Aros Quality Group: Aros Quality Group AB (AQ) - pressmeddelande

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Aros Quality Group AB (AQ) har tecknat avtal med ägarna av Lasertool Partner AB(LT), som nu genomfört en företagsrekonstruktion, om att överta samtliga aktier i bolaget. AQ har förpliktat sig att finansiera ackordslikviden.

LT, som tillverkar och monterar mekanikdetaljer och svetsade konstruktioner i stål och aluminium, har idag verksamhet i Valdemarsvik och Pålsboda i Sverige, och i Pärnu i Estland. Företaget omsätter ca 180 MSEK och har 110 medarbetare i Sverige och 70 i Estland. Bland kunderna finns ABB, Bombardier, Scania och Volvo Group.

LT kommer att ingå som dotterbolag i AQ Koncernen.

"Syftet med affären är att bredda AQ:s kundbas samt ta tillvara LT:s erfarenhet av svetsade konstruktioner och montage främst till kommersiella fordon. För befintliga kunder kommer vi att erbjuda en kostnadseffektiv produktion och därigenom skapa fördelar för våra kunder" säger koncernchef P-O Andersson.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, P-O Andersson 070-526 90 77 eller
Affärsutveckling, Claes Mellgren 070-592 83 38Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 4/5/2006 3:02:56 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se