MediRox: KOMMUNIKÉ FRÅN MEDIROX EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Vid extra bolagsstämma i MediRox AB (publ) den 2 april 2001 beslutades om ändring av optionsvillkor 1998/2001 beslutade på extra bolagsstämma den 3 april 1998. Ändringen innebär att optionsrätternas löptid förlängs till och med den 15 oktober 2003 och att optionsinnehavarna kan anmäla sig för teckning av aktier till och med den 15 oktober 2003, dock tidigast efter att de nya optionsvillkoren registrerats. Övriga villkor för optionsrätterna kvarstår oförändrade.

Styrelsens beslut finns i sin helhet att tillgå på bolagets kontor, Universitetssjukhuset Plan 10, 581 85 Linköping, telefonnummer 013-123110.

MediRox AB är ett medicintekniskt företag som utvecklar och marknadsför produkter för laboratoriediagnos av cirkulations-sjukdomar samt driver distibutionsrörelse som förser svenska medicinska laboratorier med instrument och övrig diagnostisk utrustning. MediRox AB noteras på NGM listan.


MediRox AB (publ)

Styrelsen

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 4/4/2001 11:32:00 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se