Accelerator: Totala intäktspotentialen i Accelerators portfölj cirka 700 miljoner kronor per år

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Andreas Bunge, VD för Accelerator i Linköping AB, presenterar koncernens intäktspotential på Financial Hearings.

- Kommersialiserat fullt ut har de befintliga projekten i våra bolag en potential att inbringa upp till cirka 700 miljoner kronor per år vid en så kallad "peak"- försäljning, alltså ett år då samtliga projekt har marknadslanserats och befinner sig på sin maximala försäljningsnivå.

Det säger Andreas Bunge, VD för Accelerator i Linköping AB, inför sin presentation av koncernen på Financial Hearings onsdagen den 5 september.

- De projekt som idag finns i koncernens bolag adresserar en marknad som omsätter mellan 100 till 140 miljarder kronor per år, förklarar Andreas Bunge. Det är vad vi uppskattar marknadens storlek till inom respektive projekts täckningsområde.

- En potentiell "peak"-försäljning för dessa projekt, alltså ett år då samtliga projekt har marknadslanserats och befinner sig på sin maximala försäljningsnivå,
skulle enligt våra uppskattningar av de marknadsandelar som respektive projekt kan ta, generera försäljningsintäkter mellan 7 till 10 miljarder kronor per år.

- Accelerators intäktsmodell bygger på betalningar för "milestones", licensieringar eller försäljning av projekt eller bolag. Vår bedömning av Accelerators möjliga andel av intäkterna från en sådan "peak"-försäljning, är att projekten har en potential att inbringa mellan 350 och 700 miljoner kronor per år till koncernen.

- Dessa beräkningar är avsedda att fungera som en fingervisning av det potentiella värdet av bolagets projekt men det finns naturligtvis risker, säger Andreas Bunge. Beräkningarna förutsätter bland annat att samtliga projekt har kunnat kommersialiseras framgångsrikt till sina fulla inneboende marknadsvärden. Beräkningarna är inte en prognos och skall inte heller uppfattas som en prognos. De är avsedda att förmedla en idé om vår uppskattning av projektens potentiella marknadsvärde, avslutar Andreas Bunge.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge på +46 70 8 24 25 25

Accelerator i Linköping AB är en koncern med aktivt ägande i ett antal utvecklingsintensiva företag inom området Life Science. Bland våra intressebolag finns PledPharma AB som utvecklar läkemedel baserade på godkända PLED-derivat, Spago Imaging AB som utvecklar nanopartikelbaserade kontrastmedel med fokus på magnetkameraavbildning, Synthetic MR AB som utvecklar analys- och avbildningsmetoder för syntetisk magnetröntgen, OptoQ AB som
marknadsför och säljer system och teknikplattformar för säker och kostnadseffektiv patientövervakning och Optovent AB som förädlar och kommersialiserar forskningsbaserade innovationer. Accelerator i Linköping AB är noterat på Aktietorget.

För vidare information, besök vår hemsida www.acceleratorab.se

4 september 2007

Se hela nyheten i Adobe Acrobat

Publicerat: 9/4/2007 4:53:04 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se