Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
11/14/201411:11 AMZinzino: Delårsrapport 1 juli - 30 september 2014 Zinzino AB (publ)Se hela rapporten från Zinzino - Zinzino
10/31/20149:12 AMZinzino: Zinzino AB (publ) acquires 85% of Faun Pharma ASRead news item from Zinzino - Zinzino
10/28/20141:46 PMZinzino: Zinzino AB (publ) förvärvar 85 % av Faun Pharma ASSe nyheten från Zinzino - Zinzino
10/17/20148:13 AMZinzino: Zinzino AB (publ) ökar försäljningen under tredje kvartalet med 39 procent enligt preliminära försäljningssiffror Se nyheten från Zinzino - Zinzino
10/14/20144:37 PMZinzino: Zinzino AB (publ) offentliggör preliminära försäljningssiffror för tredje kvartalet fredagen den 17 oktober 2014 Se nyheten från Zinzino - Zinzino
10/6/20143:11 PMZinzino: Ökning av aktiekapital genom aktieteckning p.g.a teckningsoptioner och omstämpling av A-aktier till B-aktierSe nyheten från Zinzino - Zinzino
9/18/20144:06 PMZinzino: Ökning av aktiekapital genom aktieteckning p.g.a teckningsoptioner Se nyheten från Zinzino - Zinzino
9/8/20144:50 PMZinzino: Interim report January – June 2014 now available in EnglishSee the report from Zinzino - Zinzino
8/29/20147:52 AMZinzino: Delårsrapport januari - juniSe hela rapporten från Zinzino - Zinzino
7/2/20142:48 PMZinzino: Ökning av aktiekapital genom aktieteckning p.g.a teckningsoptionerSe nyheten från Zinzino - Zinzino
5/23/20142:22 PMZinzino: Zinzino considers change of listing to First North Read news item from Zinzino in Adobe Acrobat - Zinzino
5/19/20143:43 PMZinzino: Zinzino Annual Report 2013 now available in EnglishSee Annual Report from Zinzino - Zinzino
5/16/20143:32 PMZinzino: Kungörelse från årsstämmanSe kommunikén från Zinzino - Zinzino
5/13/201411:03 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 87/14 – Zinzino ABs aktier handlas exkl. utdelning den 19 maj 2014Se marknadsmeddelandet från AktieTorget - AktieTorgetRead market message from AktieTorget - AktieTorget
5/2/20148:29 AMZinzino: Quaterly Report Q1-2014 Zinzino Group (publ.)Read news item from Zinzino in Adobe Acrobat - Zinzino
1  2  3  4  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se