rent: MABI Hyrbilar vinner upphandling för SOS International Sverige ABSe nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
12/4/20131:36 PMMabi Rent: Ny logotyp och visuell identitet för MABI HyrbilarSe nyheten från Mabi Rent - Mabi Rent
11/22/20132:16 PMMabi Rent: Delårsrapport januari – september 2013 Se rapporten från Mabi Rent - Mabi Rent
1  2  3  4  5  6  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se