Au Holding: AU Holding AB (publ.) Bokslutskommuniké för perioden 01.01.2005 - 12.31.2005

Se hela nyheten i MS Word

Årets resultat (Siffror för 2004 inom parantes)

Koncernen 2 054 346 (-3 505 178)
AU Holding AB 1 933 248 (-3 357 988)


Granskad och reviderad årsredovisning finns att läsa på www.auholding.se. Årsredovisningen innehåller dessutom mer allmän information om bolaget, verksamheterna och utvecklingen.


Flerårsöversikt

Nedan visas utvecklingen under de senaste två åren för AU Holding AB.

2005 (2004)

Nettoomsättning, tkr 428 (466)
Resultat efter finansiella
poster, tkr 1 933 (-3 358)
Vinstmarginal 451% (-721%)
Soliditet 74% (62%)
Räntabilitet på totalt kapital 39% (-119%)
Avkastning på eget kapital 71% (-191%)
Räntabilitet på eget kapital 71% (-191%)
Balansomslutning, tkr 4 960 (2 833)

Nedan visas utvecklingen under de senaste två åren för koncernen.

Nettoomsättning, tkr 46 208 (8 047)
Resultat efter finansiella
poster, tkr 1 317 (-4 060)
Vinstmarginal 3% (-51%)
Soliditet 16% (7%)
Räntabilitet på totalt kapital 9% (-18%)
Avkastning på eget kapital 50% (-249%)
Räntabilitet på eget kapital 77% (-215%)
Räntetäckningsgrad 262% (-2046%)
Balansomslutning, tkr 23 176 (21 889)

Viktiga händelser
Utvecklingen av verksamheten har varit enligt plan. I slutet av året avyttrades Suomen Vakuutuspörssi Oy med underliggande dotterbolag Benefit Brokers Oy från koncernen. Köpeskillingen var 5 000 000 kr som påverkar resultatet positivt med ca 1 200 000 kr för år 2005 och med ca 3 700 000 kr för år 2006.

Koncernen hade under året en positiv utveckling med expansion till nya marknader, däribland Kina, och ett åtgärdsprogram i Victor Janson Guldvaru AB som resulterat i minskade kostnader, bättre marginaler och förbättrad organisation.

AU Holding AB(publ.) noterades enligt plan på marknadsplatsen Aktietorget under
år 2005. Noteringsprocessen var både tid- och penningkrävande.
Antalet aktier i bolaget: 116 336 700. Kvotvärdet per aktie är 0,01 SEK.

AU Holding AB(publ.) är ett svenskt guldbolag vars affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bolag inom ädelmetallbranschen där en stark marknadsposition kan uppnås. Verksamheten skall utökas genom förvärv inom befintliga och nya verksamhetsområden. Bolagets verksamhet skall omfatta alla stegen i hanteringen av guld.

För ytterligare information, kontakta:

Darius Stenberg, VD
08-642 63 05
0708-237206
darius.stenberg@auholding.se
www.auholding.se

Pressmeddelande, den 20 mars 2006

Se hela nyheten i MS Word

Publicerat: 3/20/2006 1:12:16 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se