AktieTorget: Intius AB - Flaggningsmeddelande

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

TM Trend Market AB, kontrollerat av Rickard Gillblad, har den 17 november 2006 avyttrat 6 675 000 aktier i Intius AB (publ), motsvarande 9,1 % av såväl röster som kapital.
Rickard Gillblad kontrollerade före avyttringen 18 035 821 aktier, motsvarande 24,5 % av såväl röster som kapital. Efter avyttringen uppgår antalet aktier till 11 360 821 stycken, motsvarande 15,5 % av såväl röster som kapital

För ytterligare information, kontakta:
Rickard Gillblad, TM Trend market AB
0733-734 100

Göteborg, 2006-11-19

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 11/20/2006 8:43:40 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se