Hur man handlar

Aktier noterade på AktieTorget handlas på samma sätt som aktier på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) och övriga börser i Nasdaq Nordic. Den som vill handla måste ha ett värdepapperskonto eller en värdepappersdepå hos en bank eller fondkommissionär. Handeln sker sedan via de kanaler som banken eller fondkommissionären erbjuder, t ex genom besök på bankkontor, via Internetbank eller telefonsamtal med mäklare. Kursinformation, dvs information om order och avslut, avseende aktierna på AktieTorget sprids via tidningar, SVT Text-tv, på Internet, genom banker och fondmäklare samt genom informationstjänstleverantörer som Cision, SIX, Thomson Reuters och Bloomberg. Informationen finns även tillgänglig i på AktieTorgets hemsida.


AktieTorgets medlemslista

AAL/ABS Ålandsbanken Abp
ABC ABG Sundal Collier AB
AIV Aktieinvest FK AB
AVA Avanza Bank AB
CAR/CAD Carnegie Investment Bank AB
CSB Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
DDB Danske Bank A/S
EPB Erik Penser Bank AB
INT Instinet Europe Limited
JYB Jyske Bank A/S
LFB Länsförsäkringar Bank AB
MGF Mangold Fondkommission AB
MLI Merril Lynch International
NDS Nordea Bank AB (publ)
NRD Nordea Bank Finland
NEO NeoNet Securities AB
NON Nordnet Bank AB
NTF Net Fonds ASA
OPS/POH Pohjola Pankki Oyj
PAS Pareto Securities AS
REM Remium AB
SFK * Sedermera Fondkommission *
SBN SkandiaBanken AB
ENS/SEB Skandinaviska Enskilda Banken AB
SEE Skandinaviska Enskilda Banken A/S
SHB/SHD/SHY     Svenska Handelsbanken AB
SWB Swedbank AB
SYD Sydbank A/S
UBS UBS Limited
* Sedermera Fondkommission ingår i, och är en bifirma till, ATS Finans AB, som även driver AktieTorget. Sedermera får ingen annan information om bolagen på AktieTorget än övriga handelsdeltagare. ATS Finans AB har även i övrigt vidtagit åtgärder för att förhindra att någon kan drabbas negativt av de intressekonflikter som kan uppstå genom att Sedermera handlar på AktieTorget.

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se