AktieTorget: Flaggningsmeddelande i Intius AB

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

TM Trend Market AB, kontrollerat av Rickard Gillblad, har under perioden från och med den 14 november 2006 till och med den 16 november 2006 avyttrat totalt 1 592 000 aktier i Intius AB (publ), motsvarande 2,2 % av såväl röster som kapital. Av de avyttrade aktierna har 589 000 aktier, motsvarande 0,8 % av såväl röster som kapital, avyttrats den 16 november 2006.

Rickard Gillblad kontrollerade före avyttringarna 19 627 821 aktier, motsvarande 26,7 % av såväl röster som kapital. Efter avyttringarna uppgår antalet aktier till 18 035 821 stycken, motsvarande 24,5 % av såväl röster som kapital.

För ytterligare information, kontakta:

Rickard Gillblad, TM Trend market AB
0733-734 100

Göteborg, 2006-11-16

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 11/17/2006 8:45:51 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se