Relation & Brand: Telia tecknar avtal med AddressPoint med Relation & Brand AB (publ) som underleverantör

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

AddressPoint tar kontakt med folk som har flyttat för uppdatering av adressuppgifter. Med hjälp av Relation & Brands teknik distribueras automatiska e-postmeddelanden med marknadsföring från TeliaSonera, till de som har önskat få den informationen.

Genom automatisk distribution av e-postmarknadsföring kommunicerar TeliaSonera med sin målgrupp vid exakt rätt tidpunkt, när mottagaren har efterfrågat det. Timing är en av de stora hörnstenarna i direktmarknadsföring och därmed är detta en bra lösning som kräver mycket lite handpåläggning.

- Affären är ett kvitto på hur bra våra partnersamarbeten kan fungera säger Mikael Hilton, försäljningsansvarig på Relation & Brand. Vi förespråkar att våra kunder kombinerar e-post med andra kanaler då det visat sig ge bättre genomslagskraft. I detta fall får vi en lyckad kombination med adressinsamling och automatisk e-postdistribution, i andra fall kan det handla om våra samarbeten inom postal DM eller sökmotormarknadsföring fortsätter Mikael.

- Då vi vet att flytten är en händelse där man som privatperson är förändringsbenägen och tar en mängd olika beslut, ser våra kundföretag en stor fördel i att vara nära såväl befintliga kunder som nya potentiella kunder i ett så tidigt skede som det idag är möjligt säger Stefan Asp, kundansvarig på AddressPoint. I TeliaSoneras fall innebär detta att de kan erbjuda privatpersoner som önskar att få en kontakt ett erbjudande i rätt tid. Vi märker dessutom en ökad efterfrågan från företag att kommunicera via e-post, därför är samarbetet med Relation & Brand ett naturligt steg för att erbjuda en helhetslösning till våra kunder.

Fakta om Relation & Brand
Relation & Brand är ett snabbt växande företag som erbjuder tjänster och applikationer inom e-postmarknadsföring och e-distribution. Företaget grundades år 1999 och är idag ett ledande bolag inom branschen i Skandinavien. Relation & Brands verktyg Net Relation Manager har sedan starten använts som praktiskt mailverktyg i över 35 länder med olika språk och alfabet. Bland kunderna märks några av de största företagen inom ett flertal olika branscher.

För ytterligare information, kontakta:
Magdalena Allgren
Marknads-/Informationsansvarig
Relation & Brand
08-586 111 08
076-525 11 08
magdalena.allgren@relationbrand.com
www.relationbrand.com
info@relationbrand.com

Om AddressPoint
Erbjuder företag tjänster för effektiv hantering av adresser. För att kunna göra detta har vi utvecklat en lättillgänglig tjänst med hög servicenivå för privatpersoner som ska ändra adress. AddressPoint är systerföretag med Svensk Adressändring och samägs av Posten och Optimail. Varje år byter mer än 1 miljon människor adress i Sverige. Tidigare har alla dessa flyttande kunder gjort att företag haft svårt att behålla och vårda sina kundrelationer. Det behöver inte vara så längre - nu finns AddressPoint.

För ytterligare information, kontakta:
Eva Hammarberg
AddressPoint
08-23 27 40
070-30 40 715
Eva.hammarberg@addresspoint.se

STOCKHOLM 2007-01-24

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 1/24/2007 11:30:17 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se