Accelerator: Accelerator bildar bolag kring teknik för syntetisk MR

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Accelerator i Linköping AB, har fattat beslut att bilda ett dotterbolag, Synthetic MR AB, som skall utveckla återgivningstekniker för bildanalys via "syntetisk magnetröntgen", Syntetisk MR.

Syntetisk MR är en ny mjukvarubaserad teknik som, på grundval av redan existerande MR-utrustning, drastiskt förkortar tiderna för MR-avbildning och ökar avbildningarnas kvalitet. Synthetic MR AB skall som affärsidé ha att initiera kommersialiseringen av återgivningstekniker, vilka inom en snar framtid kommer att göra Syntetisk MR till vardagsteknik i sjukvårdssammanhang.

- Syntetisk MR är en mycket spännande teknik, just därför att den leder till både tidsbesparingar för såväl patienter som sjukhuspersonal. Tekniken förbättrar MR avbildningarnas kvalitet, samtidigt som programvaran kan adderas till dagens MR-system. Detta underlättar och kortar tiden till marknaden, säger Aaron Kramer, vice VD i Accelerator och ansvarig för affärsutveckling.

Idén bakom Syntetisk MR-avbildning kom att beskrivas redan på 1980-talet, men dåtidens teknik var inte tillräckligt utvecklad för ett förverkligande. Dagens nya analystekniker och utvecklingen av allt kraftiga datorer har möjliggjort den teknik som Synthetic MR AB skall utveckla. Tekniken är patentsökt.

För ytterligare information, kontakta Aaron Kramer, telefon 0706 081805

Synthetic MR AB utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetröntgen, Syntetisk MR, som hjälper sjukhuspersonal att drastiskt förkorta den tid som behövs för MR-avbildningar per patient och ökar därmed MR-utrustningens tillgänglighet. Andra fördelar med Syntetisk MR är ökad prestanda för den redan befintliga bildanalysutrustningen och möjligheten att göra färre, men mer precisa MR-avbildningar.

Accelerator i Linköping AB förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator väljer projekt med unika väldefinierade värden. Projekten patentsöks, lösningar utarbetas för regulatoriska frågor och nödvändiga teknikbevis tas fram för att så tidigt som möjligt inleda samarbete med industriella partner för vidareutveckling och marknadslansering. Accelerator i Linköping AB är noterat på Aktietorget.
För vidare information, besök vår hemsida www.acceleratorab.seSe hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 3/15/2007 1:45:21 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se